• Inwoner
 • Erkenning (ongeboren) kind, aanvragen

Erkenning (ongeboren) kind, aanvragen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. In dat geval moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning. Wij adviseren u daarom de erkenning en naamskeuze al vóór de geboorte te registreren. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Als u een kind erkent, betekent dit niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. U vraagt ouderlijk gezag aan via de website Rechtspraak.nl.

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Aanpak

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind geboren is. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dan kunt u naar iedere gemeente in Nederland.

Zo erkent u een kind:

 • U komt naar de gemeente.
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moet de moeder ook aanwezig zijn bij de erkenning. Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner. Bij de keuze voor de achternaam moet u beiden aanwezig zijn.
 • U neemt mee naar de gemeente:
  • een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
  • een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning, als zij niet aanwezig is;
  • schriftelijke toestemming voor de erkenning van het kind, als het kind ouder dan 12 jaar is.

U maakt digitaal een afspraak voor de erkenning via onderstaande knop 'online regelen'.

Let op: Neem in de volgende gevallen vooraf telefonisch contact met ons op:

 • Als u of de andere ouder niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Wij hebben dan aanvullende buitenlandse documenten nodig.
 • Als het kind in het buitenland is geboren en erkend. U moet hiervan aangifte doen bij de gemeente, zodat wij de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen aanpassen. Wij hebben de originele akte uit het buitenland nodig met geldige legalisatiestempels of apostillestempels van de Nederlandse ambassade of consulaat uit het betreffende land.
 • Als de erkenning betrekking heeft op het lesbisch ouderschap. Deze afspraak duurt langer dan de standaard afspraaktijd.
Online regelen

Formulieren

Kosten

Erkenning en naamkeuze kost niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost €14,30 (tarief 2022). U betaalt dit bij de aanvraag. Pinnen? Ja, graag!

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Neemt de gemeente de gegevens over de naamkeuze van uw kind niet op in de Basisregistratie Personen? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in bij de gemeente.

Veel gestelde vragen

Nee, u hoeft niet de biologische vader te zijn om een kind te erkennen. 

Hou wel rekening met het volgende: Heeft de biologische moeder niet de Nederlandse nationaliteit en de vader of meemoeder wel? Dan kan de erkenning gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind:

 • Erkent u het kind vóór het 7 is? Het kind krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit.
 • Erkent u het kind als het 7 jaar of ouder is? U moet binnen 1 jaar bewijzen dat u de biologische vader bent. Dit bewijs levert u met een DNA-onderzoek. Heeft u geen DNA-bewijs? En wilt u dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kunt u het kind opgeven voor de optieprocedure. U moet het kind dan minimaal 3 jaar hebben opgevoed.
 1. Ouderschapsverklaring aanvragen door de duomoeder
 2. Informatie over erkenning van een kind
 3. Informatie over ouderschap als duomoeder

Ouderlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Gezamenlijk ouderlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament. 

Uw Reactie
Uw Reactie