• Home
  • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van bepaalde antennes, dakkapellen of bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Landelijk is gedetailleerd geregeld onder welke voorwaarden bepaalde bouwwerken vergunningvrij kunnen zijn.

Voorwaarden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Aanpak

Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Via onderstaande knop 'online regelen met DigiD' kunt u de check doen bij het omgevingsloket online.

U kunt uw bouwplan ook van tevoren laten toetsen bij de Welstandscommissie. Deze commissie gaat na of het plan voldoet aan de welstandseisen.

Online regelen met DigiD

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie