Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Uw woning kan tijdelijk leeg staan. Bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat en u zelf al bent verhuisd. Of omdat u uw woning op termijn wilt slopen of renoveren. U mag uw woning dan tijdelijk verhuren volgens de Leegstandwet.

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet heeft de huurder geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. De opzegtermijn voor de huurder is maximaal een maand. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen heeft de verhuurder een vergunning nodig. Deze vergunning vraagt de verhuurder bij ons aan. Wij toetsen de aanvraag aan de Leegstandwet.

Aanvraag starten / vergunning verlengen

U vraagt de vergunning tijdelijk verhuur online aan via onderstaande knop.

Online regelen

Met een leegstandvergunning kunt u de volgende woonruimte tijdelijk verhuren:

 • Woonruimte in een gebouw voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een andere bestemming;
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:
  • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest);
  • in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.
 • Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning;
 • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning.

Een leegstandvergunning krijgt u alleen als:

 • De eigenaar of een door de eigenaar gemachtigde (rechts)persoon de vergunning aanvraagt;
 • De aanvraag valt binnen de categorieën woonruimte zoals vermeld bij de vraag Welke woonruimte kan ik verhuren met een leegstandvergunning?;
 • De woonruimte leeg staat. Dit betekent dat volgens de Basisregistratie Personen (BRP) niemand staat ingeschreven op het adres.
 • Van de eigenaar niet verlangd kan worden dat hij de woning verkoopt of permanent verhuurt. Bijvoorbeeld omdat de verhuurder onredelijk benadeeld wordt door verkoop. Of omdat de huurder een beroep doet op huurbescherming op het moment dat de eigenaar verkoop, sloop of renovatie kan verwezenlijken;
 • De eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte in voldoende mate zal worden bewoond.

In de huurovereenkomst moet verder duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor welke termijn de vergunning is verleend en - indien van toepassing - welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld.

De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning telkens voor maximaal een jaar worden verlengd tot in totaal maximaal vijf jaar. 

Er zijn twee uitzonderingen:

 • Als wij voor een woning in een gebouw een tijdelijke bestemmingsontheffing hebben verleend, geldt de vergunning voor de termijn van de Omgevingsvergunning met een maximum van tien jaar;
 • Voor te koop staande koopwoningen is de vergunningsduur vijf jaar.

Wij vermelden in de vergunning de maximale huurprijs waarvoor de woning tijdelijk mag worden verhuurd. De maximale huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. 

De huurliberalisatie geldt niet. Dus voor woningen met voldoende punten om geliberaliseerd verhuurd te kunnen worden, geldt de maximale huurprijs op basis van het puntentotaal van de woning.

Let op: Hierop geldt een uitzondering voor tijdelijke verhuur van voor de verkoop bestemde woningen: die mogen tegen elke huurprijs verhuurd worden. De gemeente vermeldt dan geen maximale huurprijs in de vergunning.

Een aanvraag voor een leegstandvergunning kost € 55,80.

Een aanvraag kost altijd geld. Ook als u geen vergunning krijgt, of als u uw aanvraag zelf intrekt.

 • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • Binnen 4 weken beoordelen wij uw aanvraag. 
 • Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u de vergunning tijdelijk verhuur per e-mail.

Neem contact op met mevrouw Romonesco. Bel 14 0492 of mail naar gemeente@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie