Informatie voor initiatiefnemers

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Deze wet wijzigt een aantal instrumenten en procedures waarmee u te maken krijgt, als uw initiatief niet in het huidige bestemmingsplan past. Dat kan gevolgen hebben voor de uitwerking van uw initiatief. U leest hierover meer op deze pagina.

Het bestemmingsplan wordt straks een omgevingsplan

Het omgevingsplan wordt op een andere manier opgebouwd dan het huidige bestemmingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de fysieke leefomgeving op een locatie. Dit is uitgebreider dan de regels in een bestemmingsplan, dat alleen over ruimtelijk relevante aspecten gaat.

Vanaf 1 januari 2023 gaan we omschakelen naar een omgevingsplan

Als u nog met een bestemmingsplan wilt werken, dan moet het ontwerp hiervan vóór inwerkingtreding van de wet (1 juli 2023) gepubliceerd worden. De procedure van een initiatief dat akkoord is, tot een ontwerp bestemmingsplan dat gepubliceerd wordt, neemt gemiddeld zo’n 6 maanden in beslag. Daarom vragen we initiatiefnemers om vanaf 1 januari 2023 te gaan werken aan het opstellen van een omgevingsplan.

Ben ik verplicht om vanaf 1 januari 2023 een omgevingsplan in te dienen?

Nee, u bent niet verplicht om een omgevingsplan in te dienen. U mag tot aan het moment dat de wet in werking treedt een bestemmingsplan indienen.

De kans is echter zeer groot dat dit bestemmingsplan niet meer voor 1 juli gepubliceerd kan worden, omdat er een wettelijk proces voorafgaat aan het publiceren van een ontwerp bestemmingsplan. Daarmee kan uw bestemmingsplan niet meer onder het huidige wettelijke regime behandeld worden en moet alsnog omgebouwd worden naar een omgevingsplan. Dit kan leiden tot extra kosten en vertraging in de afhandeling.

Heeft u het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen en wilt u weten of wij dit nog kunnen behandelen en publiceren voor 1 juli 2023? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Afwijkvergunning Wabo wordt vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’

In bepaalde gevallen kan voor een initiatief, dat niet past in een bestemmingsplan, nu nog de uitgebreide vergunningsprocedure (‘afwijkvergunning’) Wabo gevolgd worden.

Doet u zo’n aanvraag, dien deze dan in vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Na inwerkingtreding van de wet, werken we met een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ en vervalt de afwijkvergunning Wabo.

Er kan vertraging ontstaan in het behandelen van initiatieven

Zowel initiatiefnemers als behandelaars van de gemeente gaan voor het eerst werken met omgevingsplannen en ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’. We moeten dus samen uitvinden hoe het in de praktijk werkt. Voorop staat dat ingediende plannen niet stil komen te liggen.

We ondersteunen initiatiefnemers bij het opstellen van een omgevingsplan

Wij hebben een ‘standaard Helmonds omgevingsplan’ opgesteld, met een set regels voor de meest voorkomende activiteiten. Dit plan gebruiken we als leidraad voor het opstellen van een omgevingsplan. Wij doen dat in overleg met de initiatiefnemers. Bent u initiatiefnemer, neem dan via uw contactpersoon contact met ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.

Als de Omgevingswet uitgesteld wordt...

...dan verschuift ook de datum tot wanneer u nog een bestemmingplan of afwijkvergunning Wabo kunt indienen. Wij passen dan de data op onze website aan.

Wilt u meer weten?

Bel of mail dan uw contactpersoon bij de gemeente of stel uw vraag via omgevingswet@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie