• Home
 • Kamerbewoning

Kamerbewoning

Bent u van plan om kamers te gaan verhuren in Helmond? Let dan op, dit mag namelijk niet zomaar. Op deze webpagina leest u meer over de voorwaarden, regelgeving en de stappen die u kunt zetten om een aanvraag voor kamerbewoning in te dienen.

Voorwaarden

Algemene regels voor kamerbewoning:

 • Het gaat om een bestaand pand.
 • Het bestemmingsplan staat de woonfunctie toe.
 • De kamerbewoning mag niet leiden tot overlast.
 • Elke kamerbewoner beschikt over 25 m2 gebruiksoppervlakte, inclusief de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Elke kamerbewoner beschikt over 7,5 m2 gebruiksoppervlakte, exclusief de gemeenschappelijke ruimtes.
 • U voldoet aan de parkeernorm.
 • Uw woning voldoet aan de eisen voor brandveiligheid.
 • Meestal is een omgevingsvergunning vereist: Meestal heeft u voor kamerbewoning (het verhuren van kamers) een omgevingsvergunning nodig. Dit is het geval als in het bestemmingsplan staat dat er maar één huishouden op het adres mag wonen. Als u niet over de vereiste omgevingsvergunning voor kamerbewoning beschikt, mag u geen kamers verhuren.

Als u een woning verhuurt en deze wordt bewoond door 2 of meer personen die samen geen gezamenlijk huishouden vormen, dan heeft u in een omgevingsvergunning voor kamerbewoning nodig. In vast verband levende relatiepartners en familieleden tot en met de tweede graad maken deel uit van hetzelfde huishouden.

Als u, als eigenaar of huurder, een woning deelt met één of meer personen die niet tot uw eigen huishouden behoren (u bewoont de woning dus zelf als hoofdbewoner), dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het is daarbij niet van belang of het een woning in de vrije sector is of een sociale huurwoning.

Kamerbewoning door maximaal 4 personen

 • De woning ligt minimaal 100 meter verwijderd van een pand waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor kamerbewoning is verleend.

Kamerbewoning door maximaal 5 personen

Kamerbewoning door meer dan 5 personen

 • Alleen bij hoge uitzondering krijgt u een omgevingsvergunning voor kamerbewoning door meer dan 5 personen.
 • U moet kunnen uitleggen waarom het verhuren van meer dan 5 kamers geen negatieve invloed zal hebben op de leefbaarheid in de omgeving.
 • Dit is alleen mogelijk bij een vrijstaande woning.
 • De woning ligt minimaal 100 meter verwijderd van een pand waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor kamerbewoning is verleend.
 • U moet een ‘melding brandveilig gebruik’ doen via het omgevingsloket.

Beleidsregel kamerbewoning Helmond 2021

Voor al deze situaties geldt: In de beleidsregel kamerbewoning Helmond 2021 leest u aan welke criteria u precies moet voldoen. In de beleidsregel leest u wanneer sprake is van (kleinschalige) kamerbewoning, onder welke voorwaarden en voor hoe lang een omgevingsvergunning voor kamerbewoning kan worden verleend en welke gegevens u moet meesturen als u een omgevingsvergunning voor (kleinschalige) kamerbewoning aanvraagt. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, raden wij u daarom aan om de regels voor kamerbewoning zorgvuldig door te nemen.

Aanpak

Een omgevingsvergunning voor kamerbewoning kan op elk gewenst moment worden aangevraagd. U kunt uw aanvraag indienen via het Omgevingsloket.

Online regelen

Contact

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of heef u vragen over het indienen van een omgevingsvergunning? Neem dan contact op via 14 0492 of stuur een e-mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Kunt u één van de documenten op deze pagina niet goed lezen? Klik dan hier om een toegankelijk document aan te vragen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor kamerbewoning (een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik) betaalt u legeskosten. Neem voor de actuele tarieven contact op via 14 0492 of stuur een e-mail naar omgevingsvergunningen@helmond.nl.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uw Reactie
Uw Reactie