Preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcohol en drugsgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel mensen verbeteren. In Helmond geloven we in de kracht van preventie. Daarom hebben we samen met meer dan 40 lokale organisaties een Helmonds Preventieakkoord gesloten om samen te werken aan een gezonder Helmond voor iedereen.

Ambities in het preventieakkoord

Er ontstaat een Helmond van twee snelheden. Volkswijken waar armoede, ongezond leven en slechte huisvesting een hoge tol eisen in de vorm van een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel groter: negentien jaar. De uitdaging is het gezondheidspotentieel in de meest kwetsbare wijken in Helmond te vergroten, zodat de tweedeling niet verder wordt vergroot.

Op 14 december 2020 is het Preventieakkoord getekend. In het Preventieakkoord staan ambities. In een antwoordkaart kunt u als organisatie, meetekenen en daarbij uw eigen doelstellingen aangeven. U maakt dus zelf concreet op welke manier u een bijdrage wilt leveren aan de gezondheidsthema’s uit het preventieakkoord. Tekent u ook mee? 

Deelnemende partijen

Bekijk in één overzicht welke deelnemende partijen er zijn.

En lees per organisatie welke doelen zij stellen ten aanzien van de drie ambities van het preventieakkoord.

Uw Reactie
Uw Reactie