Melding doen

U kunt voor diverse zaken een melding doen bij de gemeente.

Melding openbare ruimte

U kunt via onderstaand formulier een melding doen wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en kapotte straatverlichting. Of als u overlast heeft van grof huisvuil of ongedierte.

De afgelopen maanden hebben wij veel meer meldingen ontvangen dan in andere jaren. Samen met de aannemers werken wij hard om alle meldingen zo snel mogelijk op te pakken. Daar ligt onze prioriteit. Hierdoor kunnen wij niet op elke melding een terugkoppeling geven. U kunt ons helpen door alleen nieuwe meldingen te doen. Dit kan via bovenstaand formulier. Wij vragen u om geen nieuwe melding te doen over hetzelfde onderwerp op dezelfde locatie. De melding is dan al bij ons bekend en wij pakken deze zo snel mogelijk op. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder? Dan kunt u deze klacht indienen via onderstaand formulier.

Sociale overlast melden

U kunt ook een melding doen van zaken die sociale overlast bezorgen. Denk aan geluidsoverlast of drugsoverlast. Of misschien heeft u overlast van mensen uit uw buurt. Bijvoorbeeld van rook door hout stoken. Dan kunt via onderstaand formulier uw melding doen.

Overlast door afval, honden of parkeren melden

Wilt u overlast melden over afval, honden en/of parkeren? Dan kunt u het team Toezicht en Handhaving bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook digitaal een melding doen via onderstaand contactformulier.

Overlast door bedrijf (ook bijvoorbeeld horeca of vereniging) melden

Heeft u overlast van een bedrijf in Helmond, of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant.

U kunt bijvoorbeeld melden dat een bedrijf:

  • illegaal afval stort
  • de bodem vervuilt
  • de lucht verontreinigt
  • het water vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt

Hoe u een melding kunt indienen, leest u op de website van de Milieuklachtencentrale.

Uw Reactie
Uw Reactie