Informele behandeling van bezwaarschriften

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Helmond en wilt u ons op andere gedachten brengen? Vanaf 1 juli 2023 geldt er een nieuwe werkwijze. Op deze pagina leest u hier meer over.

Nieuwe werkwijze

Sinds 1 februari 2023 geldt er een nieuwe verordening voor het behandelen van de bezwaarschriften in Helmond. In deze verordening ligt de nadruk meer op de informele behandeling van een bezwaarschrift. De informele behandeling bestaat uit twee onderdelen:- Het onderzoeken of een probleem of geschil alsnog kan worden beëindigd (het gezamenlijk zoeken naar een oplossing);- de mogelijkheid om ambtelijk te horen.

Wat kunt u verwachten? Voor de gemeente Helmond is niet alleen de inhoud maar ook de vorm van het contact met de burger belangrijk. Met de informele behandeling stelt de gemeente zich actief en informeel op bij de behandeling van een bezwaarschrift. Wij zullen zo snel mogelijk na ontvangst van het bezwaarschrift telefonisch contact met u opnemen. We bekijken dan samen wat het probleem is en of het probleem kan worden opgelost. Lukt dat niet, dan wordt samen bezien hoe het bezwaarschrift het beste kan worden behandeld. 

Wat is ambtelijk horen en is het verplicht?

Onderdeel van het ‘nieuwe werken’ is de mogelijkheid om ambtelijk te horen. Om hier ervaring mee op te doen is er gekozen voor een proef in de vorm van een pilot. De pilot is op 1 juli 2023 gestart en duurt tot 1 juli 2024. Tussentijds wordt deze geëvalueerd. 

Nee, ambtelijk horen is niet verplicht. Na ontvangst van uw bezwaarschrift vragen wij u of uw bezwaarschrift ambtelijk of door de bezwaarschriftencommissie wil laten behandelen. Wilt u uw bezwaar niet ambtelijk laten behandelen, dan wordt uw bezwaarschrift automatisch behandeld door de bezwaarschriftencommissie.

Voor welke categorieën kan ik het ambtelijk horen kiezen?

Er is een aantal categorieën besluiten die voor het ambtelijk horen in aanmerking komen.Voor het fysieke domein komen de volgende categorieën in aanmerking:

- Weigering plaatsingsbesluiten e-laadpalen;

- Kamerbewoningsvergunningen; 

- Verzoek met een beroep op de Wet open overheid (Woo);

- Parkeervergunningen;

- Sanctiebesluiten o.b.v. de wegsleepregeling (markt);

- Invorderingsbesluiten (publiekrechtelijke geldschulden).

 

Voor het sociale domein komen de volgende categorieën in aanmerking:

- Bijzondere bijstand en studietoeslag;

- Besluiten o.b.v. de Basisregistratie Personen (BRP);

- Gehandicaptenparkeerkaarten.

 

Meer informatie?

Bekijk de infographic (pdf, 307 kB). Zo ziet u stap voor stap wat u kunt verwachten. U kunt ook bellen naar het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. Zij vertellen u dan meer. U kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 via 14 0492. 

Uw Reactie
Uw Reactie