Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. Per 1 januari 2022 vervangt deze wet alle bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, zoals wonen, ruimte, infrastructuur en milieu en water. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Eén wet, één loket, één procedure

Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 1 januari 2022, met de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Bekijk op YouTube het filmpje van de Rijksoverheid over de Omgevingswet

De omgevingsvisie en het omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. In de Omgevingsvisie beschrijven we hoe onze stad zich kan ontwikkelen tot 2040 en wat de belangrijkste aandachtspunten en opgaves zijn, bijvoorbeeld over verkeer, wonen, natuur en werken.

Het omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen. Ook de regels die nu in andere verordeningen staan, zoals in de APV, komen in het omgevingsplan. Er komt dus een plan voor de hele gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het wordt voor u dan makkelijker om te zien welke regels er gelden.

Omgevingsvisie: samen met de stad

De omgevingsvisie ontwikkelen we samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden. Ook vernieuwen we ons participatiebeleid. De komende tijd gaan we op verschillende momenten in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties.

Meer informatie

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie