Buurtpreventie

Wil je ook bijdragen aan de veiligheid in je buurt? Binnen de gemeente Helmond kan dat eenvoudig door lid te worden van Whatsapp buurtpreventie.

Wat is WhatsApp buurtpreventie?

WhatsApp buurtpreventie is een moderne en digitale manier van buurtpreventie. Je wisselt makkelijk en snel informatie uit met andere buurtbewoners. Het zijn groepen voor én door bewoners. De gemeente en politie werken aan de groepen mee.
Bij verdachte situaties of heterdaad meldingen kan de politie de groep als het nodig is actief betrekken. Denk bijvoorbeeld aan vermissingen of snel informatie verzamelen om over te kunnen gaan tot de aanhouding van een verdachte,

Hoe werkt het?

Helmond heeft meer dan 150 WhatsApp-groepen. De resultaten van de WhatsApp-groepen zijn positief. Iedere buurtbewoner van 18 jaar of ouder kan lid worden. Wil jij deelnemen aan de WhatsApp-groep in jouw buurt of een groep oprichten? Kijk dan op https://www.buurtpreventiehelmond.nl/

We hebben jóu nodig voor een veilig Helmond

Buitenbeter App

Wil je iets anders melden? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, achtergelaten afval, een gat in de weg of omgevallen boom? Maak dan melding via Buitenbeter-app, via onze website of bel ons via telefoonnummer 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie