Omgevingsvisie Helmond

We zijn gestart met het maken van een Omgevingsvisie voor Helmond. Hieronder leest u hoe we dat doen en welke stappen we daarvoor met inwoners en andere betrokkenen zetten.

De Omgevingsvisie laat zien wat we met de gemeente Helmond in 2040 willen bereiken. De visie gaat over belangrijke onderwerpen als: waar bouwen we nieuwe woningen? Hoe houden we het centrum aantrekkelijk? Waar blijft ruimte voor groen en natuur? Hoe blijft Helmond bereikbaar? In de Omgevingsvisie komen deze doelstellingen en ontwikkelingen bij elkaar in één visie voor de ontwikkeling van de stad.

We staan in Nederland en dus ook in Helmond voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Denk aan klimaatbeleid, de energietransitie, herstel van natuur en biodiversiteit, economische ontwikkelingen, veiligheid en leefbaarheid. Onze huidige wet- en regelgeving over onze leefomgeving is ingewikkeld. Daarom is besloten om deze wet- en regelgeving samen te voegen in één wet: de Omgevingswet. Die wet gaat op 1 januari 2022 in. In de wet zijn voor de gemeentelijke overheid verschillende instrumenten beschreven die ontwikkeld moeten worden. Een daarvan is de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie ontwikkelen we samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere betrokkenen. De komende tijd gaan we met hen in gesprek over de ontwikkeling van Helmond.  

  1. Stap 1:  We bepalen de uitgangssituatie voor verschillende onderwerpen zoals wonen, werken, verkeer en vervoer, water, natuur en milieu. De Nota van uitgangspunten (link) vormt samen met een analyse van het huidige beleid de uitgangssituatie voor de visie. 
  2. Stap 2: We kijken verder vooruit en laten via een aantal varianten zien hoe Helmond zich kan ontwikkelen. Daarover gaan we in gesprek en gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties met als doel duidelijk te krijgen wat een passende ontwikkeling is voor Helmond.
  3. Stap 3: De keuzes die we uiteindelijk maken, verwerken we in het concept ontwerp Omgevingsvisie. Belanghebbenden die het niet met de visie eens zijn krijgen ook de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. 
  4. Stap 4: Als alles behandeld is, stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Daarna publiceren we de visie.

Meer informatie over de Omgevingswet vind je op deze pagina

Uw Reactie
Uw Reactie