Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. Per 1 juli 2022 vervangt deze wet alle bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving, zoals wonen, ruimte, infrastructuur en milieu en water. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Eén wet, één loket, één procedure

Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 1 juli 2022, met de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Bekijk op YouTube het filmpje van de Rijksoverheid over de Omgevingswet

De omgevingsvisie en het omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een omgevingsvisie en een omgevingsplan op te stellen. In de Omgevingsvisie beschrijven we hoe onze stad zich kan ontwikkelen tot 2040 en wat de belangrijkste aandachtspunten en opgaves zijn, bijvoorbeeld over verkeer, wonen, natuur en werken.

Het omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen. Ook de regels die nu in andere verordeningen staan, zoals in de APV, komen in het omgevingsplan. Er komt dus een plan voor de hele gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het wordt voor u dan makkelijker om te zien welke regels er gelden.

Omgevingsvisie: samen met de stad

De omgevingsvisie ontwikkelen we samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden. Ook vernieuwen we ons participatiebeleid. De komende tijd gaan we op verschillende momenten in gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties.

Overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Deze wet wijzigt een aantal instrumenten en procedures waarmee u te maken kunt krijgen als uw initiatief niet in het huidige bestemmingsplan past. Dat kan gevolgen hebben voor de uitwerking van uw initiatief. U leest hierover meer in deze flyer.

Het bestemmingsplan wordt straks een omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt op een andere manier opgebouwd als het huidige bestemmingsplan en bevat alle regels over de fysieke leefomgeving op een locatie.

De gemeente Helmond stopt op 1 januari 2022 met het in behandeling nemen van bestemmingsplannen. Vanaf dat moment vragen we initiatiefnemers om een omgevingsplan in te dienen. Bestemmingsplannen die nog onder de huidige wetgeving vallen, moeten voor 1 juli 2022 in ontwerp officieel gepubliceerd worden. Er is tijd nodig om van een initiatief dat akkoord is bevonden, tot een ontwerp bestemmingsplan te komen dat gepubliceerd kan worden. Dit proces neemt gemiddeld zes maanden in beslag. Vandaar dat we op 1 januari stoppen met het in behandeling nemen van bestemmingsplannen en initiatiefnemers vragen om een omgevingsplan in te dienen.

Dient u een aanvraag voor een bestemmingsplan in vóór 1 januari 2022, zorgt u er dan voor dat deze zo compleet mogelijk is. Dan is de kans het grootst dat het nog als bestemmingsplan onder het huidige recht afgehandeld wordt.

De uitgebreide afwijkvergunning Wabo wijzigt in een vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’. In bepaalde gevallen kan voor een initiatief dat niet past in een bestemmingsplan, nu nog de uitgebreide vergunningsprocedure Wabo gevolgd worden. Doet u zo’n aanvraag, dan moet u deze vóór 1 januari 2022 indienen. Na 1 januari 2022 werken we met een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ en vervalt de uitgebreide vergunning Wabo.

Er kan vertraging ontstaan in het behandelen van initiatieven. Dat komt omdat zowel initiatiefnemers als behandelaars van de gemeente voor het eerst gaan werken met omgevingsplannen en ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’. We moeten dus samen uitvinden hoe het in de praktijk werkt. Voorop staat dat ingediende plannen niet stil komen te liggen.

We ondersteunen initiatiefnemers bij het opstellen van een omgevingsplan. Op dit moment werken we aan een standaard Helmonds omgevingsplan met een set regels voor de meest voorkomende activiteiten. Het komt waarschijnlijk in juni 2021 beschikbaar. Dat gebruiken we dan als leidraad voor het opstellen van een omgevingsplan. Die moet voor ieder initiatief vervolgens uitgewerkt en aangepast worden. We doen dit in overleg met de initiatiefnemers.

Als de Omgevingswet uitgesteld wordt, dan verschuift ook de datum tot wanneer u nog een bestemmingplan of uitgebreide afwijkvergunning Wabo kunt indienen.

Bel of mail dan uw contactpersoon bij de gemeente of stel uw vraag via omgevingswet@helmond.nl.

Meer informatie

Kunt u de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen

Uw Reactie
Uw Reactie