Verplaatsen | Centrum 2030

Deze groei van de stad brengt keuzes met zich mee, onder andere rondom bereikbaarheid en parkeren. We maken het centrum aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. Parkeren doen we meer ondergronds in de huidige parkeergarages dichtbij de winkelkern. Parkeerplaatsen worden in de loop van de tijd voor een deel naar de randen van het centrum verplaatst en het wegennet en verkeersstromen worden daarop aangepast. Wat gaan we zoal doen?

 • Begin april worden op het kruispunt Aarle-Rixtelsweg – Julianalaan bij de Julianabrug de rijstroken en verkeerslichten aangepast.
 • Om de noordelijke kant van het centrum beter bereikbaar te maken, komt er een extra brug over het kanaal in het verlengde van de Waartstraat.
 • De Kanaaldijk Noordwest, ten zuiden van de nieuwe brug bij de Waartstraat, wordt omgebouwd tot een fiets en wandelboulevard. Zo zorgen we er ook voor dat er geen fietsverkeer meer is op het Havenplein. 
 • Uitbreiding van Parkeergarage onder het Piet blomplein. Extra parkeerplaatsen voor bezoekers van het kernwinkelgebied. 
 • We maken de Watermolenwal autoluw, zodat het centrum en het Burgemeester Geukerspark park beter in elkaar over lopen. 
 • De Steenweg wordt autovrij. Meer ruimte voor terrassen en een veilige omgeving. 
 • Het ontspanningsplein wordt groter. Meer ruimte voor horeca, vergroening en evenementen. 
 • Éénrichting verkeer op Zuid Koninginnewal. Sluipverkeer en doorgaand verkeer wordt voorkomen. En zo is er meer ruimte voor retail, horeca en vergroening.
 • Oversteekbaarheid van Kasteel Traverse verbeteren. Noord- zuid verbindingen beter maken voor voetgangers en fietsers.
 • Verkeersluw Stationskwartier. De auto is te gast. Comfortabel verblijfsgebied voor bewoners, fietsers en voetgangers.
 • Heldere routes van het Station en omliggende wijken naar het kern winkelgebied. 
 • Een Parkeer verwijssysteem zal het zoekende verkeer helpen om doelgericht de gewenste locatie te vinden. 
 • Aan het einde van de Torenstraat wordt de parkeergarage van de Elzas flink uitgebreid.

Per deelgebied zal een communicatietraject volgen met mogelijkheden voor participatie. 

3 afbeeldingen. De eerste afbeelding hoe de Kanaaldijk er nu uitziet. De tweede een impressie van straks. Met veel ruimte voor de fietser en meer groen. De derde afbeelding de impressie van bovenaf gezien. 

Uw Reactie
Uw Reactie