Ambities preventieakkoord per organisatie

Zie onderstaand op alfabetische volgorde, per organisatie welke doelen zij stellen ten aanzien van de drie ambities van het preventieakkoord: 1) Rookvrij Helmond, 2) Gezond eten en Bewegen en 3) Tegengaan Alcohol en Drugs. Doe ook mee! Kijk op www.helmond.nl/preventieakkoord hoe u kunt meedoen.

Contactpersoon

Esther van den Hurk
esther@vitaal-leven.nl
06-43800521

Doel

Als Vitaalcoach begeleid ik medewerkers van Helmondse bedrijven en organisaties naar gezondere keuzes door middel van individuele coaching. Dit doe ik vanuit een integrale benadering: alle F.I.T. (Food, Inspiration, Training) thema's zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. De systematische methode waarmee ik werk maakt deze begeleiding kort, krachtig en zeer effectief.

Daarnaast maak ik werk van vitaliteit op de werkvloer door mijn ervaring als HR professional in combinatie met mijn kennis op het gebied van voeding en beweging en mijn specialisatie op het gebied van gedragsverandering in te zetten als adviseur voor organisaties of teams die op zoek zijn naar een aanpak die werkt.

Contactpersoon

Frits Rutten
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
0492-792350

Doel

Stichting Bedrijventerreinen Helmond zet zich actief in om ondernemers op de Helmondse bedrijventerreinen te helpen aandacht te besteden aan deze thema's binnen hun onderneming. Dit doen we door ondernemers actief te benaderen en in gesprek te gaan over concrete stappen die ze kunnen zetten om hun medewerkers bewust te maken over het belang van gezond eten en bewegen, stoppen met roken en de invloed van alcohol en drugs. Tevens biedt de stichting laagdrempelig concrete hulp aan ondernemers bij vragen/zorgen of bij het (structureel) handen en voeten geven van vitaliteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid.

Contactpersoon

Monique van Ekert
m.vanekert@sil-ber.nl
0492-523775

Doel

Rookvrij

Rookvrij gebouw en plein.  

Gezond eten en Bewegen

Vervolg beleid sportieve en gezonde school + naschools aanbod o.a. hierop gericht.

Contactpersoon

Peggy Goris - Programmamanager Gezonde wijk
p.goris@brainportsmartdistrict.nl 
0628901987

Doel

Rookvrij

Sturen op het realiseren van de innovatieambitie gezonde wijk en sociale & veilige wijk in BSD in de business challenge projecten door (samenwerkende) partijen. De innovatieambitie is verwoord in het Q boek. Specifieke BSD doelen die bijdragen aan gezond eten en bewegen en rookvrij zijn bijvoorbeeld:

 • % grond benut wordt voor productie en consumptie van gezond (en vers) voedsel in de wijk.
 • % groene en blauwe inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan bewegen en ontspannen.
 • verplaatsen in de wijk vindt zoveel mogelijk door actief vervoer plaats (lopen, fietsen).
 • publieke ruimte en openbare gebouwen zijn rookvrij.
 • inwoners weten relatie tussen voeding, beweging, roken en middelengebruik op gezondheid.

Gezond eten en Bewegen

 1. Health deal BSD sluiten met (toekomstige) inwoners en betrokken (quadruple helix) partijen (gevestigd) in BSD/Brandevoort voor meer gezonde levensjaren en minder verschillen in gezondheidsvaardigheden.
 2. Innovaties op gebied van gezonde wijk en sociale & veilige wijk aantrekken om met inwoners in de living lab BSD toe te passen en verder te ontwikkelen zodat inwoners zelf en samen in staat zijn keuzes voor gezond leven te maken.
 3. Sturen op het realiseren van de innovatieambitie gezonde wijk en sociale & veilige wijk in BSD in de business challenge projecten door (samenwerkende) partijen. De innovatieambitie is verwoord in het Q boek. Specifieke BSD doelen die bijdragen aan gezond eten en bewegen en rookvrij zijn bijvoorbeeld:
  • % grond benut wordt voor productie en consumptie van gezond (en vers) voedsel in de wijk
  • % groene en blauwe inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan bewegen en ontspannen
  • verplaatsen in de wijk vindt zoveel mogelijk door actief vervoer plaats (lopen, fietsen)
  • publieke ruimte en openbare gebouwen zijn rookvrij
  • inwoners weten relatie tussen voeding, beweging, roken en middelengebruik op gezondheid"  

Contactpersoon

Jason Gerritsen
jasongerritsen@ditishelmond.nl 
0629415410

Doel

Rookvrij, Gezond eten en Bewegen & Tegengaan Alcohol en Drugs

Wij gaan hierbij aandacht besteden via onze kanalen en daarbij moet je denken aan: TV, Radio als Internet.

Contactpersoon

Marije de Greef (Manager corporate HRM)
marije.degreef@driessengroep.nl 
0492-506666 / 06-11538604

Doel

Rookvrij

Wij stimuleren stoppen met roken door een onaantrekkelijke rookruimte en bieden een vergoeding, indien zorgverzekering onvoldoende/niet vergoed. Ook voor de partner van de medewerker.

Gezond eten en Bewegen

Wij gebruiken de app van my life waarbij 50% van onze medewerkers Fitcoins kunnen sparen door middel van beweging en gezond leven. Met onze deelname maken we dit ook mogelijk voor bewoners in een wijk in Helmond. wij stimuleren het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer door een fietsvergoeding te bieden per gefietste kilometer wij stimuleren beweging door elk half jaar een stappenchallenge te houden, wekelijks (online) bootcamp aan te bieden op kantoor, etc..

Contactpersoon

Wilma van Rijt Secretaris Eerste Hulpvereniging Helmond
secretariaat@ehv-helmond.nl 

Doel

Rookvrij

Wij beschikken niet over een eigen gebouw waar wij het roken zouden kunnen verbieden. Roken is niet toegestaan in het wijkgebouw dat we gebruiken.

Gezond eten en Bewegen

Vanuit de EHBO wordt er natuurlijk tijdens de herhalingslessen regelmatig op een gezonde levensstijl geattendeerd.

Tegengaan Alcohol en Drugs

Ook worden er lezingen/herhalingslessen gegeven met b.v. als thema Alcohol en Drugs waarbij vertegenwoordiger van b.v. Novadic Kentron de lezing verzorgd.  

Contactpersoon

Rinske Bos - Vakgroep Kindergeneeskunde Elkerliek ziekenhuis
rfbos@elkerliek.nl
0492-595801

Roel van de Waterbeemd - Elkerliek Ziekenhuis Afdeling P&O
rvandewaterbeemd@elkerliek.nl
0492-597801

Doel

Rookvrij

Vanuit de vakgroep kinderartsen:

Wij promoten gezonde leefstijl middels advies en ondersteuning aan patiënten en diens ouders waar er gesignaleerd wordt dat er sprake is van onderstaande problematiek:

 • Kinderen van rokende ouders: wij maken roken en de invloed hiervan op de gezondheid van een kind bespreekbaar. We stimuleren ouders om zelf te stoppen met roken door te verwijzen naar hulpverleners om ouders hier verder in te begeleiden (huisartsen, stivoro etc). Wij roken zelf niet en zijn trots om te mogen werken in een Rookvrij ziekenhuis!

Voor Elkerliek Medewerkers (deels patiënten):

 • Binnen het Elkerliek bestaat een werkgroep Energiek Elkerliek. Een van de programma's is BRAVO Medewerkers! (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning en Mentaal).
 • Roken: Met ingang van 1 juni 2020 zijn de buiten terreinen rookvrij (ook van toepassing voor bezoekers). Daarnaast is er elk jaar aandacht voor Stoptober (stoppen met roken) en is er voor medewerkers en patiënten een stoppen met rokenpoli.

Gezond eten en Bewegen

Vanuit de vakgroep kinderartsen: Wij promoten gezonde leefstijl middels advies en ondersteuning aan patiënten en diens ouders waar er gesignaleerd wordt dat er spraken is van onderstaande problematiek:

 • Obesitas: screening en aanpak van comorbiditeit, stimuleren van leefstijladviezen. Hierin zoeken we regelmatig samenwerking met externe partners zoals ketenaanpak overgewicht. Wij denken dat het belangrijk is dat er meer aandacht komt voor de ondersteuning van deze gezinnen, en niet alleen het specifieke kind.

Voor Elkerliek Medewerkers (deels patiënten):

 • Binnen het Elkerliek bestaat een werkgroep Energiek Elkerliek. Een van de programma's is BRAVO Medewerkers! (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning en Mentaal).
 • Bewegen: dit jaar doen we een stappenteller challenge, medewerkers worden uitgedaagd om per dag 10000 stappen te zetten, gedurende 4 maanden. Verder hebben we het initiatief: neem bewust de trap! (calorieën verbruik op traptreden. Daarnaast hebben we ""kwiek bewegen"", via stickers mensen activeren/motiveren om bewegingen uit te voeren. Stickers zijn overal aanwezig, buitenterrein, liften, afdelingen etc.
 • Voeding: Het bedrijfsrestaurant speelt in op gezonde voeding. Daarnaast wordt gratis fruit verstrekt. Voor medewerkers is ook aandacht voor voeding tijdens het werken in de nacht.
 • Ontspanning: We gaan een ontspanningsruimte inrichten voor al ons personeel.
 • Mentaal: we bieden gratis workshops aan op het vlak van mentale ontspanning.

Tegengaan Alcohol en Drugs

Vanuit de vakgroep kinderartsen: Wij promoten gezonde leefstijl middels advies en ondersteuning aan patiënten en diens ouders waar er gesignaleerd wordt dat er spraken is van onderstaande problematiek:

 • Alcohol en drugsgebruik: Kinderen <18jaar die bij ons opgenomen worden ivm alcohol/drugs gebruik krijgen tijdens de opname een uitgebreid gesprek waarin gekeken wordt naar risico's VOOR het alcohol en drugsgebruik, maar ook om voor te lichten over de risico's VAN het alcohol en drugsgebruik. Wij werken nauw samen met de preventie medewerkers van Novadic Kentron die na ontslag een uitgebreider preventiegesprek met ze voeren. Deze samenwerking levert ook meer inzicht in risico gebieden waar jongeren makkelijker aan alcohol kunnen komen zodat daar ook meer preventief in gehandeld kan worden.

Voor Elkerliek Medewerkers (deels patiënten):

 • Binnen het Elkerliek bestaat een werkgroep Energiek Elkerliek. Een van de programma's is BRAVO Medewerkers! (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning en Mentaal).
 • Alcohol: In januari willen we het initiatief lanceren dry January, bewustwording in alcoholgebruik.  

Contactpersoon

Gezondheid@helmond.nl 

Doel

Rookvrij

Diverse organisaties zijn met subsidie van ons aan de slag op de leefstijlthema's. Mede dankzij hun inzet, doen we het niet slecht in Helmond. Met die inzet gaan we vooral door. Het natuurlijk altijd beter. Daarom hebben we ons de volgende doelen gesteld voor de komende jaren:

 • In 2021 zijn de gemeentehuizen rookvrij, doordat bezoekers en ons personeel niet meer voor de ingangen mogen roken;
 • In 2021 zijn alle speelplekken in wijken rookvrij doordat de gemeente bordjes rookvrij plaatst;
 • In 2022 is minstens de helft van de sportparken en speeltuinen vrijwillig rookvrij door het verstrekken van een waarderingssubsidie;
 • In 2025 heeft Helmond rookvrije terrassen, doordat ook horeca ook aansluit bij het preventieakkoord;
 • In 2025 zijn alle sportparken en speeltuinen rookvrij, door het verstrekken van een waarderingssubsidie en het eventueel op te nemen in de subsidievoorwaarden.

Gezond eten en Bewegen

Diverse organisaties zijn met subsidie van ons aan de slag op de leefstijlthema's. Mede dankzij hun inzet, doen we het niet slecht in Helmond. Met die inzet gaan we vooral door. Het natuurlijk altijd beter. Daarom hebben we ons de volgende doelen gesteld voor de komende jaren: In 2023 hebben we een sterke samenwerking in de keten rondom overgewicht, doordat wij een sterk netwerk hebben samengesteld; In 2027 bieden activiteiten en plekken voor kinderen geen ongezonde producten meer aan, doordat wij dit opnemen in vergunningen of subsidies.

Tegengaan Alcohol en Drugs

Diverse organisaties zijn met subsidie van ons aan de slag op de leefstijlthema's. Mede dankzij hun inzet, doen we het niet slecht in Helmond. Met die inzet gaan we vooral door. Het natuurlijk altijd beter. Daarom hebben we ons de volgende doelen gesteld voor de komende jaren: In 2025 schenken sportparken geen alcohol meer bij jeugdwedstrijden én 80% van het voedingsaanbod is gezonder, doordat wij daar via Jibb+, de GGD en JOGG op investeren.

Contactpersoon

Suzanne Verheijen
smj.verheijen@onsmail.nl 
0622509911

Doel

Rookvrij, Gezond eten en Bewegen & Tegengaan Alcohol en Drugs

Handboek Gezonde Educatie (leerlijn brugklassen middelbare school)

Ik heb het Handboek Gezonde Educatie geschreven voor kinderen die net zijn begonnen aan de middelbare school. In dit boek komt alles samen wat ik heb geleerd door de jaren heen om voor mezelf te zorgen voor een goede lichamelijke en psychische gezondheid waarbij de natuur voor mij alle antwoorden heeft. Gezonde Educatie staat voor gezondheid en welbevinden en uitvinden wie we zijn en het vinden van een doel in je leven, jouw plaats in de samenleving, het belang van liefde voor jezelf en voor je omgeving en de aarde. Je in je element voelen. Dit boek is een waardevolle aanvulling op hetgeen nu reeds wordt aangeboden op scholen op het gebied van leefstijl en voeding. Ik laat kinderen zien wat er allemaal mogelijk is door hoe alles met alles is verbonden op aarde en in het universum. Er zal een wereld voor ze opengaan en het zal ze inspireren bij het maken van (studie)keuzes in hun leven en indirect in het leven van hun omgeving. De wereld waarin wij momenteel leven is voor mij aanleiding geweest om dit boek te maken voor kinderen. De maatschappij is toe aan wezenlijke veranderingen en ik wil mijn steentje bijdragen aan bewustwording hiervan.

Uw Reactie
Uw Reactie