Thematafels Preventieakkoord

In Helmond geloven we in de kracht van preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Vooral als het gaat om gezondheid. Daarom hebben we eind 2020 het Preventieakkoord opgesteld. Daarin staat dat we binnen de gemeente Helmond samen gaan werken aan het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners.

Al meer dan 100 maatschappelijke organisaties hebben dit akkoord al ondertekend. Maar hoe gaan we de doelen uit het Preventieakkoord bereiken? Samen brengen we de afspraken in de praktijk. Dat doen we met thematafels.

Heeft u het Preventieakkoord al ondertekend? Dan kunt u aanschuiven bij één van de volgende drie thematafels:

 • Rookvrij Helmond
 • Gezond eten en bewegen
 • Helmond zorgt dat alcohol en drugsgebruik minder normaal wordt. 

Wat is een thematafel?

Een thematafel is een overlegtafel, gefaciliteerd door de gemeente. Hierbij schuiven meerdere maatschappelijke organisaties aan, die samen kijken wat nodig is om de doelen uit het Preventieakkoord te bereiken. Alle maatschappelijke organisaties uit Helmond kunnen aanschuiven om samen met andere organisaties één plan te bedenken voor maximaal 3 jaar om de doelen van het preventieakkoord te realiseren. Zij schrijven dat plan, met daarin ook de voorgestelde subsidieverdeling, en voeren het daarna gezamenlijk uit. Elke organisatie maakt daarmee aanspraak op een deel subsidie. 

Stappenplan

De thematafels zijn inmiddels gestart. Wilt u toch graag aansluiten. Stuur een mail naar gezondheid@helmond.nl

Voorwaarden

Organisaties komen in aanmerking voor deze subsidie als:

 1. De voorgestelde activiteiten in het plan van aanpak leveren aantoonbaar een bijdrage aan één of meerdere vastgestelde doelen in het Helmonds Preventieakkoord.
 2. Uit het uitvoeringsplan moet helder worden hoe u de beoogde doelgroep(en) bereikt en wat u daar mee wilt bereiken. Het resultaat moet meetbaar zijn.
 3. Bij de beoordeling van het uitvoeringsplan, tellen ook de volgende criteria mee:
  • De mate van duurzaamheid van de beoogde resultaten, zoals langdurige effecten. Past het bij het reguliere activiteitenprogramma.
  • De mate van innovatie. In hoeverre is sprake van vernieuwing en aanvulling ten opzichte van het bestaande aanbod.
  • De mate van uitvoerbaarheid. In hoeverre zijn activiteiten uitvoerbaar, is de begroting realistisch en is de organisatie solide.
  • De mate van gebiedsgerichte aanpak. In hoeverre is er sprake van netwerkaanpak van activiteiten in eenzelfde gebied/wijk/buurt.
 4. De inzet van professionals moet redelijk zijn  in verhouding tot de activiteiten en tegen een realistische kostprijs.
 5. Voor het uitvoeringsplan is het belangrijk dat er wordt samengewerkt met voorzieningen en/of organisaties in het netwerk.

Bekijk hier de nadere regels van de thematafels 

Termijn

Alle tafels hebben uiterlijk 1 juli het uitvoeringsplan ingediend. Deze plannen zijn uiterlijk 1 september beoordeeld. Vanaf 1 september is de uitvoering van de plannen van start gegaan. Deze duren tot september 2024.

Plannen worden gezamenlijk ingediend, maar iedere organisatie krijgt afzonderlijk een beschikking van ons. Iedere organisatie heeft per mail bericht ontvangen over ons besluit of er subsidie wordt verleend en wat de eventuele aanvullende voorwaarden zijn. Bij goedkeuring hebben de organisaties het subsidiebedrag op de bankrekening ontvangen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie