• Home
  • Klacht over de gemeente indienen

Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Of u bent niet tevreden over de afhandeling van uw aanvraag, melding of bezwaar. U kunt dan een klacht indienen.

Bent u het niet eens met een besluit of beschikking van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen? Dan kunt u bezwaar indienen. U leest meer bij het gerelateerde product ‘Bezwaarschrift indienen’ onderaan de pagina.

Wilt u problemen in de openbare ruimte melden, bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting of niet opgehaald huisafval? Kijk dan bij het gerelateerde product ‘Melding openbare ruimte’. 

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen' kunt u digitaal een klacht indienen.

Wilt u schriftelijk een klacht indienen, stuur deze dan naar onderstaand adres. Vermeld in uw schriftelijke klacht:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving de gebeurtenis of uw klacht
  • De datum van de gebeurtenis
  • De reden van ontevredenheid

De klachtencoördinator controleert de afhandeling van uw klacht. Uw klacht wordt behandeld door de (team)manager van de afdeling waarop uw klacht betrekking heeft.

Online regelen

Termijn

U ontvangt binnen 6 weken bericht. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht kunt u de Nationale Ombudsman om een oordeel vragen.

Adressen

Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning Postbus 950 5700 AZ Helmond Afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie