• Home
  • Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u vanwege (bijzondere) omstandigheden niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand), bewindvoerder of mentor. Of heeft u schulden waardoor u zich niet aanvullend kunt verzekeren en worden daardoor ziektekosten niet vergoed. Het kan ook zijn dat u noodzakelijke reiskosten maakt naar een ziekenhuis of zorginstelling buiten Helmond.

Heeft u dit soort (of andere) bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en spaargeld.

Voorwaarden

Iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook als u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen (tot 130% van de bijstandsnorm).
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 
  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.

Dit zijn de normen van het minimuminkomen per 1 januari 2024. Het betreft 130% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.585,53 € 1.760,81
Alleenstaande ouder € 2.038,54 € 2.147,77
Samenwonend/ getrouwd  € 2.265,04 € 2.386,41

Aanpak

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492. Wij bekijken of u in aanmerking komt en sturen u in dat geval een aanvraagformulier toe.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering of rechtsbijstand? Dan kunt u dit ook zelf online regelen. Klik dan op onderstaande knop om dit zelf online te regelen met DigiD.

Online regelen

Adressen

Zorg en Ondersteuning - Zo Helmond Zandstraat 94 5705 AZ Helmond Postbus 227 5700 AE Helmond 14 0492, zonder kengetal (optie: 2) Digitaal contactformulier gemeente Helmond Zorg en Ondersteuning - Zo Helmond

Veel gestelde vragen

U kunt terecht bij de formulierenbrigade van de LEVgroep voor hulp bij het invullen van formulieren en om uw thuisadministratie op orde te krijgen. Heeft u een laag inkomen of een tijdelijke probleemsituatie? Dan is ondersteuning van de formulierenbrigade gratis. Via een voorzieningencheck kan worden gekeken of u recht heeft op een voorziening als bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen of Wmo-voorzieningen. U leest meer over de formulierenbrigade en de spreekuren op de website van de LEVgroep. U kunt de LEVgroep ook bellen via telefoonnummer (0492) 59 89 89.

De Belastingdienst kan u helpen met uw aangifte Inkomstenbelasting. U kunt gratis contact opnemen met de BelastingTelefoon via 0800 0543.

  1. Bezoek de website van de LEVgroep
Uw Reactie
Uw Reactie