Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf begint heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf wanneer u eten of drinken verkoopt dat er plekke geconsumeerd wordt. Bijvoorbeeld. een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of (sport)kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

Ook als u een afhaalcentrum heeft in het door het college aangewezen gebied, heeft u een exploitatievergunning nodig.

Voorwaarden

Een exploitatievergunning is bedoeld indien:

 • u een bedrijf start, verhuist of overneemt;
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv).

Houd bij uw aanvraag rekening met het volgende:

 • Het bestemmingsplan staat een horecabestemming toe. Vraag dit (eventueel) na bij omgevingsvergunningen@helmond.nl.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Leidinggevenden moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
 • Wij voeren een Bibob-onderzoek uit.

Komt er een nieuwe leidinggevende? Geef dit door via het aanvraagformulier verklaring leidinggevende. Vertrekt er een leidinggevende? Geef dit door via gemeente@helmond.nl.

Aanpak

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de burgemeester via de knop Online regelen.

Om een exploitatievergunning aan te vragen, heeft u onder andere nodig:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning;
 • tekening van het gewenste terras (behalve bij een afhaalcentrum, daar is een terras niet mogelijk), waarop duidelijk zichtbaar is wat de maten zijn (lengte, breedte en totale oppervlakte). Geef ook duidelijk aan of het gemeentegrond of eigen terrein is.
 • verklaring melding leidinggevendenverklaring model A voor iedere leidinggevende;
 • een recente bouwtekening van het pand waarvoor u de vergunning aanvraagt;
 • een bewijs dat u het pand voor horecadoeleinden mag gebruiken (huur- of koopovereenkomst, intentieverklaring van de verhuurder);
 • een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen, voor loon- en omzetbelasting en het btw-nummer;
 • Bibobformulieren.

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning is het aanvraagformulier verklaring leidinggevende verplicht. Elke leidinggevende moet zijn/haar eigen verklaring invullen en ondertekenen. Dit geldt ook voor een nieuwe leidinggevende op een bestaande vergunning.

Bibob

De bibobformulieren worden aan u uitgereikt nadat u online een aanvraag voor een exploitatievergunning heeft ingediend.

Kosten

Een aanvraag voor een exploitatievergunning kost € 294,- (tarief 2024).

Termijn

Nadat uw aanvraag in behandeling is genomen, stuurt de burgemeester u het schriftelijke besluit binnen 6 weken toe. Tijdens de aanvraagprocedure wint de burgemeester advies in bij diverse instanties, zoals de politie en de brandweer.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie