Adoptie en erkenning

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Als u een kind via de gemeente erkent, wordt u wettelijk ouder van dat kind. Er ontstaat dan juridisch ouderschap tussen de erkenner en het kind.

Adoptie

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Als u een Nederlands kind wilt adopteren, dient u een verzoek in bij de rechtbank. Om een buitenlands kind te adopteren, heeft u beginseltoestemming nodig. U vraagt de beginseltoestemming aan bij de minister van Veiligheid en Justitie.

Lees meer informatie over adoptie op Rijksoverheid.nl

Erkenning

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind. Er ontstaat dan juridisch ouderschap tussen de erkenner en het kind. Dit betekent wederzijds erfrecht en wederzijdse onderhoudsplicht. Daarnaast verkrijgt de erkenner een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.

Lees hier meer over het aanvragen van erkenning

Uw Reactie
Uw Reactie