Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ouders kunnen ook eerder levenloos geboren kinderen laten registreren in de BRP.

De gegevens over uw kind zijn alleen voor u zichtbaar via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Daarnaast heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie. Wilt u uw registratie inzien of kijken of uw levenloos geboren kind is geregistreerd in de BRP? Dan kunt u dit nakijken op de website van Mijn Overheid.

Voorwaarden

  • Ieder ouder mag het verzoek in persoon voor zichzelf doen. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen.
  • U doet het verzoek schriftelijk in de gemeente waar u woont.
  • Op het moment van de geboorte van het kind moet de ouder ingezetene zijn geweest. Heeft de geboorte van het kind nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kind opgenomen.
  • De ouder moet op enig moment vanaf 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Aanpak

Een verzoek om uw levenloos geboren kind te laten registreren in de BRP kunt u indienen bij de gemeente waar u woont. Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. U kunt eerst een check doen via de website van de Rijksoverheid. Dan krijgt u alle informatie die van toepassing is op uw situatie.
  2. Woont u in Helmond en/of is uw kind in Helmond levenloos geboren? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0492. We gaan dan onderzoeken of er mogelijk toch al een akte bestaat of wat er nodig is om de akte alsnog op te maken of de voornamen toe te voegen. Zodra duidelijk is wat uw situatie is, dan nemen wij contact met u op om een afspraak te maken.
  3. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Kosten

Het verzoek om registratie is gratis.

Termijn

De gemeente neemt binnen 4 weken een besluit op uw aanvraag. U ontvangt dit besluit schriftelijk. Wij streven er naar om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen. In situaties waarbij er oude documenten opgevraagd moeten worden, zoals een persoonskaart, kan uw aanvraag langer duren.

Meer informatie

Wetgeving

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie