• Home
  • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van bepaalde antennes, dakkapellen of bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Landelijk is gedetailleerd geregeld onder welke voorwaarden bepaalde bouwwerken vergunningvrij kunnen zijn.

Voorwaarden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Heeft u wel of niet een vergunning nodig?

Hieronder vindt u links die verwijzen naar de meest recente informatie over vergunningsvrij bouwen en verbouwen:

Meer informatie

Aanpak

Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Via het omgevingsloket online kunt u een check doen.

U kunt uw bouwplan ook van tevoren laten toetsen bij de Welstandscommissie. Deze commissie gaat na of het plan voldoet aan de welstandseisen.

Adressen

Team Vergunningen Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Veel gestelde vragen

U heeft in een aantal gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de schotelantenne aan de voorkant van uw huis wilt hangen. Doe de vergunningscheck op Omgevingsloket Online en controleer of u een vergunning moet aanvragen.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie