Situatietekening maken

U moet altijd een situatietekening maken voor uw evenement . Op de tekening laat u zien waar u alles neer wilt zetten, zoals tenten, een podium, springkussens of een barbecue. Maar er moet vaak nog meer op komen te staan, zoals de vluchtroutes voor het publiek en de routes voor de hulpdiensten. Lees hier hoe u een situatietekening maakt.

Gebruik de actuele plattegrond of luchtfoto om de situatietekening mee te maken via de volgende link: KaartViewer - APV vergunningen,

Soms kunt u gebruik maken van een bestaande plattegrond van een evenementenlocatie. Wilt u hier gebruik van maken? Mail uw verzoek naar evenementen@helmond.nl.

Indieningsvereisten

Op de ingediende tekeningen moeten de volgende punten zijn aangegeven:

 • het plaatsen van een Noord-pijl in de tekening;
 • een schaalaanduiding;
 • het aangeven van het evenemententerrein en de directe omgeving;
 • waar de grenzen zijn van het gebied of terrein waar u het evenement wilt houden;
 • de aanvoerroute voor hulpdiensten (minstens 3,5 meter breed);
 • waar u objecten plaatst zoals tenten, podia, kermisattracties, toiletten, bars etc.;
 • wat de afmetingen zijn van de te plaatsen objecten.

Denk ook aan de volgende zaken:

 • de locatie van de zorgpost, centrale post, beveiligingspost (indien van toepassing);
 • hekwerk (vast of verrijdbaar);
 • parkeergelegenheid auto’s en fietsen;
 • brandkranen;
 • waar u eten bereidt, ofwel waar mogelijk brandgevaar kan ontstaan;
 • bluswatervoorzieningen, met aanduiding van type blusmiddel;
 • opslag van gasflessen, aggregaten etc.

Bij een bouwsel met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven. Hiervoor wordt ook een aparte inrichtingstekening aangeleverd. Hierin is het volgende opgenomen:

 • de voor personen beschikbare m² gebruiksoppervlakte;
 • de gebruiksbestemming;
 • de opstelling van inventaris en van de inrichtingselementen.

Daarnaast moet op de tekening worden aangegeven, zover deze aanwezig zijn:

 • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
 • draairichting van doorgangen;
 • vluchtrouteaanduidingen;
 • noodverlichting;
 • brandblusvoorzieningen;
 • brandweeringang;
 • verzamelplaats voor bezoekers in het geval van een calamiteit;
 • brand- en rookwerende scheidingsconstructies.

In de meeste gevallen is er bij de plaatsing van een bouwsel (tent, overkapping etc.) een constructieplan/constructie berekening benodigd. Meer informatie over constructieplannen en -berekeningen vindt u hier.

Weg afsluiten

Als u een weg wilt afzetten, dan geeft u op de situatietekening aan:

 • de plek van de wegafzettingen;
 • de alternatieve route;
 • de bebording;
 • de vrije route voor de hulpdiensten (minstens 3,5 meter breed);
 • de locatie van verkeersstewards of gecertificeerde verkeersregelaars.

Als u parkeervakken wilt reserveren, geef dan op de situatietekening aan welke parkeervakken u wilt reserveren. Let op: gehandicaptenparkeerplaatsen kunt u niet reserveren.

Uw Reactie
Uw Reactie