Welstandscommissie

Als u wilt bouwen of verbouwen in Helmond, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. De Welstandscommissie toetst of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De commissie vergadert om de twee weken over ingediende bouwplannen.

Eén dag vóór de vergadering van de welstandscommissie vindt u hieronder de agenda's. Deze liggen dan ook ter inzage in het Stadskantoor.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0492 - 58 7575 of via het digitaal contactformulier.

Data en agenda's welstandsvergaderingen

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op:

Welstandseisen

De Welstandscommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Zij beoordelen of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Een bouwplan moet bijvoorbeeld passen binnen de omgeving. De commissie kijkt naar de volgende zaken:

  • de plaats van het gebouw in de omgeving
  • de massa en de vorm van het gebouw
  • de detaillering
  • de materiaal- en kleurgebruik

Welstandsnota

De commissie toetst uw bouwplan aan de hand van criteria uit de Welstandsnota. De nota bestaat uit de bebouwingstypen, welstandniveau, bouwcriteria en een kaart met specifieke ensembles. U vindt de nota, aparte kaarten en bijlagen onderaan de pagina.

Regels bij vergunningsvrij bouwen of schilderen

Als u vergunningsvrij mag bouwen, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de Welstandsnota. U hoeft ook geen vergunning aan te vragen als u de gevels van schoon metselwerk van een gebouw gaat schilderen. Toch kunnen uw schilderwerk en bouwplan in strijd zijn met de welstandseisen. Dit is onder andere afhankelijk van de kleur, de architectuur en de omgeving. Als u te veel afwijkt van de welstandseisen, mag de gemeente u verplichten om (delen van) de uitgevoerde bouw- of schilderwerken te verwijderen.

U kunt uw plan om te schilderen of bouwen van tevoren door de Welstandscommissie laten toetsen. Dan weet u zeker of u aan de welstandseisen voldoet. U leest hier meer over op de pagina ‘Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen’.

Reclame

Wilt u reclameobjecten plaatsen of aan uw pand ophangen, dan is het mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Bij grotere reclameobjecten heeft u soms ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig. U leest hier meer over op de pagina 'Reclame plaatsen' 

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie