Verkeersplan maken

U moet ervoor zorgen dat voetgangers, fietsen, auto’s en openbaar vervoer (ov) zo weinig mogelijk last hebben van uw evenement. Daarom moet u een verkeersplan maken. In een verkeersplan legt u uit hoe het evenemententerrein en de omgeving veilig en vlot bereikbaar blijven. U beschrijft wat u wilt gaan doen, wat de risico’s zijn voor het verkeer en wat u doet om de risico’s beheersbaar te maken. Lees hier hoe u het plan maakt.

Eenvoudig of uitgebreid plan

Het plan kan heel eenvoudig zijn als u weinig verkeer beïnvloedt. Als u bijvoorbeeld een deel van de stoep gebruikt, dan geeft u aan hoe voetgangers er toch langs kunnen. Het plan kan ook zeer uitgebreid zijn als u veel verkeer beïnvloedt, bijvoorbeeld als u een marathon door de stad organiseert.

Wat gaat u doen?

 • Waar komt uw evenemententerrein?
 • Op welke manier komen de bezoekers en deelnemers naar het evenement?
 • Welke routes gebruiken deelnemers / bezoekers, leveranciers, bouwverkeer en hulpdiensten? En waar gaan zij parkeren?
 • Waar kunnen bezoekers in een taxi stappen? En is er een mogelijkheid voor een Kiss&Ride?
 • Verwacht u bijzondere voertuigen?
 • Vindt uw evenement plaats binnen een voetgangersgebied? Om toegang te hebben tot een voetgangersgebied hebben voertuigen vaak een ontheffing nodig.
 • Maakt u gebruik van een provinciale weg? Dan moet u hierover contact opnemen met de provincie. 

Richtlijnen verkeersplan

Het verkeersplan bevat maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen, zoals:

 • Aantal verkeersregelaars per taak, moment, locatie en ingehuurde organisatie;
 • Tijden en locaties van de wegafsluitingen en omleidingen;
 • Toegankelijkheid evenemententerrein;
 • Parkeerfaciliteiten;
 • Aan- en afvoer van bezoekers in relatie tot het openbaar vervoer en parkeerfaciliteiten;
 • Doorgang openbaar vervoer in relatie tot het evenemententerrein;
 • Af- en aanrijdroutes (artiesten, leveranciers);
 • Calamiteitenroutes hulpdiensten;
 • Vrijhouden van brandkranen bij parkeren van voertuigen in de buurt van het evenement;
 • Aantal gecertificeerde verkeersregelaars (evenementen/beroeps);
 • Garanderen van bereikbaarheid van onder andere ziekenhuizen, huisartsen, gemeentehuis;
 • Begaanbaar houden af- en aanrijdroutes en calamiteitenroutes.
Uw Reactie
Uw Reactie