• Home
 • Beroepschrift indienen

Beroepschrift indienen

U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan. In de beslissing die u van de gemeente ontvangt staat waar u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar het mag wel.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u mondeling toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een beroepschrift zijn:

 • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente of
 • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een rijksmonument.

Aanpak

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar.

Zo dient u een beroepschrift in:

 • U neemt contact op met de beroepsinstantie, meestal de rechtbank.
 • Vermeld in uw beroepschrift:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening
  • voeg een kopie van het besluit op bezwaar als bijlage toe

Onderaan deze pagina kunt u een voorbeeld van een beroepschrift downloaden. Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden.

Wilt u iemand namens u in beroep laten gaan? Dat kan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

Termijn

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum op de gemeentelijke beslissing op uw bezwaarschrift.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

Veel gestelde vragen

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen als het belangrijk is dat er op korte termijn een beslissing wordt genomen over uw bezwaar- of beroepschrift. Dit kan alleen bij spoedeisende gevallen. Een voorbeeld van spoed is het stopzetten van uw uitkering. U heeft dan geen inkomen meer. De voorzieningenrechter maakt dan een voorlopige beslissing. Deze beslissing is geldig totdat er een definitief besluit is genomen op uw bezwaar.

U kunt een voorlopige voorziening tegelijk indienen met een bezwaarschrift. Het is ook mogelijk om de aanvraag tijdens de procedure te doen. Stuur uw aanvraag naar:

Voorzieningenrechter
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

 1. Meer informatie over een voorlopige voorziening

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie