Contact met de gemeente over evenementen

Heeft u vragen over het organiseren van een evenement of wilt u graag een afspraak maken?

E-mail of telefoon

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar evenementen@helmond.nl.

Neem telefonisch contact op met team vergunningen via 14 0492. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze evenementencoördinatoren via telefoonnummer (0492) 58 76 22.

Wij proberen al uw vragen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te beantwoorden.

Klachten bij evenementen

In sommige gevallen leiden evenementen tot klachten. In de eerste instantie dient u hiervoor contact op te nemen met de organiserende partij. Is dit niet mogelijk? Dan horen wij dit graag, zodat dit met de organisatie besproken kan worden bij een evaluatie. 

U kunt uw klacht kenbaar maken via het e-mailadres evenementen@helmond.nl. Beschrijf hierbij de aard van de overlast, of u een terugkoppeling wenst (telefonisch of schriftelijk) en of u in contact wenst te komen met de organisatie van het evenement. 

Klachten over reguliere horeca

Milieuklachten over o.a. reguliere horeca kunt u melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

Wanneer politie inschakelen bij overlast?

Bij openbare ordeverstoringen of calamiteiten kunt u contact opnemen met de politie via het landelijke meldnummer: 0900-8844.

Uw Reactie
Uw Reactie