Overzichtskaart bouwkavels in Helmond

Bent u op zoek naar een stuk grond om zelf uw droomhuis te bouwen? In Helmond zijn hier diverse mogelijkheden voor met bouwkavels in diverse stijlen.

Inschrijving voor de loting van de kavels Z2 t/m Z27 Stiphout Zuid is inmiddels gesloten
De loting vindt plaats op 30 oktober 2017. Ingeschrevenen ontvangen hier een persoonlijke uitnodiging voor.

Lijstweergave