• Home
  • Advies Commissie ruimtelijke kwaliteit voor bouwen en verbouwen

Advies Commissie ruimtelijke kwaliteit voor bouwen en verbouwen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Wilt u weten of uw geplande bouw- of schilderwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand? Als u het schetsplan door de Commissie ruimtelijke kwaliteit laat beoordelen, kunt u de haalbaarheid van uw bouwplan nagaan. Dit wordt ook wel 'vooroverleg voor een beoordeling aan redelijke eisen van welstand' genoemd. Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een schetsplan en advies commissie ruimtelijke kwaliteit aanvragen.

Voordat u mag (ver)bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vindt meer informatie hierover bij het gerelateerde product ‘Omgevingsvergunning’ onderaan de pagina.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Lees hierover meer bij 'Vergunningsvrij bouwen en verbouwen' onderaan de pagina.

Voorwaarden

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstandseisen als:

  • het bouwwerk in een gebied staat waar welstandseisen gelden
  • het niet gaat om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is)

Aanpak

Via het Omgevingsloket kunt u digitaal een schetsplan en advies Commissie ruimtelijke kwaliteit aanvragen. Kies daarvoor in het Omgevingsloket voor de optie ‘indienen conceptverzoek’.

Verder heeft u bij het indienen van een conceptverzoek nodig:

  • een situatietekening van het perceel, waarop alle aanwezige bebouwing is aangegeven (schaal 1:200, 1:500 of 1:1000); 
  • geveltekeningen met maatvoering (bestaand en nieuw, schaal 1:50 of 1:100);
  • plattegronden met maatvoering (bestaand en nieuw, schaal 1:50 of 1:100);
  • doorsnedetekeningen (schaal 1:50 of 1:100);
  • details van beeldbepalende onderdelen;
  • foto’s van de omgeving.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onze contact-pagina  of via omgevingsvergunningen@helmond.nl

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een vooroverleg voor een beoordeling door de commissie ruimtelijke kwaliteit zijn opgenomen in de Legesverordening (artikel 2.4).

Bezwaar en beroep

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken. Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen door een negatief advies, dan kunt u daar wel bezwaar tegen maken. Kijkt u hiervoor op de pagina Omgevingsvergunning.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie