Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u spullen verkopen of promotie doen langs de weg, aan het water. En wilt u dit doen met een kraam, tafel of een voertuig? Dan moet u een standplaatsvergunning vragen aan bij de gemeente.

In Helmond kunt u een vergunning aanvragen voor 4 aangewezen structurele standplaatsen bij winkelcentra:

 • Mierlo-Hout (Hoofdstraat)
 • Brouwhuis (hoek Biesbosch/Amer)
 • Helmond-Oost (Geysendorfferstraat)
 • Stiphout (Dorpsstraat)

Let op: de meeste standplaatslocaties zijn intussen bezet. Voordat u een aanvraag doet, raden we aan om contact met ons op te nemen en te vragen naar de beschikbaarheid.

Als u een vaste standplaats op een markt in Helmond wilt, vindt u meer informatie bij het gerelateerde product 'Marktstandplaats aanvragen' onderaan de pagina.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
 • de omvang en het doel van de activiteit
 • de plaats en het tijdstip van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Aanpak

U vraagt de standplaatsvergunning schriftelijk aan via het aanvraagformulier. Stuur het formulier en de gevraagde bijlagen naar onderstaand adres. Nieuwe aanvragen komen op de wachtlijst.

Voeg bij uw aanvraag de volgende bijlagen toe:

 • een schaaltekening en afmetingen van de kraam, tafel of wagen
 • een duidelijke recente (voorbeeld)foto van zowel een gesloten als uitgeklapte kraam, tafel of wagen

Let op: we gebruiken de afmetingen (inclusief luifel) van de kraam, tafel of wagen om de precariobelasting te berekenen. Het is dus belangrijk dat u de exacte afmetingen aan ons doorgeeft.

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

Een standplaatsvergunning kost €150,60 (tarief 2022). Deze en andere kosten voor standplaatsen vindt u terug in de tarieventabel van de Legesverordening Helmond. 

U betaalt daarnaast jaarlijks precariobelasting voor het gebruik van de openbare ruimte.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie