• Home
 • Voorwerpen op de weg

Voorwerpen op de weg

Wilt u een groot voorwerp langs de kant van de weg of de stoep (laten) plaatsen, bijvoorbeeld voor een bouwplaats? U heeft daarvoor vaak toestemming nodig van de gemeente. In sommige gevallen hoeft u geen ontheffing aan te vragen. Er zijn wel algemene regels waar u zich aan moet houden.

Houdt u zich aan de nadere regels (onder 'Wetgeving'), dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen voor:

 • particuliere (bouw)werkzaamheden waarbij u voorwerpen als containers, stortbakken en steigers gebruikt
 • uitstallingen van bijvoorbeeld plantenbakken en gevelzitplaatsen
 • terrassen

U heeft wel een vergunning nodig voor een (markt)standplaats. Kijk voor meer informatie bij de gerelateerde producten ‘Standplaats, vergunning’ of ‘Marktstandplaats aanvragen’ onderaan de pagina.

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Wij controleren op het naleven van de algemene regels en de voorwaarden van de ontheffing. Het niet naleven van de algemene regels en/of de ontheffingsvoorwaarden of het plaatsen van voorwerpen zonder de benodigde ontheffing kan leiden tot een dwangsom of een boete.

Aanpak

U vraagt een ontheffing digitaal aan via onderstaande knop 'online regelen'. Schriftelijk kan ook, stuur dan het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar het adres dat u verderop deze pagina vindt.

Wat levert u aan?

Een duidelijke situatietekening

De tekening moet minimaal voldoen aan de indieningsvereisten :

 • een duidelijke plattegrond waarop straten, gebouwen, stoepen, groenvoorzieningen en dergelijke zijn aangegeven.
 • houdt rekening met de bestaande inrichting van de weg, zoals bomen, verkeersborden, lichtmasten, brandkranen, toegangsdeuren en dergelijke.
 • In de tekening tekent u op schaal waar u de objecten plaatst.
 • de afmetingen van de objecten dienen bij het object duidelijk in de tekening vermeld te worden.
 • Indien het werkterrein door middel van hekwerk afgesloten gaat worden dit graag ook aangegeven op de tekening

Heeft u geen goede onderlegger van de locatie?

Gebruik dan de actuele plattegrond of luchtfoto om de situatietekening mee te maken via de volgende link: KaartViewer - APV vergunningen,  

Zoek uw gebied door het adres in te vullen of door in te zoomen op de locatie. U kunt de plattegrond via de button met het pdf logo op schaal als pdf downloaden. U kunt dit bestand met uw eigen tekenprogramma intekenen.

Verkeersplan, indien van toepassing

Werkzaamheden op of langs de openbare weg kunnen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. De zorg voor de verkeersveiligheid ligt bij zowel de wegbeheerder als bij de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van de voorwerpen.

Wilt u de weg geheel of gedeeltelijk afzetten en vormt dit mogelijk een gevaar voor de verkeersveiligheid? Dan tekent u deze verkeersmaatregelen op de situatietekening of u neemt ze op in een apart verkeersplan.

In ieder geval moet duidelijk worden op welke wijze en met welke middelen u de veiligheid waarborgt. Denkt u hierbij aan:

 • Het plaatsen van hekken of verkeersborden
 • De benodigde omleidingsroutes en hoe deze worden aangegeven
 • De inzet van verkeersregelaars

Eventuele kopie Omgevingsvergunning WABO

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Wilt u weten of dit in uw geval nodig is? Doe dan de check omgevingsvergunning WABO.

Online regelen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

Voor het in, op of boven gemeentegrond, plaatsen, aanbrengen of hebben van afrasteringen, steigers en andere voorwerpen die verband houden met een bouwplaats of –projecten (werkterreinontheffing) zijn de kosten €175,-. Voor het in, op of boven gemeentegrond plaatsen, aanbrengen of hebben van overige voorwerpen en stoffen zijn de kosten €175,-. (tarieven 2024).

Soms vragen wij u een waarborgsom te betalen. Er wordt daarnaast vaak precariobelasting geheven. U leest hier meer over bij het gerelateerde product ‘Precariobelasting’.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie