Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen horeca

Deze informatiekaart maakt u als ondernemer attent op horeca gerelateerde vergunningen die u wellicht nodig hebt en regels die wellicht op u van toepassing zijn bij de uitoefening van uw bedrijf.

Milieuvergunning

U kunt als bedrijf een milieuvergunning nodig hebben.

Reclame plaatsen, vergunning

Wilt u reclameobjecten plaatsen of aan uw pand ophangen, dan moet u daarvoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Bij grotere reclameobjecten heeft u soms ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Evenementen vergunning

Als u een evenement organiseert, heeft u een vergunning nodig. De aanvraag dient in beginsel minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen te zijn. Komen er minder dan 250 mensen dan kunt u mogelijk volstaan met een melding (alleen als u aan de algemene regels voldoet). Deze melding moet u minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement bij ons doen.

Plaatsen grote voorwerpen op de openbare weg, ontheffing

Wilt u een groot voorwerp langs de kant van de weg of de stoep (laten) plaatsen, bijvoorbeeld voor een bouwplaats? U heeft daarvoor vaak toestemming nodig van de gemeente. U vraagt deze ontheffing digitaal aan.

Verdelingsprocedure vergunningen speelautomatenhal

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Helmond zijn voor 3 afzonderlijke locaties ‘schaarse speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Als exploitant van een speelautomatenhal dient u te beschikken over zowel een exploitatievergunning (APV) als een omgevingsvergunning (Wabo).