Preventieakkoord

Door roken, overgewicht en problematisch alcohol en drugsgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel mensen verbeteren. In Helmond geloven we in de kracht van preventie. Daarom hebben we samen met meer dan 50 lokale organisaties een Helmonds Preventieakkoord gesloten om samen te werken aan een gezonder Helmond voor iedereen.

Ambities in het preventieakkoord

Er ontstaat een tweedeling in Helmond. In volkswijken komen armoede, een ongezonde levensstijl en slechte huisvesting vaak voor. Dit heeft tot resultaat een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel groter: negentien jaar. De uitdaging is het gezondheidspotentieel in de meest kwetsbare wijken in Helmond te vergroten, zodat de tweedeling niet verder wordt vergroot.

Op 14 december 2020 is het Preventieakkoord getekend. In het Preventieakkoord staan ambities. U kunt zich als organisatie ook aanmelden en daarbij uw eigen doelstellingen aangeven. U maakt dus zelf concreet op welke manier u een bijdrage wilt leveren aan de gezondheidsthema’s uit het preventieakkoord. Doet u ook mee? 

Aanmelden

Wilt u als organisatie ook een bijdrage leveren aan het Lokaal Preventieakkoord? Beantwoord dan de volgende vragen en stuur deze via de mail naar gezondheid@helmond.nl: 

  • Welke ambities (of ambitie) van het Lokaal Preventieakkoord streeft uw organisatie na?
    • Gezond eten en bewegen in Helmond;
    • Helmond rookvrij;
    • Helmond denormaliseert alcohol- en drugsgebruik?
  • Wat gaat uw organisatie doen om daaraan bij te dragen?
  • Naam organisatie en contactpersoon met e-mailadres/telefoonnummer.

Thematafels Preventieakkoord

Maatschappelijke organisaties ontvangen een subsidie van de gemeente om activiteiten te organiseren als het gaat om gezond eten en bewegen en het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. Maar hoe zorgen we er nu voor dat deze activiteiten zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van onze inwoners? En dat er geen overlap in het aanbod zit? Of dat er juist bepaalde activiteiten ontbreken? Daarvoor werken we voor het Helmonds Preventieakkoord, als pilot, met thematafels. Klik hier voor meer informatie.

Deelnemende partijen

Bekijk in één overzicht welke deelnemende partijen er zijn.

En lees per organisatie welke doelen zij stellen ten aanzien van de drie ambities van het preventieakkoord.

Uw Reactie
Uw Reactie