Welstandscommissie

Als u wilt bouwen of verbouwen in Helmond, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. De welstandscommissie toetst of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie vergadert om de twee weken over ingediende bouwplannen.

Indien u een plan behandeld wilt hebben in de vergadering, dient deze eerst getoetst te zijn aan het bestemmingsplan en akkoord te zijn bevonden. Daarom verzoeken wij u een plan minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de welstandsvergadering bij ons in te dienen. Dien uw plan bij voorkeur in via het Omgevingsloket.  Selecteer 'conceptaanvraag'.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 14-0492 (zonder kengetal) of via het digitaal contactformulier.

Informatie welstandsadvies

Heeft u vragen of wilt u een toelichting over uw welstandsadvies? Elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur is er een spreekuur met de secretaris van de welstandscommissie. U kunt dan telefonisch contact opnemen met Jos Hesen via telefoonnummer 06 836 358 39 of e-mailadres Jos.Hesen@helmond.nl.

Overige zaken met betrekking tot uw bouwplan kunt u bespreken met de bouwplancoördinator die uw aanvraag in behandeling heeft.

Data en agenda's welstandsvergaderingen

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op:

  • Woensdag 29 november, aanvang 9.00 uur.

Agenda Welstandsvergadering 29 november:

Punt

Bouwlocatie

Omschrijving

Registratie-nummer

  1.

Mierloseweg 112-112A,

De Wieken 62

transformatie winkelpand naar woningen

079451678874

  2.

Paltrokmolen 8

plaatsen zonnepanelen

079451719376

  3.

Venstraat 1

vergroten woning

079451753851

  4.

Generaal Pattonstraat 3

oprichten bedrijfshal

079451637285

  5.

Bosbes 10

oprichten carport-berging

079451724865

6.

Watermolenwal 5

plaatsen zonnepanelen

079451722853

7.

Maccallastraat 31

uitbreiden woning

079451739923

8.

Noord Koninginnewal 28

plaatsen reclamestickers op ramen

079451722983

9.

Kanaaldijk N.W. 121

oprichten carport

079451709271

10.

Beelsstraat 37

wijzigen gevel

079451742055

11.

Gistel 16

plaatsen overkapping, carport (voorzijde)

079451688415

12.

Helmondsingel 221

plaatsen installaties

079451733988

13.

Kanaaldijk N.O. 90F

plaatsen glazen schuifwanden in balkon

079451731335

Welstandseisen

De Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Zij beoordelen of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een bouwplan moet bijvoorbeeld passen binnen de omgeving. De commissie kijkt naar de volgende zaken:

  • de plaats van het gebouw in de omgeving
  • de massa en de vorm van het gebouw
  • de detaillering
  • de materiaal- en kleurgebruik

Welstandsnota

De commissie toetst uw bouwplan aan de hand van criteria uit de Welstandsnota. De nota bestaat uit de bebouwingstypen, welstandniveau, bouwcriteria en een kaart met specifieke ensembles. U vindt de nota, aparte kaarten en bijlagen onderaan de pagina.

Regels bij vergunningsvrij bouwen of schilderen

Als u vergunningsvrij mag bouwen, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de Welstandsnota. U hoeft ook geen vergunning aan te vragen als u de gevels van schoon metselwerk van een gebouw gaat schilderen. Toch kunnen uw schilderwerk en bouwplan in strijd zijn met de welstandseisen. Dit is onder andere afhankelijk van de kleur, de architectuur en de omgeving. Als u te veel afwijkt van de welstandseisen, mag de gemeente u verplichten om (delen van) de uitgevoerde bouw- of schilderwerken te verwijderen.

U kunt uw plan om te schilderen of bouwen van tevoren door de Welstandscommissie laten toetsen. Dan weet u zeker of u aan de welstandseisen voldoet. U leest hier meer over op de pagina ‘Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen’.

Reclame

Wilt u reclameobjecten plaatsen of aan uw pand ophangen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bij grotere reclameobjecten heeft u soms ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig. U leest hier meer over op de pagina 'Reclame plaatsen' 

Meer informatie

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie