Aanslag gemeentelijke belastingen

Donderdag 25 januari 2024

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee aan onze stad. Daarom betaalt u belasting aan de gemeente. Het geld gebruikt de gemeente bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van wegen, riolering en straatverlichting. En ook voor onderhoud van sportvelden. Uiterlijk eind van deze maand ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De aanslag ontvangt u in uw brievenbus of in uw berichtenbox van Mijnoverheid.

Kunt u de aanslag niet betalen?

Kunt u de aanslag niet betalen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Misschien hoef u de aanslag niet te betalen of maar een deel van het bedrag. Dat heet kwijtschelding. Of we kijken met u of we een betalingsregeling kunnen afspreken. Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt krijgen bij het invullen van uw formulieren.

U kunt om een betalingsregeling verzoeken door een e-mail te sturen naar gemeente@helmond.nl of telefonisch via 14 0492. Vergeet u niet om het aantal termijnen te vermelden (maximaal 10).

Hoe betaalt u de aanslag?

Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan bent u verplicht om het bedrag in één keer - én binnen twee maanden - over te maken. U ontvangt geen acceptgirokaart.

Wilt u uw betaling via automatische incasso doen? Dat kan. Op www.helmond.nl/belastingen leest u hoe u dat regelt.

Wilt u de aanslag digitaal ontvangen?

Wilt u de gemeentelijke aanslag voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Maak online een account aan op MijnOverheid.

Heeft u vragen over de aanslag?

Of bent u het niet eens met de aanslag? Bel ons dan via 14 0492. Mailen kan natuurlijk ook: gemeente@helmond.nl. Alle informatie vindt u ook op www.helmond.nl/belastingen.

Uw Reactie
Uw Reactie