Fraude bij bijstandsuitkering

Van fraude is sprake als een persoon geen of verkeerde informatie geeft waardoor hij of zij ten onrechte een uitkering ontvangt. Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven.

Bijvoorbeeld veranderingen in inkomen of gezinssamenstelling. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering.

Fraude voorkomen

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u (per ongeluk) fraudeert. Wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier op de website van Werkbedrijf Senzer. Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Bespreek dit dan met uw klantbegeleider.

Fraude (anoniem) melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een bijstandsuitkering? En woont die persoon in de gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond of Laarbeek? Meld dit dan (anoniem) bij Werkbedrijf Senzer. U kunt dit op verschillende manieren bij hen melden:

  • Online: via het online fraudemeldformulier op de website van Werkbedrijf Senzer
  • E-mail: via handhaving@senzer.nl. Let op: dit kan niet anoniem.
  • Telefonisch: via  0492 – 75 33 33. 
  • Per brief. Geef dan in ieder geval de naam, het adres en andere gegevens van de betrokken persoon door. Beschrijf ook kort waarom u denkt dat deze persoon fraudeert. Stuur uw brief naar:

Team Opsporing en Handhaving
Postbus 272
5700 AG Helmond

Uw Reactie
Uw Reactie