• Inwoner
  • Herbegraven of alsnog cremeren

Herbegraven of alsnog cremeren

Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen. Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een vergunning voor herbegraven of cremeren aan te vragen zijn:

  • U bent eigenaar van het graf.

Aanpak

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen. U kunt dit ook zelf doen bij de burgemeester. Hierbij heeft u nodig: 

  • een ondertekend schriftelijk verzoek tot opgraving/herbegraving/crematie
  • een ondertekende verklaring van geen bezwaar van alle rechthebbende nabestaanden
  • een kopie van het identiteitsbewijs alle rechthebbende nabestaanden

Stuur deze documenten naar onderstaand postadres.

Kosten

U betaalt aan de gemeente €96,70 (tarief 2024) voor herbegraven of alsnog cremeren. Daarnaast komen er nog kosten bij van opgraving en herbegraving of crematie door een gespecialiseerd bedrijf.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Huis voor de Stad Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Huis voor de Stad

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie