• Inwoner
  • Bijstand voor ouderen aanvragen

Bijstand voor ouderen aanvragen (AIO)

Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOW op. Dit doet u vanaf 15 jaar. Misschien heeft u een aantal jaar niet in Nederland gewoond of is uw AOW om een andere reden lager. Meestal vult u dit uit een pensioenregeling aan. Is dit niet zo? Dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen. Deze uitkering zorgt ervoor dat u iedere maand een inkomen op het sociaal minimum heeft.

Wilt u weten vanaf welke leeftijd u AOW krijgt? Bereken uw AOW-leeftijd op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden

De voorwaarden om een AIO-aanvulling te kunnen aanvragen, zijn:

  • Uw inkomen is lager dan het minimuminkomen. 
  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW.

U mag een klein vermogen hebben, bijvoorbeeld sieraden of wat spaargeld. Ook mag u een klein pensioen hebben, zolang het totaal maar onder het sociaal minimum valt. 

Contact

Voor meer informatie over de AIO neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier kunt u de aanvullende bijstand voor ouderen ook aanvragen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Uw Reactie
Uw Reactie