Veiligheid

We werken samen met partners, zoals de politie en de brandweer, om de veiligheid in Helmond te bevorderen. Ook kunt u als inwoner meewerken aan een veiligere stad.

Klik op het onderstaande uitklapmenu voor meer informatie.

Als er een ramp plaatsvindt, kan de sirene gaan. Op www.crisis.nl leest u wat u dan moet doen. Luister voor informatie en instructies naar de rampenzender (Omroep Brabant), in Helmond op etherfrequentie FM 87.6 en kabelfrequentie FM 92.9. Ook vindt u actuele informatie op www.crisis.nl of op onze website.

Onze risicokaart geeft een beeld van de incidenten die zich kunnen voordoen. Als er een ramp gebeurt, zorg dan dat u goed voorbereid bent:

 • Bepaal de beste vluchtroute in uw huis en op het werk, voor het geval er brand uitbreekt.
 • Stem uw radio af op de frequentie van de rampenzender: Omroep Brabant.
 • Volg een EHBO-cursus, zodat u zichzelf en anderen kunt helpen.
 • Ga naar de website NL-alert - instelhulp, stel uw telefoon in en ontvang direct informatie bij een noodsituatie.
 • Lees de informatie op de website Nederland Veilig.
 • Het is verstandig een noodpakket samen te stellen. Op www.crisis.nl leest u wat hiervoor nodig is.
 • Bekijk hier de risicokaart (externe website)

Regionaal crisisplan

In het crisisplan zijn taken en bevoegdheden vastgelegd, zodat alle instanties weten wat ze moeten doen bij een ramp of zwaar ongeval. Het crisisplan is opgesteld door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarin de 21 gemeenten uit de regio Eindhoven-Helmond zijn vertegenwoordigd. Burgemeester Blanksma - Van den Heuvel heeft het opperbevel in geval van een ramp of zwaar ongeval (of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan).

Inbraak voorkomen

Wanneer het ’s avonds vroeger donker wordt, breekt de periode aan dat de meeste inbraken plaatsvinden. Met een paar simpele maatregelen verkleint u de kans op inbraak in uw woning.

 1. Doe deuren en ramen op slot. Ook als u maar even weg bent.
 2. Laat verlichting aan als u er niet bent. Dat geeft de woning een bewoonde indruk.
 3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden.
 4. Let goed op uw buurt en bel bij verdachte situaties direct de politie via 112.

Heeft u vragen over het voorkomen van inbraak of wilt u meer weten over buurtpreventie of WhatsApp buurtpreventie in uw wijk, klik dan hier voor de website van buurtpreventie Helmond.

Hennepkwekerijen

Het verhuren van uw woning of bedrijfspand is niet zonder risico’s. Als verhuurder kunt u onaangenaam verrast worden als in uw woning of bedrijfsruimte een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Hennepteelt gaat meestal gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en stroomdiefstal. Meer informatie leest u in de onderstaande folders. 

Ziet u een situatie die u niet vertrouwt? Bijvoorbeeld een winkel waar nooit klanten komen? Een leegstaande schuur waar regelmatig mensen zijn? Of iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft? Dan kunt u hier melding van maken.

Criminelen hebben voor hun activiteiten ook niet-criminelen nodig. Ze huren bijvoorbeeld een huis om gestolen spullen op te slaan. De verhuurder van het huis wordt zo betrokken bij de criminele activiteiten. Ook al weet de verhuurder dat misschien zelf niet. Dit is een voorbeeld van ondermijnende criminaliteit. Het is de vermenging van de onder- en bovenwereld. Daarbij gaat het om illegale activiteiten die criminelen bijna niet kunnen uitvoeren zonder dat zij gebruik maken van legale diensten vanuit de bovenwereld. Bijvoorbeeld transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Zaken die ook inwoners direct of indirect kunnen raken.

We werken samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om criminaliteit aan te pakken. Maar ondermijnende criminaliteit is soms moeilijk zichtbaar. U kunt helpen door verdachte situaties te melden. Bijvoorbeeld:

 • een winkel of restaurant waar nooit klanten komen
 • een kapper waar u nooit een afspraak kunt maken
 • een leegstaande schuur waar u regelmatig mensen ziet
 • gedumpt drugsafval
 • iemand zonder inkomsten die een dure auto heeft

Meer informatie

Heling

Woninginbraken, overvallen, straatroof en diefstallen: ze blijven bestaan doordat de daders de gestolen goederen kunnen doorverkopen. Hierbij heeft u een belangrijke rol, door bij tweedehands aankopen bewust te zijn van de mogelijkheid dat deze artikelen afkomstig kunnen zijn uit diefstal. Op de website 'Stop Heling' vindt u een aantal tips die u kunnen helpen bij het herkennen van gestolen goederen.

Handhavers van Gemeente Helmond zetten vanaf juni 2021 kleine draagbare camera’s, genaamd bodycams, in om hun eigen veiligheid en de veiligheid van de burgers zoveel mogelijk te waarborgen.

Sinds 1 januari 2017 werkt het Peelland Interventie Team (PIT) binnen de Peel. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet wordt voldaan aan onder andere bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen.

Het PIT werkt voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. Het PIT werkt samen met allerlei organisaties. Bijvoorbeeld met zorg- en welzijnsinstanties om ervoor te zorgen dat herhaling van criminele activiteiten wordt voorkomen. PIT werkt ook samen met bijvoorbeeld politie, energiebedrijven, Senzer en de Belastingdienst.

Helpt u mee?

Contact PIT

U kunt een bijdrage leveren tegen criminaliteit. Zo kunt u overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit.

Het PIT gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Peelregio.

Algemene contactmogelijkheden

Bij direct gevaar belt u 112.

Zo meldt u ondermijnende criminaliteit:

Brandweer geen spoed

Team Toezicht en Handhaving

Wilt u overlast melden over afval, honden en/of parkeren? U kunt uw melding digitaal doorgeven. Deze meldingen worden ook in het weekend en tijdens feestdagen gelezen en in het geval van spoed direct opgepakt.

Liever een medeweker van het KCC (klantcontactcentrum) spreken? We zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 14 0492.

Is uw fiets of auto verwijderd door een van onze handhavers?

Maak dan via 14 0492 een afspraak om uw fiets of auto op te halen. Als uw auto verwijderd is op tijdens de opbouw van de weekmarkt op zaterdag, dan kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar 0492-845998 voor het ophalen van uw voertuig.

Contact PIT

U kunt een bijdrage leveren tegen criminaliteit. Zo kunt u overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit.

Het PIT gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Peelregio.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.
De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
Uw Reactie
Uw Reactie