• Inwoner
  • Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u het jaar daarna weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Hoe hoog is de individuele inkomenstoeslag?

Gezinssituatie Hoogte 2024
Alleenstaande € 488,-
Alleenstaande ouder € 627,-
Gehuwden € 697,-

* Voor gehuwden/samenwonenden geldt dat beide partners aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen. Als één van de partners een niet rechthebbende partner is in het kader van de Participatiewet (bv. door detentie) krijgt de partner die wel recht heeft op de individuele inkomenstoeslag de vergoeding die geldt voor een alleenstaande (ouder).

Voorwaarden

  • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent ouder dan 21 jaar en niet pensioengerechtigd.
  • U bent geen student.
  • U heeft een langdurig laag inkomen en weinig vermogen.
  • U bent niet in staat een hoger inkomen te krijgen.
  • U heeft in de 12 maanden voor de peildatum geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • U heeft 60 maanden of langer een inkomen gehad dat niet hoger was dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm. Er geldt een inkomensvrijlating van € 2.100,- bruto per jaar boven de voor u geldende bijstandsnorm.

Dit zijn de normen van het minimuminkomen per 1 januari 2024. Het betreft 100% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag, extra vrijlating € 2.100,- bruto per jaar.

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Alleenstaand € 1.219,64
Alleenstaand ouder € 1.568,11
Samenwonend/ getrouwd € 1.742,34

Aanpak

Wilt u individuele inkomenstoeslag aanvragen? Klik op onderstaande knop om dit zelf online te regelen met DigiD.

Ontvangt u liever een papieren versie? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Helmond via 14 0492 (optie 2).

Online regelen

Adressen

Zorg en Ondersteuning Postbus 227 5700 AE Helmond 14 0492, zonder kengetal (optie: 2) Digitaal contactformulier gemeente Helmond Zorg en Ondersteuning
Uw Reactie
Uw Reactie