• Home
  • Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u vanwege (bijzondere) omstandigheden niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand), bewindvoerder of mentor. Of heeft u schulden waardoor u zich niet aanvullend kunt verzekeren en worden daardoor ziektekosten niet vergoed. Het kan ook zijn dat u noodzakelijke reiskosten maakt naar een ziekenhuis of zorginstelling buiten Helmond.

Heeft u dit soort (of andere) bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en spaargeld.

Voorwaarden

Iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook als u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm).
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 
  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.

Dit zijn de normen van het minimuminkomen per 1 januari 2024. Het betreft 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.585,53 € 1.760,81
Alleenstaande ouder € 2.038,54 € 2.147,77
Samenwonend/ getrouwd  € 2.265,04 € 2.386,41

Aanpak

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij bekijken of u in aanmerking komt en sturen u in dat geval een aanvraagformulier toe.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering of rechtsbijstand? Dan kunt u dit ook zelf online regelen. Klik dan op onderstaande knop om dit zelf online te regelen met DigiD.

Online regelen

Adressen

Zorg en Ondersteuning Postbus 227 5700 AE Helmond 14 0492, zonder kengetal (optie: 2) Digitaal contactformulier gemeente Helmond Zorg en Ondersteuning

Veel gestelde vragen

U kunt terecht bij de formulierenbrigade van de LEVgroep voor hulp bij het invullen van formulieren en om uw thuisadministratie op orde te krijgen. Heeft u een laag inkomen of een tijdelijke probleemsituatie? Dan is ondersteuning van de formulierenbrigade gratis. Via een voorzieningencheck kan worden gekeken of u recht heeft op een voorziening als bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen of Wmo-voorzieningen. U leest meer over de formulierenbrigade en de spreekuren op de website van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep ook bellen via telefoonnummer (0492) 59 89 89.

De Belastingdienst kan u helpen met uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt gratis contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800 0543.

  1. Bezoek de website van de LEVgroep
Uw Reactie
Uw Reactie