• Stad
  • Op naar een aantrekkelijk centrum in 2030!

Op naar een aantrekkelijk centrum in 2030!

In januari 2017 is het Centrumperspectief met grote meerderheid vastgesteld. In het Centrumperspectief staan de contouren om van het centrum van Helmond in 2030 dé centrale ontmoetingsplek van de stad en de regio te maken. Een levendig centrum waar mensen graag komen. Om te winkelen, uit eten te gaan, een bezoekje te brengen aan de bioscoop of het theater, of te gaan stappen. Naast een heleboel kleine aanpassingen om het centrum aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn er ook een aantal grote projecten die nu lopen om tot dit doel te komen.

Het Centrumsperspectief

In het Centrumsperspectief staan de contouren van het centrum in 2030.

Informatieavond 9 december over ontwikkelingen in het centrum

Op 9 december vond in de Cacaofabriek een informatieavond plaats over alle ontwikkelingen in het centrum. Deze informatieavond was een vervolg op het Centrumperspectief, dat in januari 2017 werd vastgesteld. Daarin staan de contouren van Helmond in 2030. Nu, drie jaar later, staan deze contouren nog steeds, maar er is ook veel veranderd. Over deze nieuwe ontwikkelingen ging deze informatieavond.

Iedereen die zich betrokken voelt bij Helmond was welkom om zelf te zien en te horen wat de laatste stand van zaken is over bijvoorbeeld het autoluwe centrum. Ook was er informatie over projecten zoals Suytkade, Oranjekade en de nieuwe appartementen in het Burgemeester Geukerspark.

Veel inwoners en ondernemers bezochten deze avond en gingen met de gemeente in gesprek. Heeft u deze avond gemist? Bekijk dan hieronder de inleidende animatie en de presentatie van de avond. Heeft u vragen? Dan heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140492 of per mail via jouwcentrum@helmond.nl.

Informatieve raadsbijeenkomst Centrumontwikkeling

Wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van centrumontwikkeling in middelgrote steden? Wat betekent dit voor het Helmondse centrum? In de informatieve raadsbijeenkomst Centrumontwikkeling op 6 november 2018 werd dit allemaal uit de doeken gedaan. Sprekers legden vanuit de algemene ontwikkelingen de link naar de concrete situatie in Helmond. Zo kregen de aanwezigen een goed beeld van wat er allemaal speelt op het gebied van centrumontwikkeling.

Hieronder vindt u de presentaties:

Burgemeester Geukerspark (Havenpark)

Zie je het al voor je? Een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. Relaxen tussen de groen- en waterpartijen: de Oude Aa die door het gebied slingert. Van een rondje joggen tot een picknick; het is straks mogelijk in het Burgemeester Geukerspark. Want dat is vanaf mei 2019 officieel de nieuwe naam van het Havenpark. Tussen de Kanaaldijk N.O., de Havenweg en de Watermolenwal  (het voormalige Obragas-terrein) komt dit nieuwe stadspark te liggen. In mei 2019 zijn de werkzaamheden gestart. We beginnen met voorbereidende werkzaamheden voor onder andere de toe- en afvoer van water voor de Oude Aa. In april 2020 moet het nieuwe park klaar zijn.

Oranjekade en Watertorenpark

Nieuwe woningen verrijzen in en nabij de binnenstad. De kersverse bewoners hebben het hele centrum bij de hand! Tussen de watertoren en het kanaal, op een steenworp afstand van de stadskern, wordt plan Oranjekade ontwikkeld. Circa 250 fraaie huur- en koopwoningen, inclusief een park rondom de watertoren. De AH XL wordt op een smaakvolle manier in het plan opgenomen. Om het complex wordt een prachtig park aangelegd, én voldoende parkeergelegenheid. De gemeente en de ontwikkelaar hebben hierover een overeenkomst gesloten. De ontwikkelaar werkt de plannen nu verder uit, in overleg met de gemeente. Daarna gaat het plan in uitvoering.

De Waart

Ook in de bestaande wijken gaat de gemeente voor wonen met kwaliteit, nieuwe concepten en duurzame woonvormen. Woonbuurt De Waart ondergaat een flinke renovatie met nieuwe woningen langs de buitenrand en open verbindingen naar het winkelgebied, het Havenpark, het Havenplein en Oranjekade. De Waart wordt een prachtige, open en transparante wijk, waar het goed wonen is. Woonpartners voert de renovatie van de huizen uit. Ook worden er ongeveer 150 nieuwe appartementen gebouwd. De gemeente pakt de openbare ruimte (het groen en de bestrating) aan. De eerste renovatiewerkzaamheden van de huizen zijn inmiddels gestart. Vanaf volgend jaar is de openbare ruimte aan de beurt. Nieuwbouw volgt vanaf 2020.

Waar werken we nog meer aan?

In het Centrumperspectief 2030, vastgesteld januari 2017, zijn de ambities voor het centrum van Helmond beschreven. Het hoofddoel is een levendig compact centrum met de focus op een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca. Om de huidige leegstand aan te pakken moet het centrum kleiner en compacter worden. In een aantal straten buiten de compacte kern wordt ingezet op de afbouw van het aantal winkelmeters en wordt tegelijkertijd meer ruimte geboden voor nieuwe functies zoals “wonen”. Dit is concreet vertaald in de Nota van Uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum en dient als een basisdocument voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Op 1 oktober 2018 heeft er een inloopavond plaatsgevonden waar belanghebbenden vragen konden stellen over de Nota van Uitgangspunten. Inmiddels lopen er diverse 1 op 1 gesprekken met belanghebbenden die daar behoefte aan hebben.

Meer informatie

Tussen mei en oktober 2018 is in nauw overleg met alle belanghebbenden een nieuwe marktvisie opgesteld. Uitgangspunt is dat de weekmarkt in het hart van de stad blijft, namelijk op de Markt en op de Ameidewal. Wanneer de markt moet uitwijken voor bijvoorbeeld de kermis, dan komt de markt standaard op de Koninginnewal(len) en mogelijk op de Watermolenwal. De weekmarkt gaat daarnaast structureel een andere opzet en indeling krijgen. Aan de hand van zogenaamde sfeergebieden wordt ontmoeten, beleven, proeven en kopen centraal gesteld. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om de markt te beleven. De weekmarkt gaat ook samenwerken met de omliggende ondernemers, zoals winkels en horeca, om zo samen voor een gezellig en samenhangender centrum te zorgen.

Vaststelling gemeenteraad

Op 27 november 2018 is de marktvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de marktvisie hoort een uitvoeringsprogramma met acties. Eén van de belangrijkste acties is het maken van een nieuw inrichtings- en brancheringsplan. In dat plan worden de sfeergebieden ingedeeld en krijgen de kooplieden een nieuwe plek toegewezen. Uiteraard gaat dit in nauwe samenspraak met de ondernemers, de marktadviescommissie en de marktmeester. Daarnaast worden de benoemde verbeterpunten aangepakt. Denk hierbij aan verbetering van de promotie, het tegengaan van verrommeling en het wegnemen van obstakels in de openbare ruimte. Tot slot leidt de marktvisie ook tot een nieuwe marktverordening met duidelijke rechten en plichten van alle kooplieden. Deze uitwerking volgt uiterlijk voor de zomer van 2019 en zal op de gebruikelijke manier bekend worden gemaakt.

In de oorspronkelijke plannen van het Havenpark zijn aanlegsteigers getekend voor plezierbootjes. Of deze aanlegsteigers er komen is nog niet zeker. Op dit moment zoekt de gemeente uit hoe dat mogelijk gemaakt kan worden.

Het oude postkantoor in het centrum van Helmond krijgt een nieuwe bestemming. Er is een partij die interesse heeft om hier appartementen te bouwen. De gemeente is nu met deze partij in overleg.

De gemeente wil een duidelijkere verbinding tussen het station en het centrum. Om dit te realiseren, heeft zij enkele ontwerpers gevraagd een herkenbaar ‘element’ in de openbare ruimte te ontwerpen. Na een selectieproces is de opdracht hiervoor gegund aan GBO uit Helmond. Hoe het ontwerp er precies uitziet, blijft nog even geheim tot aan de onthulling in de zomer van 2019.

Er is een tijdelijke acquisiteur aangetrokken om nieuwe winkel(keten)s en ondernemers naar het centrum van Helmond te halen. Zijn naam is Edward Buitelaar. Het doel is om een meer gevarieerd winkelaanbod in het centrum te krijgen, voor een nog aantrekkelijker centrum.

Het college werkt momenteel aan een nieuw plan van aanpak voor de invulling van de oude bibliotheek op de Markt. 

Uw Reactie
Uw Reactie