• Stad
  • Op naar een aantrekkelijk centrum in 2030!

Op naar een aantrekkelijk centrum in 2030!

In januari 2017 is het Centrumperspectief met grote meerderheid vastgesteld. In het Centrumperspectief staan de contouren om van het centrum van Helmond in 2030 dé centrale ontmoetingsplek van de stad en de regio te maken. Een levendig centrum waar mensen graag komen. Om te winkelen, uit eten te gaan, een bezoekje te brengen aan de bioscoop of het theater, of te gaan stappen. Naast een heleboel kleine aanpassingen om het centrum aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn er ook een aantal grote projecten die nu lopen om tot dit doel te komen.

Havenpark

Zie je het al voor je? Een groot park in een historisch decor, te midden van industrieel erfgoed, langs het kanaal, vlakbij het winkel- en uitgaansgebied. Relaxen tussen de groen- en waterpartijen: de Gulden Aa die door het gebied slingert. Met een bootje het water op, kinderen die al klauterend uitdagende speeltoestellen trotseren. Van een rondje joggen tot een picknick; het is straks mogelijk in het Havenpark. Op de hoek van de Kanaaldijk N.O. en de Havenweg (het voormalige Obragas-terrein) komt dit nieuwe stadspark te liggen. Dit park wordt vanaf maart/april 2019 aangelegd. Voorafgaand daaraan worden in de omgeving voorbereidende werkzaamheden getroffen voor onder andere de toe- en afvoer van water voor de Oude Aa. 

Oranjekade en Watertorenpark

Nieuwe woningen verrijzen in en nabij de binnenstad. De kersverse bewoners hebben het hele centrum bij de hand! Tussen de watertoren en het kanaal, op een steenworp afstand van de stadskern, wordt plan Oranjekade ontwikkeld. Circa 250 fraaie huur- en koopwoningen, inclusief een park rondom de watertoren. De AH XL wordt op een smaakvolle manier in het plan opgenomen. Om het complex wordt een prachtig park aangelegd, én voldoende parkeergelegenheid. De gemeente en de ontwikkelaar hebben hierover een overeenkomst gesloten. De ontwikkelaar werkt de plannen nu verder uit, in overleg met de gemeente. Daarna gaat het plan in uitvoering.

De Waart

Ook in de bestaande wijken gaat de gemeente voor wonen met kwaliteit, nieuwe concepten en duurzame woonvormen. Woonbuurt De Waart ondergaat een flinke renovatie met nieuwe woningen langs de buitenrand en open verbindingen naar het winkelgebied, het Havenpark, het Havenplein en Oranjekade. De Waart wordt een prachtige, open en transparante wijk, waar het goed wonen is. Woonpartners voert de renovatie van de huizen uit. Ook worden er ongeveer 150 nieuwe appartementen gebouwd. De gemeente pakt de openbare ruimte (het groen en de bestrating) aan.  De eerste renovatiewerkzaamheden van de huizen zijn inmiddels gestart. Vanaf volgend jaar is de openbare ruimte aan de beurt. Nieuwbouw volgt vanaf 2020.

Waar werken we nog meer aan?

In de oorspronkelijke plannen van het Havenpark zijn aanlegsteigers getekend voor plezierbootjes. Of deze aanlegsteigers er komen is nog niet zeker. Op dit moment zoekt de gemeente uit hoe dat mogelijk gemaakt kan worden.

Het oude postkantoor in het centrum van Helmond krijgt een nieuwe bestemming. Er is een partij die interesse heeft om hier appartementen te bouwen. De gemeente is nu met deze partij in overleg.

De gemeente wil een duidelijkere verbinding tussen het station en het centrum. Hiervoor heeft zij enkele ontwerpers benaderd, voor het ontwerp van een herkenbaar ‘element’ in de openbare ruimte. Voor de zomer van 2018 wordt duidelijk welke partij dit gaat ontwerpen en uitvoeren.

Er is een tijdelijke acquisiteur aangetrokken om nieuwe winkel(keten)s en ondernemers naar het centrum van Helmond te halen. Zijn naam is Edward Buitelaar. Doel is om een meer gevarieerd winkelaanbod in het centrum te krijgen, voor een nog aantrekkelijker centrum. In juni 2018 zijn de eerste resultaten van zijn werkzaamheden bekend.

Een belangrijk onderdeel van het centrum in Helmond is de weekmarkt. Samen met een externe partij maakt de gemeente een nieuwe visie op de weekmarkt in Helmond. Waar kan de markt het beste staan en waar is behoefte aan? Door met alle partijen om tafel te gaan en goed te luisteren naar ieders wensen, komt een gezamenlijke visie tot stand.

Het college werkt momenteel aan een nieuw plan van aanpak voor de invulling van de oude bibliotheek op de Markt. 

Er wordt gewerkt aan een notitie met uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan voor het centrum. Doel hiervan het compacter maken van het centrum, door het aantal vierkante meters retail in de mengzones in te krimpen. Door het verruimen van de bestemmingsmogelijkheden komt er in de toekomst meer plek voor wonen, werken en horeca. De kans op leegstand wordt daarmee kleiner. De besluitvorming over de uitgangspunten vindt tegen de zomer plaats. Daarna volgt communicatie met de betrokkenen. Pas daarna wordt het definitieve bestemmingsplan opgesteld.