Veiligheid

We werken samen met partners, zoals de politie en de brandweer, om de veiligheid in Helmond te bevorderen. Ook kunt u als inwoner meewerken aan een veiligere stad.

Klik op het onderstaande uitklapmenu voor meer informatie.

De foto van uw verkeersboete kunt opvragen via het eloket van de gemeente Helmond.

Ga naar het eloket om verkeersfoto op te vragen.

Wie zich zorgen maakt over onverwachte gebeurtenissen of crises, kan zich alvast voorbereiden. Dit is vaak makkelijker dan u denkt.

In Helmond verdienen alle jeugdigen gelijke kansen om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Dat is niet altijd even makkelijk. Sommige jongeren hebben te maken met armoede, schulden of dreigen in de criminaliteit terecht te komen. De gemeente Helmond heeft tot en met 2026 3,5 miljoen euro toegekend gekregen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid vanuit de rijksmiddelen ‘Preventie met Gezag’ om jongeren te helpen. Samen met haar partners kan de gemeente Helmond zich hierdoor de komende jaren extra inzetten om jongerenuit onze stad de beste kansen op een goede toekomst te bieden. De toegekende middelen zetten we in om de weerbaarheid van jongeren te vergroten, de voedingsbodem voor criminaliteit aan te pakken en om jongeren een ander perspectief te bieden.

Samen met partners is het programma ‘Daadkrachtige Preventie & Begrenzen met Perspectief’  opgesteld dat veel aandacht geeft aan schuldenproblematiek en schoolverzuim.

Wil je ook bijdragen aan de veiligheid in je buurt? Binnen de gemeente Helmond kan dat eenvoudig door lid te worden van Whatsapp buurtpreventie.

Lees meer over buurtpreventie.

Wilt u bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid uw wijk en daarmee ook nog eens kan maken op een mooie prijs? De gemeente Helmond organiseert de BuurtSaam Challenge waarbij teams tegen elkaar kunnen strijden voor het beste idee of activiteit, dat uw buurt mooier, socialer of veiliger maakt.

Lees meer over de Buurtsaam Challenge.

Als er een ramp plaatsvindt, kan de sirene gaan. Op www.crisis.nl leest u wat u dan moet doen. Luister voor informatie en instructies naar de rampenzender (Omroep Brabant), in Helmond op etherfrequentie FM 87.6 en kabelfrequentie FM 92.9. Ook vindt u actuele informatie op www.crisis.nl of op onze website.

Onze risicokaart geeft een beeld van de incidenten die zich kunnen voordoen. Als er een ramp gebeurt, zorg dan dat u goed voorbereid bent:

 • Bepaal de beste vluchtroute in uw huis en op het werk, voor het geval er brand uitbreekt.
 • Stem uw radio af op de frequentie van de rampenzender: Omroep Brabant.
 • Volg een EHBO-cursus, zodat u zichzelf en anderen kunt helpen.
 • Ga naar de website NL-alert - instelhulp, stel uw telefoon in en ontvang direct informatie bij een noodsituatie.
 • Lees de informatie op de website Nederland Veilig.
 • Het is verstandig een noodpakket samen te stellen. Op www.crisis.nl leest u wat hiervoor nodig is.
 • Bekijk hier de risicokaart (externe website)

Regionaal crisisplan

In het crisisplan zijn taken en bevoegdheden vastgelegd, zodat alle instanties weten wat ze moeten doen bij een ramp of zwaar ongeval. Het crisisplan is opgesteld door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarin de 21 gemeenten uit de regio Eindhoven-Helmond zijn vertegenwoordigd. Burgemeester Blanksma - Van den Heuvel heeft het opperbevel in geval van een ramp of zwaar ongeval (of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan).

Inbraak voorkomen

Wanneer het ’s avonds vroeger donker wordt, breekt de periode aan dat de meeste inbraken plaatsvinden. Met een paar simpele maatregelen verkleint u de kans op inbraak in uw woning.

 1. Doe deuren en ramen op slot. Ook als u maar even weg bent.
 2. Laat verlichting aan als u er niet bent. Dat geeft de woning een bewoonde indruk.
 3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden.
 4. Let goed op uw buurt en bel bij verdachte situaties direct de politie via 112.

Heeft u vragen over het voorkomen van inbraak of wilt u meer weten over buurtpreventie of WhatsApp buurtpreventie in uw wijk, klik dan hier voor de website van buurtpreventie Helmond.

Hennepkwekerijen

Het verhuren van uw woning of bedrijfspand is niet zonder risico’s. Als verhuurder kunt u onaangenaam verrast worden als in uw woning of bedrijfsruimte een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Hennepteelt gaat meestal gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en stroomdiefstal. Meer informatie leest u in de onderstaande folders. 

Ziet u een situatie die u niet vertrouwt? Bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Of iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft? Dan kunt u hier melding van maken.

 • Meld Misdaad Anoniem: Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties melden door anoniem contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
 • Politie: Melden kan ook bij de politie via 0900 88 44.
 • Peelland Interventie Team (PIT): Melden kan ook bij het PIT op  0492 – 58 73 09 of info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij ons terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het PIT.

Criminaliteit

Criminelen hebben voor hun activiteiten ook niet-criminelen nodig. Ze huren bijvoorbeeld een huis om gestolen spullen op te slaan. De verhuurder van het huis wordt zo betrokken bij de criminele activiteiten. Ook al weet de verhuurder dat misschien zelf niet. Dit is een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Het is de vermenging van de onder- en bovenwereld. Daarbij gaat het om illegale activiteiten die criminelen bijna niet kunnen uitvoeren zonder dat zij gebruik maken van legale diensten vanuit de bovenwereld. Bijvoorbeeld transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Zaken die ook inwoners direct of indirect kunnen raken.

We werken samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om criminaliteit aan te pakken. Maar ondermijnende criminaliteit is soms moeilijk zichtbaar. U kunt helpen door verdachte situaties te melden. Bijvoorbeeld:

 • een winkel of restaurant waar nooit klanten komen
 • een kapper waar u nooit een afspraak kunt maken
 • een leegstaande schuur waar u regelmatig mensen ziet
 • gedumpt drugsafval
 • iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft

Meer informatie

Heling

Woninginbraken, overvallen, straatroof en diefstallen: ze blijven bestaan doordat de daders de gestolen goederen kunnen doorverkopen. Hierbij heeft u een belangrijke rol, door bij tweedehands aankopen bewust te zijn van de mogelijkheid dat deze artikelen afkomstig kunnen zijn uit diefstal. Op de website 'Stop Heling' vindt u een aantal tips die u kunnen helpen bij het herkennen van gestolen goederen.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettige en leefbare samenleving. De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de afdeling Toezicht en Handhaving dragen bij aan een gezonde, leefbare en veilige stad. Ze pakken overlast en kleine ergernissen aan in de wijken en buurten van Helmond. De boa’s helpen en denken mee, en waarschuwen en grijpen in wanneer nodig.  

De boa’s zetten zich in voor veilige en schone wijken 

De boa’s voorkomen of verhelpen alledaagse overlast die wordt ervaren door de inwoners en bezoekers van Helmond. Die alledaagse ergernissen gaan vooral over het schoon, heel en veilig houden van de wijken en buurten. Straten en speeltuinen die schoon blijven, parken waar het prettig verblijven is en een veilig winkel- en uitgaansgebied. Samen met collega's, Politie en de Helmonders zelf, maken en houden de boa’s van Helmond een fijne plek.

Wat moet ik doen bij overlast?  

Wilt u overlast melden over bijvoorbeeld afval, honden en/of parkeren? U kunt uw melding digitaal doorgeven. Deze meldingen worden ook in het weekend en tijdens feestdagen gelezen en opgepakt. 

Wilt u liever telefonisch een melding doen? Dan kunt u het klantcontactcentrum (KCC) bellen. We zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 14 0492. Buiten kantoortijden kunt u acute overlast en gevaarzetting melden via het algemene nummer van de politie: 0900 8844.

Hoe wordt uw melding opgevolgd?

Meldingen die binnenkomen via de website worden dagelijks van 8.00 - 22.30 uur bij de boa's uitgezet. In tegenstelling tot de politie, brandweer en ambulance is de boa is geen zogenaamde first responder. Dit betekent dat de meeste meldingen die bij het team toezicht en handhaving binnenkomen niet acuut moeten worden opgepakt, maar uiteraard wel binnen een acceptabele termijn opvolging verdienen.

Maakt u een melding bij de politie? Dan maakt de meldkamer een afweging of de melding politie-inzet vereist of dat de melding uitgezet kan worden bij Toezicht en Handhaving.

Is uw auto verwijderd door een van onze boa’s? 

Maak dan via 14 0492 een afspraak om uw auto op te halen.  

Fiets kwijt?

We vinden het belangrijk dat Helmond veilig en overzichtelijk is voor iedereen. Daarom verwijderen we fietsen die niet juist gestald staan.

Wilt u meer weten over afgesleepte fietsen? Kijk dan op de pagina over de gemeentelijke fietsenstallingen in de gemeente Helmond. 

Achtergrondinformatie over de bodycams 

Boa’s van Gemeente Helmond hebben vanaf juni 2021 kleine draagbare camera’s (bodycams) in gebruik om hun eigen veiligheid en de veiligheid van de inwoners zoveel mogelijk te waarborgen. U kunt hier meer informatie vinden over de bodycam.  

Klik hier om meer te weten over het werk van boa's 

Sinds 1 januari 2017 werkt het Peelland Interventie Team (PIT) binnen de Peel. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet wordt voldaan aan onder andere bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het PIT werkt voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. Het PIT werkt samen met allerlei organisaties. Bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstanties om ervoor te zorgen dat herhaling van criminele activiteiten wordt voorkomen. PIT werkt ook samen met bijvoorbeeld politie, energiebedrijven, Senzer en de Belastingdienst.

Helpt u mee?

Contact PIT

U kunt een bijdrage leveren tegen criminaliteit. Zo kunt u overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit.

Het PIT gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Peelregio.

Uw Reactie
Uw Reactie