Veelgestelde vragen bouwen en wonen

Hieronder leest u vragen en antwoorden over bouwen en wonen.

Of u uw woning mag verhuren hangt af van de situatie.

  • Als u in een huurwoning woont, kan het meestal niet. Dit staat dan in het huurcontract of overleg hierover met uw verhuurder.
  • Als u een koopwoning heeft, is vaak toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. Wanneer u een deel van de woning wilt verhuren via inwoning of kamerbewoning, is meestal sprake van strijdigheid van het bestemmingsplan. Lees meer over kamerbewoning.

Wij raden iedereen aan die nu of in de toekomst mogelijk een sociale huurwoning nodig heeft, zich in te schrijven bij wooniezie.

We hebben een zogenaamde urgentieregeling om sneller in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen van de corporaties. Dit is alleen voor hele bijzondere noodsituaties, die buiten uw eigen toedoen zijn veroorzaakt. Lees meer over de urgentieregeling op de website van Wooniezie.

Een aanvraag voor urgentie dient u in bij de corporatie

Corporaties helpen u hierbij en maken ook een inschatting of uw aanvraag enige kans maakt.

Let op: Er zijn bedrijven die beloven dat ze u helpen bij het aanvragen van urgentie. Maar let op! Zij vragen hier vaak veel geld voor. Terwijl u niet zeker weet of u de urgentie ook echt krijgt. Zij kunnen uw wachttijd ook niet korter maken. Ons advies: maak geen gebruik van de diensten van deze bedrijven. Het advies en de dienstverlening via de woningcorporatie is gratis.

In Helmond gaat het om de volgende corporaties:

Uw aanvraag wordt getoetst door een regionale urgentiecommissie

Mocht u het niet eens zijn met het besluit van deze regionale urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw aanvraag wordt dan behandeld door de regionale bezwaarschriftencommissie, waar u ook uw verhaal kunt doen. Wij nemen vervolgens een besluit op advies van deze bezwaarschriftencommissie. Mocht u het ook met dit besluit niet eens zijn, dan kunt u dit voorleggen aan de rechter.

Er zijn veel woningzoekenden en weinig vrijkomende woningen. Sociale huurwoningen worden daarom op verschillende manieren toegewezen. Soms op basis van inschrijfduur, maar soms op basis van loting. U maakt dan ook kans zonder lange inschrijfduur.

Het is ook een idee om te kijken naar andere, particuliere aanbieders van woonruimte. Denk aan Kamernet, Funda en Pararius.

Als u een klacht heeft over de corporatie van wie u de woning huurt is de eerste stap dit kenbaar te maken bij de corporatie zelf. We raden u vanuit de gemeente aan om in contact te blijven met de verhuurder. Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt gebruik maken van de klachtenregeling van de woningcorporatie. Tenslotte, als de klachtenregeling voor u niet werkt, kunt ook nog gebruik maken van de onafhankelijke regionale geschillencommissie.  

Er is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Het gaat er dan om wat u als huurder van een verhuurder mag verwachten als u een huurcontract aangaat of heeft.

U kunt bij ons een melding doen als:

  • er sprake is van discriminatie;
  • er sprake is van intimidatie;
  • als er een (te) hoge waarborgsom betaald moet worden;
  • als er onredelijke servicekosten worden berekend;
  • als er geen duidelijke huurovereenkomst is;
  • er andere onredelijke kosten in rekening worden gebracht.

Uw Reactie
Uw Reactie