Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels over onze leefomgeving. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld een boom wilt kappen, een dakkapel wilt plaatsen, een nieuwe inrit wilt aanleggen of een bedrijfspand wilt oprichten. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Omgevingswet.

Omgevingswet Omgevingsvisie Omgevingsplan Kwaliteitsborging voor bouwen Initiatieven Omgevingsloket

Uw Reactie
Uw Reactie