• Inwoner
  • Afvalstoffenheffing betalen

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Hoeveel u betaalt, hangt af van de grootte en het aantal containers dat u op 1 januari gebruikt. Als u geen container gebruikt en afval op andere manieren aanbiedt (bijvoorbeeld via verzamelcontainers), dan betaalt u meestal het basistarief. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval. 

Extra regel afvalstoffenheffing op aanslag

Valt u onder het basistarief (1 x 140 liter restafval en 1 x 140 liter gft-afval), dan staat er op uw aanslag één aanslagregel voor de afvalstoffenheffing. Heeft u grotere (240 liter) of meer containers, dan ziet u op de aanslag één of twee regels met aanvullende kosten voor restafval of gft-afval.

Aanpak

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

U ontvangt deze meestal in januari. Als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, kunt u bezwaar maken. U vult daarvoor het digitale bezwaarformulier in via onderstaande knop 'online regelen'. Meer informatie over bezwaar maken leest u bij het gerelateerde product 'Bezwaarschrift indienen, belastingen en WOZ-waarde' onderaan deze pagina.

Online regelen met DigiD

Kosten

 

Hoeveelheid containers Tarief 2019
140 liter restafval en 140 liter gft-afval

€203,40 (basistarief)

1 x 240 liter en 1 x140 liter container (rest of gft) €235,44
2 x 240 liter containers €267,48
Extra container 140 liter €44,88
Extra container 240 liter €76,92

Bovenstaande tarieven zijn jaarbedragen.

Let op: als u vanwege gezondheidsredenen veel huishoudelijk afval hebt, kunt u zonder extra kosten een grotere of extra bak aanvragen. Neem hiervoor contact op met de Stadswinkel via het contactformulier op onze website of telefoonnummer 14 0492.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit of de hoogte van de aanslag? U kunt binnen 6 weken online bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Vul hiervoor het online formulier in.

Gerelateerde producten