Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Helmond, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

 Als u bezwaar wilt maken tegen ‘gewone’ besluiten, zoals:

  • subsidies
  • vergunningen
  • ontheffingen
  • handhavingbesluiten
  • uitkeringen

Gebruik dan het Bezwaarschrift

Als u bezwaar wilt maken tegen een gemeentelijke heffing, zoals:

  • WOZ-beschikking
  • Aanslagen onroerendezaakbelastingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolrecht
  • Parkeerovertreding

Gebruik dan het Bezwaarschrift gemeentelijke heffingen.

U vindt hier een voorbeeld van een bezwaarschrift