• Home
  • Voorwerpen op de openbare weg

Voorwerpen op de openbare weg

Wilt u een groot voorwerp langs de kant van de weg of de stoep (laten) plaatsen, bijvoorbeeld voor een bouwplaats? U heeft daarvoor vaak toestemming nodig van de gemeente. In sommige gevallen hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Er zijn wel algemene regels waar u zich aan moet houden.

Houdt u zich aan de nadere regels (onder 'Wetgeving'), dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen voor:

  • particuliere (bouw)werkzaamheden waarbij u voorwerpen als containers, stortbakken en steigers gebruikt
  • uitstallingen van bijvoorbeeld plantenbakken en gevelzitplaatsen
  • terrassen

U heeft wel een vergunning nodig voor een (markt)standplaats. Kijk voor meer informatie bij de gerelateerde producten ‘Standplaats, vergunning’ of ‘Marktstandplaats aanvragen’ onderaan de pagina.

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

  • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
  • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
  • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

De gemeente controleert op het naleven van de algemene regels en de voorwaarden van de ontheffing. Bij een overtreding wordt er eerst een waarschuwing gegeven. Daarna kan de gemeente een dwangsom of een boete geven.

Aanpak

U vraagt een ontheffing digitaal aan via onderstaande knop 'online regelen'. Schriftelijk kan ook, stuur dan het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar onderstaand adres.

Verder heeft u nodig:

  • een duidelijke situatieschets met de schaal 1:500
  • een eventuele kopie van de omgevingsvergunning
Online regelen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

De kosten in 2021 voor kleine voorwerpen zoals een container, hoogwerker, kraan of keet zijn €100,-. Het tarief voor bouwplaatsinrichtingen rondom een bouwproject met veel bouwverkeer en tijdelijke inritten is €486,- (tarieven 2021).

Soms vragen wij u een waarborgsom te betalen. Er wordt daarnaast vaak precariobelasting geheven. U leest hier meer over bij het gerelateerde product ‘Precariobelasting’.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie