Omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een omgevingsplan op te stellen. Het omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen. Ook de regels die nu in andere verordeningen staan, zoals in de APV, komen in het omgevingsplan. Er komt dus een plan voor de hele gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het wordt voor u dan makkelijker om te zien welke regels er gelden.

Om te kunnen oefenen met het omzetten van deze regels gaan we starten met een proefgebied. Hiervoor hebben we gekozen voor het gebied Mierlo-Hout. De belangrijkste reden om te kiezen voor dit gebied is de diversiteit aan functies en activiteiten zoals wonen, bedrijven, winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen. We gaan oefenen met het dereguleren enerzijds en het integreren van gewenste regels anderzijds.

Uw Reactie
Uw Reactie