Alcohol tijdelijk schenken

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Voorwaarden

De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

 • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
 • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
  • minimaal 21 jaar oud is
  • niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)
  • geregistreerd is in het Register Sociale Hygiëne.

Aan de ontheffing kunnen verder beperkingen en voorschriften worden verbonden.

Aanpak

U vraagt een ontheffing schriftelijk aan bij de burgemeester. Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en voeg daarbij het originele diploma 'sociale hygiëne' toe van degene onder wiens leiding de dranken worden geschonken. U ontvangt het originele diploma uiteraard terug.

Verder geeft u door:

 • waar, wanneer en hoe laat u tijdelijk alcohol wilt schenken
 • de benoeming van de mensen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
 • de naam, datum, plaats en het woonadres van deze mensen

Formulieren

Kosten

De aanvraag van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol kost €183,- (tarief 2024).

Termijn

Na het in behandeling nemen van uw aanvraag, stuurt de burgemeester u het schriftelijke besluit binnen 6 weken toe. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

De Burgemeester van Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond De Burgemeester van Helmond

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie