Rijk betaalt mee aan versterken weerbaarheid Helmondse jongeren

Dinsdag 12 december 2023

Wij als gemeente hebben 3,5 miljoen euro toegekend gekregen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid vanuit de rijksmiddelen ‘Preventie met Gezag’ om jongeren die de verkeerde kant op dreigen te gaan perspectief te bieden. De toegekende rijksmiddelen zetten we in om de weerbaarheid van jongeren te vergroten, problematisch en grensoverschrijdend gedrag te verminderen en de voedingsbodem voor criminaliteit aan te pakken.

Alle jeugdigen in Helmond verdienen gelijke kansen om gezond, veilig en kansrijk te kunnen opgroeien. Dat is niet altijd even makkelijk. Sommige jongeren hebben te maken met armoede, schulden of dreigen in de criminaliteit terecht te komen. Onze partners en wij maken ons de komende jaren hard om alle jeugdigen de beste kansen op een goede toekomst te bieden. Met een aanpak die zich richt op het zo vroeg mogelijk weerbaar maken van jongeren tegen criminaliteit. Zodat ze kansen zien én pakken, en zo een goede toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen.

Burgemeester Elly Blanksma: “In Helmond slaan we de handen ineen. We gaan met dit programma onze jongeren die het moeilijk hebben, meer perspectief bieden en vertrouwen geven. Náást ze staan, om te helpen de goede afslag te nemen. Daar worden de jongeren beter van, en daar wordt de stad beter van!”

Schoolverzuim

De kern van de Helmondse aanpak ‘Daadkrachtige Preventie en Begrenzen met Perspectief’ richt zich de komende jaren op het meer zichtbaar aanwezig zijn in de (online) leefwereld van jongeren en het vroeg signaleren van problemen. Bijvoorbeeld door de inzet van extra jeugdcoaches en een intensievere samenwerking tussen professionals en de jongeren zelf. Zo gaan wij aan de slag met scholen om bij schoolverzuim sneller hulp te bieden om vroegtijdig het tij te keren. Door samen op zoek te gaan naar nieuwe manieren van werken, waarbij de jongeren centraal staan en niet het proces. Dat betekent anders kijken en anders aanpakken.

Wethouder Cathalijne Dortmans: “We zien namelijk dat schoolverzuim vaak samenhangt met meerdere problemen en tegelijkertijd kan leiden tot meer moeilijkheden. Juist daarom vinden we het belangrijk om in dit soort situaties de jeugdige zelf en hun ouders snel de juiste ondersteuning te bieden. We luisteren naar wat nodig is en bieden handvatten en perspectief. En als het van belang is, stellen we duidelijke grenzen om zo een andere weg in te slaan.”

Schulden aanpak

Eén van de problemen die we op school én op straat tegenkomen, is het hebben schulden. En dat is zorgelijk, want het verband tussen schulden en (jeugd)criminaliteit is wetenschappelijk aangetoond in diverse onderzoeken. Met het Jeugd Perspectief Fonds (JPF) bieden we jongeren daadwerkelijk een andere mogelijkheid: een sanering van de schulden door middel van een saneringskrediet. Hierdoor ontstaat er bij de jongere snel rust en ruimte om te werken aan een nieuw perspectief. Maar daar staat ook wat tegenover. Het bedrag van het krediet moet worden terugbetaald met een maatschappelijke tegenprestatie. En de jongere krijgt twee jaar begeleiding om te werken aan zijn of haar doelen. Op deze manier gaat de jongere schuldenvrij en vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Opgroeien

En dat vinden we in Helmond belangrijk: een goed toekomstperspectief. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Soms is daar hulp bij nodig. Burgemeester Blanksma: “Als ouder van inmiddels volwassen kinderen weet ik dat je er alles aan wilt doen om je kinderen te steunen en te begeleiden naar een mooie toekomst. Maar soms kun je dat niet alleen. Daarom bieden we ook ouders ondersteuning aan. Zodat ze echt merken er niet alleen voor te staan.”

Aandacht voor onze jongeren en hun omgeving, met duidelijk kaders. “Dat is wat wij willen bieden. Op school, op straat of thuis. Wij geloven erin dat onze inzet straks een positieve bijdrage levert, naast alles wat ze in het leven meemaken. We nodigen ze uit om kwetsbaar te zijn, zichzelf te zijn en te vertellen wat ze nodig hebben,” aldus wethouder Dortmans.

Lees meer over onze gehele jeugdaanpak.

Uw Reactie
Uw Reactie