• Home
  • Klacht over de gemeente indienen

Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Of u bent niet tevreden over de afhandeling van uw aanvraag, melding of bezwaar. U kunt dan een klacht indienen.

Bent u het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen? Dan kunt u bezwaar indienen. U leest meer bij het gerelateerde product ‘Bezwaarschrift indienen’ onderaan de pagina.

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen' kunt u digitaal een klacht indienen.

Wilt u schriftelijk een klacht indienen, stuur deze dan naar onderstaand adres. Vermeld in uw schriftelijke klacht:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving de gebeurtenis of uw klacht
  • De datum van de gebeurtenis
  • De reden van ontevredenheid

De klachtencoördinator controleert de afhandeling van uw klacht. Uw klacht wordt behandeld door de (team)manager van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft.

Online regelen

Termijn

U ontvangt binnen 6 weken bericht. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de behandeling van uw klacht? Dan kunt u de Nationale Ombudsman om een oordeel vragen.

Adressen

Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie