• Stad
  • Op naar een aantrekkelijk centrum in 2030!

Op naar een aantrekkelijk centrum in 2030!

In januari 2017 is het Centrumperspectief vastgesteld. In het Centrumperspectief staan de uitgangspunten om van het centrum van Helmond in 2030 dé centrale ontmoetingsplek van de stad en de regio te maken. Een levendig centrum waar mensen graag komen. Om te winkelen, uit eten te gaan, een bezoekje te brengen aan de bioscoop of het theater, of te gaan stappen. Naast een heleboel kleine aanpassingen om het centrum aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn er ook een aantal grote projecten die nu lopen om dit te bereiken. In 2020 vulden we het Centrumperspectief op bepaalde onderdelen aan. Welke onderdelen dat zijn, leest u hieronder. Ook vindt u daar het Centrumperspectief.

Het Centrumsperspectief

In het Centrumsperspectief staan de contouren van het centrum in 2030.

In november 2020 heeft de gemeenteraad de Herijking Centrumperspectief goedgekeurd. Deze herijking is een aanvulling op het centrumperspectief.

Bekijk de animatie

Liever een filmpje? Bekijk dan deze animatie waarin we de onderwerpen uit de Herijking Centrumperspectief toelichten.

Overzichtskaartje Centrum+

Een belangrijke verandering uit de herijking is dat het gebied dat onderdeel uitmaakt van het Centrumperspectief is vergroot. Woningbouw- en andere ontwikkelingen ten noorden en ten zuiden van het centrum hebben een nauwe relatie met de ontwikkelingen in het centrum zelf. Daarom vergroten we het gebied waarop de visie van toepassing is. Keken we eerder alleen naar het centrum (kernwinkelgebied en omliggende zones), nu spreken we over Centrum+: van Suytkade in het zuiden via het centrum tot het Stihoterrein (Oostende) en de Bundertjes in het noorden. Op dit overzichtskaartje ziet u het totale gebied.

Projecten & Planning

Sinds de goedkeuring van het Centrumperspectief veranderde er al veel in Helmond. Zo is het Burgemeester Geukerspark aangelegd, is Parkeergarage Doorneind vergroend en zijn sinds het vaststellen van het perspectief in het gebied Centrum+ ruim 500 woningen opgeleverd. Bijvoorbeeld in het voormalige UWV gebouw aan het Stationsplein, aan de Kasteel-Traverse in studio 5701, meubelhandel Dirks, het Business Centre aan de Kasteel-Traverse en de locatie van de voormalige Griek aan de Noord Koninginnewal. Maar er staat ook nog veel te gebeuren. Hieronder lichten we verschillende projecten toe en geven we een inkijkje in de planning. Op deze kaart vindt u een samenvatting van deze projecten.

Nieuw bestemmingsplan centrum

  • Planning: eerste helft 2021

In het Centrumperspectief 2030 staan de ambities voor het centrum van Helmond. Het hoofddoel is een levendig compact centrum met vooral een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca. Om de huidige leegstand aan te pakken moet het centrum kleiner en compacter worden. In de straten rondom dit compacte centrum komt er veel minder ruimte voor winkels en juist meer plaats voor bijvoorbeeld “wonen”. Het nieuwe bestemmingsplan komt in de loop van 2021 ter inzage.

Nieuw parkeerbeleid: visie verkeer en parkeren centrum

  • Planning: 1e helft 2021 in de raad

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo snel en duurzaam mogelijk van A naar B kan. U moet eenvoudig het Helmondse centrum kunnen bereiken en er goed kunnen parkeren. We stimuleren bezoekers van het centrum om met de (e-)fiets of het openbaar vervoer te komen. We kiezen voor parkeergarages aan de randen van het stadshart en minder auto’s in de straten.

In de Visie Bereikbaarheid en parkeren Centrum (2019) legden we dat ook vast. De komende jaren werken we toe naar een autoluw en groen centrum, waar fietsen, wandelen en elektrisch (deel)vervoer en openbaar vervoer vanzelfsprekend is. Het parkeerbeleid waar we nu aan werken is onderdeel van de Verkeersvisie. Meer over deze verkeersvisie leest u op de webpagina Verkeersvisie.

Nieuwbouwprojecten: Oranjekade en De Weef

  • Planning: start bouw voorjaar 2021

Nieuwe woningen verrijzen in en nabij de binnenstad. Tussen de watertoren en het kanaal, op een steenworp afstand van de stadskern, wordt plan Oranjekade ontwikkeld. Dit bestaat uit circa 250 huur- en koopwoningen, inclusief een park rondom de watertoren.

In het Burgemeester Geukerspark wordt De Weef ontwikkeld. Hier komen 67 luxe koopappartementen, verdeeld over 3 gebouwen.

Ontwikkeling van het Stationskwartier

  • Planning: ontwikkeling visie in 2021

Speciaal in het Stationskwartier zien we kansen voor creatieve makers en bedrijvigheid. We vinden het belangrijk om deze ondernemers de ruimte te geven en met ze mee te denken. We werken aan een plan van aanpak voor dit gebied. In dit plan, waarin ook de bewoners een rol krijgen, besteden we onder meer aandacht aan de stedenbouwkundige opzet, de te hanteren bouwhoogten en parkeeroplossingen. De uiteindelijke visie voor het Stationskwartier wordt te zijner tijd aan de gemeenteraad voorgelegd.

De Waart

  • Renovatie: 2019 / 2020
  • Nieuwbouw: vanaf 2021

Ook in de bestaande wijken gaan we voor wonen met kwaliteit, nieuwe concepten en duurzame woonvormen. De Waart ondergaat een flinke renovatie met nieuwe woningen langs de buitenrand en verbindingen naar het winkelgebied, het Havenpark, het Havenplein en Oranjekade. De Waart wordt een prachtige, open en transparante wijk, waar het goed wonen is. Woonpartners voert de renovatie van de huizen uit. Ook worden er ongeveer 150 nieuwe appartementen gebouwd. Wij gaan het groen en de bestrating aanpakken. De eerste renovatiewerkzaamheden aan de huizen hebben inmiddels plaats gevonden. Vanaf 2021 is de openbare ruimte aan de beurt.

Waar werken we nog meer aan?

Het optimaal functioneren van het kernwinkelgebied heeft nog steeds prioriteit. In het kernwinkelgebied moeten winkels, horeca en andere openbare functies elkaar versterken. Het resultaat is een levendig centrum zijn waar iedereen, jong en oud, graag komt.

Structurele leegstand willen we voorkomen. Ter versterking van de compacte kern zoeken we naar mogelijkheden om via het Piet Blomplein, aan de achterzijde van de Elzas Passage, een goede en aantrekkelijke verbinding te maken tussen het winkelcircuit, het Burgemeester Geukerspark en het Havenplein.

In het Burgemeester Geukerspark is de Aa alweer zichtbaar, net zoals op Suytkade. We werken aan een plan van aanpak om de Aa op meer plekken weer bovengronds te laten stromen. Samen met de stadsparken zorgt de Aa voor een klimaatbestendige inrichting van het centrum.

De Aa stroomt door het hele centrumgebied en verbindt zo alle deelgebieden van het centrum met elkaar. Het doel is om deze structuur te versterken en zichtbaar te maken. We willen de Aa over het hele Helmondse stroomgebied weer boven de grond stromend maken. Hieraan werken we samen met het waterschap Aa en Maas. De eerstvolgende plek waar de Aa weer bovengronds komt, is in het nieuwe park rondom de watertoren.

In het centrum haalden we de Kiosk van de Markt weg. Dit biedt ruimte aan de terrassen en de weekmarkt. In 2021 maken we plannen voor de verfraaiing van de Markt met onder andere een waterplein.

We starten met het opstellen van straatvisies om zo het karakter en DNA van de verschillende straten optimaal tot uiting te laten komen. Hiervoor zijn we met de ondernemers in gesprek.

In het Burgemeester Geukerspark komt een Verhalenspeeltuin. Een speeltuin geïnspireerd op boeken en verhalen, met verschillende speel en beweegtoestellen. Dit project voeren we samen met de Bibliotheek Helmond – De Peel uit. Deze Verhalenspeeltuin past ook bij de ambitie van Helmond om een jeugdvriendelijke stad te zijn. Klik hier voor meer informatie over Helmond als jeugdvriendelijke stad.

Een aantrekkelijke stad heeft aansprekende culturele activiteiten en voorzieningen belangrijk. Iedereen moet actief aan kunst en cultuur kunnen deelnemen. De komende jaren zetten wij ons in voor een levendige stad met karakter, maar bovenal voor een jeugdige stad met lef! In juli 2019 heeft de gemeenteraad dan ook het Cultuurprofiel vastgesteld. Bekijk hier het Cultuurprofiel. Dit profiel werken we nu uit naar concrete projecten.

In de oorspronkelijke plannen van het Havenpark staan aanlegsteigers voor plezierbootjes. Of deze aanlegsteigers er komen, is nog niet zeker. Op dit moment zoeken we uit of we dat mogelijk kunnen maken.

Het oude postkantoor in het centrum van Helmond krijgt een nieuwe bestemming. Er is een partij die interesse heeft om hier appartementen te bouwen. We zijn nu met deze partij in overleg. Doelstelling is om in 2021 te starten met bouwen.

Voor de oude bibliotheek zijn nieuwe plannen gemaakt. In deze plannen is ruimte voor een vershal, een soort overdekte markt, op de begane grond in combinatie met daarboven appartementen.

Uw Reactie
Uw Reactie