Melding doen

U kunt voor diverse zaken een melding doen bij de gemeente. We hebben twee soorten meldingen:

Melding openbare ruimte

U kunt een melding doen bij de gemeente wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en defecte straatverlichting. U kunt hier ook overlast of klachten over grof huisvuil melden. U dient de melding digitaal in via onderstaande formulier.

Melding sociale overlast

U kunt ook een melding doen van zaken die sociale overlast bezorgen. Denk aan geluidsoverlast of drugsoverlast. Of misschien heeft u overlast van mensen uit de buurt. Dan kunt via onderstaand formulier uw melding indienen.