Melding doen

U kunt voor diverse zaken een melding doen bij de gemeente of provincie. We hebben verschillende soorten meldingen:

Melding openbare ruimte of klacht indienen

U kunt een melding indienen wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en defecte straatverlichting. Of als u overlast heeft van grof huisvuil of ongedierte.
Heeft u een klacht over de gemeente, of misschien over een medewerker van onze gemeente? Dan kunt u deze klacht ook indienen via onderstaand formulier.

Melding sociale overlast

U kunt ook een melding doen van zaken die sociale overlast bezorgen. Denk aan geluidsoverlast of drugsoverlast. Of misschien heeft u overlast van mensen uit de buurt. Dan kunt via onderstaand formulier uw melding indienen.

Overtreding milieuregels melden

Heeft u overlast van een bedrijf in Helmond, of denkt u dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant. U kunt digitaal uw klacht indienen via de website van de Milieuklachtencentrale.

U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • de lucht is verontreinigd
  • het water is vervuild
  • geluidsoverlast is (ook bij horeca of evenementen)