• Inwoner
  • Inkomen, Uitkering en Bijstand

Inkomen, Uitkering en Bijstand

Bijstandsuitkering aanvragen

Werkt u en heeft u inkomsten net onder het bijstandsniveau? Dan kunt u misschien algemene bijstand krijgen. Algemene bijstand vraagt u aan via Senzer.

Bijstandsuitkering ouderen

Misschien heeft u een aantal jaar niet in Nederland gewoond of is uw AOW om een andere reden lager. Meestal vult u dit uit een pensioenregeling aan. Is dit niet zo? Dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen.

Collectieve aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. Heeft u zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt en een minimuminkomen? Maak dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV).

Financiële hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Of kent u iemand met een laag inkomen? Misschien dat u of hij/zij in aanmerking komt voor financiële hulp.

Fraude bij bijstandsuitkering

Van fraude is sprake als een persoon geen of verkeerde informatie geeft waardoor hij of zij ten onrechte een uitkering ontvangt. Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven.

Individuele inkomenstoeslag

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie