Omgevingsplan

In het omgevingsplan komen alle regels te staan over de fysieke leefomgeving, deze regels gelden voor iedereen. Het omgevingsplan vervangt onder andere alle bestaande bestemmingsplannen. Ook regels over de fysieke leefomgeving die nu in verordeningen staan, zoals in de APV en in de Erfgoedverordening, komen in het omgevingsplan. Er komt dus één omgevingsplan voor de hele gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het wordt voor u dan gemakkelijker om te zien welke regels er gelden.

De Omgevingswet vraagt gemeenten om een omgevingsplan op te stellen. Het omgevingsplan vervangt alle bestaande bestemmingsplannen. Ook de regels die nu in andere verordeningen staan, zoals in de APV, komen in het omgevingsplan. Er komt dus een plan voor de hele gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Het wordt voor u dan makkelijker om te zien welke regels er gelden.

Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Hierin zit een deel van de regels, maar nog niet alles. We hebben tot 2032 de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te bouwen naar een definitief omgevingsplan. Dit is een ingewikkeld proces, dat we stapsgewijs oppakken.

In het tweede kwartaal van 2024 stellen we een ‘transitiestrategie’ vast, waarin we aangeven hoe we alle bestaande regels gaan ombouwen naar het omgevingsplan.

Soms passen initiatieven niet in de regels die gelden op die plek. Als het een initiatief is dat past bij de doelen en ambities van de gemeente, dan kan hiervoor het omgevingsplan gewijzigd worden. Op de Initiatieven-pagina vindt u meer informatie.

Uw Reactie
Uw Reactie