Vergunningen en ontheffingen horeca

Deze informatiekaart maakt u als ondernemer attent op horeca gerelateerde vergunningen die u wellicht nodig hebt en regels die wellicht op u van toepassing zijn bij de uitoefening van uw bedrijf.

Deze kaart is een selectie van de meest voorkomende vergunningen en regels (op alfabetische volgorde). Wellicht zijn op grond van overige regelgeving ook andere vergunningen noodzakelijk.

Integrale horecacontrole

Periodiek vindt bij alle horeca-inrichtingen een integrale controle plaats of voldaan wordt aan de geldende regelgeving. De controle wordt aan de hand van een checklist uitgevoerd.

Overige aandachtspunten

 • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), tevens Bedrijfshulpverlening: www.rie.nl
 • Inschrijving Bedrijfschap Horeca en Catering (aanvragen binnen week na opening horecabedrijf)
 • Speeltoestellen (voor het mogen plaatsen van veilige toestellen)
  Info afd. Bouwen en Wonen, tel. 14 0492.
  Overige veiligheidsmaatregelen
  - Toelatingsbeleid
  - Huis- en gedragsregels
  - Calamiteitenplan
  - Erkend beveiligingsbedrijf
  - Eisen versieringen
  - Voor nuttige instanties voor (startende) horecaondernemers