Veiligheid

De gemeente Helmond werkt samen met partners, zoals de politie en de brandweer, om de veiligheid in Helmond te bevorderen. Ook kunt u als inwoner meewerken aan een veiligere stad.

Rampen

De risicokaart van de gemeente Helmond geeft een beeld van de incidenten die zich kunnen voordoen. Als er een ramp gebeurt, zorg dan dat u goed voorbereid bent:

  • Bepaal de beste vluchtroute in uw huis en op het werk, voor het geval er brand uitbreekt.
  • Stem uw radio af op de frequentie van de rampenzender: Omroep Brabant.
  • Volg een EHBO-cursus, zodat u zichzelf en anderen kunt helpen.
  • Ga naar de website NL-alert - instelhulp, stel uw telefoon in en ontvang direct informatie bij een noodsituatie.
  • Lees de informatie op de website Nederland Veilig.
  • Het is verstandig een noodpakket samen te stellen. Op www.crisis.nl leest u wat hiervoor nodig is.
  • Bekijk hier de risicokaart (externe website)

Sirenes

Als er een ramp plaatsvindt, kan de sirene gaan. Op www.crisis.nl leest u wat u dan moet doen. Luister voor informatie en instructies naar de rampenzender (Omroep Brabant), in Helmond op etherfrequentie FM 87.6 en kabelfrequentie FM 92.9. Ook vindt u actuele informatie op www.crisis.nl en www.helmond.nl.

Regionaal crisisplan

In het crisisplan zijn taken en bevoegdheden vastgelegd, zodat alle instanties weten wat ze moeten doen bij een ramp of zwaar ongeval. Het crisisplan is opgesteld door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarin de 21 gemeenten uit de regio Eindhoven-Helmond zijn vertegenwoordigd. Burgemeester Blanksma - Van den Heuvel heeft het opperbevel in geval van een ramp of zwaar ongeval (of een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan).

Woninginbraak

De politie, Stichting Stadswacht Helmond en de gemeente werken samen aan het voorkomen van inbraken. U kunt hier zelf ook aan bijdragen. Zorg voor een veilige woning, ook als u ’s avonds weg bent. Dus avondje weg? Licht aan, deur op slot en waardevolle spullen uit het zicht. Via onderstaande links vindt u meer preventietips waarmee de kans op woninginbraak kunt verkleinen. Zo neemt de kans op inbraak al aanzienlijk af als u gebruikmaakt van sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Meer informatie

Heling

Woninginbraken, overvallen, straatroof en diefstallen: ze blijven bestaan doordat de daders de gestolen goederen kunnen doorverkopen. Hierbij heeft u een belangrijke rol, door bij tweedehands aankopen bewust te zijn van de mogelijkheid dat deze artikelen afkomstig kunnen zijn uit diefstal. Op de website 'Stop Heling' vindt u een aantal tips die u kunnen helpen bij het herkennen van gestolen goederen.

Peelland Interventie Team (PIT)

Sinds 1 januari 2017 werkt het Peelland Interventie Team (PIT) binnen de Peel. Dit interventieteam pakt samen met verschillende partijen (zoals de politie en de brandweer) probleempanden en probleemlocaties in de Peelregio aan. Het team controleert panden op bijvoorbeeld brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving in BRP, mensenhandel, prostitutie, drugs en sociale zekerheidsfraude. Als u zich onveilig voelt of de situatie niet vertrouwt, bijvoorbeeld door geluidsoverlast of vreemde geuren, dan kunt u dit melden bij het PIT via het telefoonnummer 14 0492 of per mail naar info@pitteam.nl.

Het PIT gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Peelregio.

Hennepkwekerijen

Het verhuren van uw woning of bedrijfspand is niet zonder risico’s. Als verhuurder kunt u onaangenaam verrast worden als in uw woning of bedrijfsruimte een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Hennepteelt gaat meestal gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en stroomdiefstal. Meer informatie leest u in de folder. 

Uitgaan

Iedereen moet fijn en gezellig kunnen uitgaan. En dat kan in Helmond. Hoe houden we het gezellig en veilig in Helmond en wat is hiervoor geregeld? Lees dat in de folder 'Veilig uitgaan in Helmond'.