Melding doen

U kunt voor diverse zaken een melding doen bij de gemeente of provincie. We hebben verschillende soorten meldingen:

Melding openbare ruimte of klacht indienen

U kunt een melding indienen wanneer er schade is aan wegen, stoepen of groenvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan losliggende stoeptegels, een rioolverstopping en defecte straatverlichting. Of als u overlast heeft van grof huisvuil of ongedierte.
Heeft u een klacht over de gemeente, of misschien over een medewerker van onze gemeente? Dan kunt u deze klacht ook indienen via onderstaand formulier.

Het duurt mogelijk langer voordat wij uw melding oppakken

Deze zomer ontvangen wij veel meer meldingen dan in andere jaren van overlast door eikenprocessierupsen, maar ook van onkruid en stormschade. Samen met de aannemers werken wij hard om alle meldingen zo snel mogelijk op te pakken. Daar ligt onze prioriteit. Hierdoor kunnen wij niet op elke melding een terugkoppeling geven. Wij hopen hierbij op uw begrip. U kunt ons helpen door geen nieuwe melding te doen over hetzelfde onderwerp op dezelfde locatie. De melding is dan al bij ons bekend en wij gaan hier zo snel mogelijk mee aan de slag.

Sociale overlast melden

U kunt ook een melding doen van zaken die sociale overlast bezorgen. Denk aan geluidsoverlast of drugsoverlast. Of misschien heeft u overlast van mensen uit uw buurt. Bijvoorbeeld van rook door hout stoken. Dan kunt via onderstaand formulier uw melding indienen.

Overlast door afval, honden of parkeren melden

Wilt u overlast melden over afval, honden en/of parkeren? Dan kunt u het team Toezicht en Handhaving bereiken tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook digitaal een melding doen via onderstaand contactformulier.

Overlast door bedrijf (ook bijvoorbeeld horeca of vereniging) melden

Heeft u overlast van een bedrijf in Helmond, of denkt u dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt? Dan kunt u dit melden bij de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant.

U kunt bijvoorbeeld melden dat een bedrijf:

  • illegaal afval stort
  • de bodem vervuilt
  • de lucht verontreinigt
  • het water vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt

Hoe u een melding kunt indienen, leest u op de website van de Milieuklachtencentrale.