Houtsdonk

Helmond groeit de komende jaren naar een stad met 115.000 inwoners in 2040. Dit betekent dat er meer woningen en arbeidsplaatsen zullen komen. Waarbij ook de voorzieningen als winkels, groen, cultuur, horeca, zorg, wegen en duurzame energie in de ontwikkelingen worden meegenomen. De gemeente wil dat ook Houtsdonk op een goede manier kan meegroeien in deze zogenaamde ‘schaalsprong’. Zodat Houtsdonk voor nu én in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te wonen, werken en verblijven.

Er is een goed beeld nodig over hoe Houtsdonk zich het beste kan ontwikkelen in een sterk groeiend Helmond. Daarom zijn gemeente Helmond en woCom samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de slag gegaan om te kijken wat daarvoor nodig is. Een stedenbouwkundig bureau brengt op basis van de opgehaalde input de verschillende mogelijkheden voor de buurt in beeld. Uiteindelijk levert dit een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) op voor Houtsdonk. Door het maken van verschillende varianten, krijgen we inzicht hoe er invulling kan worden gegeven aan de wensen in het gebied en hoe er goede verbindingen kunnen worden gemaakt tussen bestaande woongebieden en het centrum. De vervolgstappen worden stap voor stap én samen met betrokkenen verder uitgewerkt.

Het resultaat van alle gesprekken en het verrichte onderzoek is een gedragen en realistisch Ruimtelijk Ontwikkelingsplan dat een kansrijk toekomstbeeld schets van het vernieuwde Houtsdonk; een nieuwe stedelijke buurt voor iedereen! Bekijk het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk.

Het Ruimtelijk ontwikkel plan (ROP) Houtsdonk bestaat uit 2 opgaven: buurtverbetering en een bijdrage leveren aan de groei van Helmond binnen de Brainportregio Eindhoven. De ambitie is: “Houtsdonk wordt een nieuwe stadsbuurt waar het samenleven centraal staat. Samenleven met elkaar en met het landschap en de natuur. Door nieuwe verbindingen te leggen tussen stad en land, mens en maatschappij.” Met als belangrijke punten: gezond, groen en verbonden.

Verschillende plekken en activiteiten voor verschillende mensen aan elkaar verbinden. Maar hoe ziet dit er dan uit?

Fasering

Houtsdonk fase 1: Vervangende (HEBOMA-flats) + aanvullende woningbouw: buurt ontsluiten naar omgeving.

Houtsdonk fase 2: Hoog stedelijke locatie met mogelijk maatschappelijke voorzieningen (zoals zorg en/of onderwijs).

Houtsdonk fase 3-4: Transformatie van bedrijven naar stedelijk woonmilieu tussen kanaal en Goorloop.

Alle partijen gaan in gesprek en de bewoners en ondernemers in Houtsdonk worden hier nauw bij betrokken.

De gemeente wil dat ook Houtsdonk op een goede manier kan meegroeien in de ambities van de stad. Zodat Houtsdonk voor nu én in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te wonen, werken en verblijven.

Daarom werken gemeente Helmond en woningcorporatie woCom al enige tijd samen met de bewoners, enkele ondernemers en organisaties aan de opgaven in de buurt. Zo is het afgelopen jaar op verschillende momenten input opgehaald om een goed beeld te krijgen van de wensen voor de buurt. Denk aan een wijkschouw, de gebiedsvisie korte termijn, een bewonersbijeenkomst en de mogelijkheid voor omwonenden om een vragenlijst in te vullen.

Momenteel zijn er geen geplande participatiemomenten

Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven.

Om een extra impuls te geven aan de woningbouwopgave, heeft gemeente Helmond bij het Rijk een subsidie aangevraagd. Deze subsidie is 9 november 2022 toegekend. De subsidie biedt mooie kansen voor Helmond om de beoogde woningbouwopgave in het gebied te realiseren en om de mobiliteitstransitie in het centrumgebied verder vorm te geven. De afspraken tussen gemeente en Rijk worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Woningcorporatie woCom vindt het belangrijk dat iedereen goed kan wonen. Daarom bouwt, onderhoudt en verhuurt zij goede, betaalbare woningen in onder andere de gemeente Helmond. In Houtsdonk verhuurt de corporatie een groot deel van de woningen: sociale huurappartementen in de flatgebouwen aan de Frans van Bommelstraat en het Wethouder van Deutekomplein én eengezinswoningen in de straten achter de flats.

Sloop flatgebouwen voor 2050

De flatgebouwen zijn zowel qua gebruikskwaliteit als technische staat aan vervanging toe. WoCom gaat ze voor 2050 slopen. Dit biedt kansen om te kijken naar andere woonvormen die meer aansluiten op de huidige en toekomstige behoeften van de bewoners van Houtsdonk. Voordat de flats worden gesloopt, gaat woCom in Houtsdonk nieuwe woningen bouwen:

  • Goede, kwalitatieve sociale huurwoningen die energiezuinig, duurzaam, levensloopbestendig en vooral betaalbaar zijn.
  • Zowel grondgebonden nultredenwoningen als appartementen.
  • Voor verschillende doelgroepen waaronder senioren en starters.

Begeleiding bewoners

Totdat er een officieel sloopbesluit is, blijft woCom de flats onderhouden. Bij een officieel besluit om de flats te slopen, worden de huidige bewoners als eerste geïnformeerd. Uw woningcorporatie wil u in deze periode goed begeleiden. Zo ver is het nog niet, maar de woningcorporatie informeert u graag alvast dat zij samen met Huurdersvereniging woCom Helmond een Sociaal Plan heeft opgesteld. Dit Sociaal Plan is een officieel document waarin afspraken staan die te maken hebben met de sloop van woningen, herhuisvesting bewoners en vergoedingen. Naast dit Sociaal Plan krijgt u van uw woningcorporatie tijdens huisbezoeken uitgebreide informatie wat er precies gaat gebeuren met uw woning als deze gesloopt wordt.

Nieuwsgierig naar het Sociaal Plan Sloop? Klik dan hier.

Heeft u vragen over uw huurwoning of -appartement?

Neemt u dan contact op met woCom. De woningcorporatie is maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar via tel. 0493 49 76 66 en info@wocom.nl. Op www.wocom.nl vindt u ook de nodige informatie.

 

Uw Reactie
Uw Reactie