Wonen | Centrum 2030

Helmond groeit in de komende jaren van 95.000 naar 115.000 inwoners. Er komen zo’n 10.000 woningen bij. Voor een groot deel in het centrum. We lichten hier de volgende projecten uit: Oranjekade, Ons Oostende, Marktkwartier, Binderseind, De Weef, Piet Blomplein, Zuidrand de Waard, Westrand de Waard en wonen boven winkels.

Oranjekade 

een impressie van de Oranjekade met appartementsgebouwen en een binnentuin.

Woningbouwproject met 15 unieke woongebouwen in pakhuisarchitectuur in de vorm van herenhuizen, stadswoningen, appartementen studio’s en penthouses. De woonblokken hebben een semi-openbaar binnenterrein. Het monumentale pand van EDAH is behouden en getransformeerd.  

Project in uitvoering- deels opgeleverd. Ongeveer 270 huur- en koopwoningen. Locatie: Kanaaldijk Noord Oost vlakbij AHXL . Ontwikkelaar: BAN bouw 

Ons Oostende 

Een impressie van het project Ons Oostende aan het water.

Op de locatie van het vroegere postsorteercentrum van de PTT kunt u straks wonen in het groen. Een woonplek aan de rand van het centrum tussen de watergang van de Gulden Aa en de Zuid Willemsvaart.   

Project in ontwikkeling - Ontwerpfase.  Ongeveer 190 huur- en koopwoningen. Locatie: Kanaaldijk Noord Oost - Oostende vlakbij de Julianabrug.  Ontwikkelaar: Woningcorporatie Woonbedrijf en bouwbedrijf Stam + De Koning.

Marktkwartier

Een schets van hoe straks het Marktkwartier eruit komt te zien. 

Op de locatie van het vroegere postkantoor wordt de historische structuur van de stad hersteld.  Het historische lint en monumentale panden wordt ingepast en een nieuw stelsel van stegen en pleinen zorgen voor een prettig hoog stedelijke woonomgeving.  

Project in ontwikkeling -initiatief fase . Ongeveer 190 sociale huur- en koopwoningen . Locatie: Watermolenwal- Ameideplein.  Ontwikkelaar: BPD ontwikkeling BV/Van Wijnen.

Binderseind 

Een impressie van hoe de appartementsgebouwen aan Binderseind eruit komen te zien.

Drie historische panden aan Binderseind worden omgevormd naar appartementen. Het karakter van de lintbebouwing blijft behouden.

Project in ontwikkeling - Ontwerpfase. Ongeveer 55 wooneenheden. Locatie: Binderseind- de Loop. Ontwikkelaar: Woonpartners.

De Weef 

De Weef in het Burgemeester Geukerspark

Het appartementencomplex met half verdiepte parkeerkelder heeft veel ruimte voor groen op gevels en daken. De drie woongebouwen passen perfect in het Burgemeester Geukerspark. 

Project is opgeleverd 2023 . 67 appartementen (koop). Locatie: Kanaaldijk NO - Noordzijde Burgemeester Geukerspark. Ontwikkelaar: BAM Wonen.

Piet Blomplein

een impressie van het toekomstige Piet Blomplein. Een doorkijk tussen de kubuswoningen met daar achter de nieuwe appartementsgebouwen

Hier komt een parkeergarage onder de grond met daarop ruimte voor woningen, detailhandel en voorzieningen 

Project in ontwikkeling -initiatief fase. Ongeveer 265 sociale huur- en koopwoningen. Ongeveer 240 parkeerplaatsen. Locatie: Piet Blomplein - Watermolenwal. Ontwikkelaar: CL Helmond BV.

Zuidrand de Waart  

impressie van de appartementsgebouwen Zuidrand de Waart

Twee appartementengebouwen (sociaal- en middelhuur) op de plek van de voormalige City Sporthal aan de Watermolenwal. Daarnaast komt er veel groen in de openbare ruimte.

Project in ontwikkeling - bestemmingsplan fase . Ongeveer 104 appartementen. Locatie: Watermolenwal - ter hoogte van de huidige City sporthal. Ontwikkelaar: Woonpartners.

Westrand de Waart 

impressie van de Westrand de Waart.

Op de voormalige locatie van de Gaviolizaal is een appartementencomplex gebouwd.  
Dit is het eerste regionale WoonST-project.  In 2021 hebben de 13 woningcorporaties en 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten gebundeld en een gezamenlijk plan gemaakt voor een gestandaardiseerde sociale huurwoning: WoonST.  

Het doel: lagere bouwkosten en een sneller vergunning- en bouwproces. Samen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen. 

Project is opgeleverd 2023 . Ongeveer 35 appartementen . Locatie: voormalige Gaviolizaal/Torenstraat . Ontwikkelaar: Woonpartners 

Wonen boven winkels 

impressie woningen markt

De C&A wordt gerenoveerd en erbovenop worden huurappartementen gebouwd.   

Project in ontwikkeling -initiatief fase . 40 appartementen – Sociale huur . Locatie Markt: Boven C&A Helmond.

Uw Reactie
Uw Reactie