Evenementenvergunning of melding

Evenementen zijn activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en die (grotendeels) plaatsvinden in de openbare ruimte. Kleine evenementen die een beperkte impact hebben op de openbare orde, veiligheid en het milieu hoeft u alleen te melden. Voor andere evenementen vraagt u een vergunning aan.

Zowel voor een meldingsplichtig als voor een vergunningplichtig evenement gelden voorschriften om de veiligheid te kunnen waarborgen. Deze ontvangt u bij de goedkeuring van uw melding of vergunning.

Melden evenement

Wandeltochten, fietstochten en buurtbarbecues zijn vergunningsvrij als het evenement voldoet aan het besluit Nadere regels meldingplichtige evenementen Helmond 2016. Een melding doet u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement.

Evenementenvergunning

U heeft een evenementenvergunning nodig voor evenementen waar meer dan 250 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Bij een aanvraag moet u gedetailleerde documenten bijvoegen. Een evenementenvergunning aanvraag doet u uiterlijk 16 weken voorafgaand aan het evenement. Een evenementenvergunning behandelen we binnen 8 weken. We kunnen deze termijn met 8 weken verlengen.

Online regelen

Via onderstaande knop 'online regelen' kunt u controleren of u een melding moet doen of een evenementenvergunning aanvragen. Hier heeft u de mogelijkheid om in te loggen met DigiD.

Bij de melding of vergunningaanvraag vragen we u om bijlagen. Bekijk onder 'meer informatie' welke bijlagen u mogelijk nodig heeft.

Klik hier voor het online aanvragen van een evenementenvergunning of evenement te melden.

Kosten

Het indienen van een melding kost niets. 

Voor het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning betaalt u legeskosten. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het soort evenement (tarieven 2021): 

A-evenement

Leidt uw evenement waarschijnlijk niet tot risico’s voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu? Dan betaalt een niet-commercieel evenement € 31,90 en een commercieel evenement € 257,00.

B- of C-evenement

Leidt uw evenement mogelijk of waarschijnlijk tot risico’s voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu? Dan betaalt u € 513,00.

De genoemde legeskosten zijn exclusief overige kosten. Wanneer u gebruik wenst te maken van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten worden deze kosten doorberekend. Denk hierbij aan precariokosten, kosten voor te nemen verkeersmaatregelen, gebruik van stroom- en watervoorziening en dergelijke.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie