Bibob

Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) wil de gemeente Helmond voorkomen dat zij door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of opdrachten in het kader van een aanbesteding of het aangaan van een vastgoedtransactie criminele activiteiten faciliteert. Op deze manier beschermt de gemeente de integriteit van het openbaar bestuur.

De gemeente doet bij de Bibob-toets eigen onderzoek. Bij twijfel kan ook advies gevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob. In dit geval stelt de gemeente u hiervan op de hoogte. Het Bibob-onderzoek kan ook op een later moment plaatsvinden. Dus ook als u de vergunning al heeft ontvangen, de aanbesteding al heeft gewonnen of de vastgoedtransactie al bent aangegaan.

Wijzen de onderzoeksresultaten op het vermoeden van misbruik van de gevraagde gemeentelijke toestemming of medewerking? Dan kan de gemeente de vergunning, vastgoedtransactie of opdracht weigeren, intrekken of ontbinden.

Voorwaarden

De gemeente onderzoekt de achtergrond van een ondernemer of bedrijf bij de aanvraag van:

 • een alcoholwetvergunning;
 • een exploitatievergunning;
 • een omgevingsvergunning;
 • een milieuvergunning;
 • overheidsopdrachtenl
 • vastgoedtransacties waarbij de gemeente als partij betrokken is;
 • een lokaal of regionaal evenement.

Aanpak

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

 • U vult het 'Bibob vragenformulier Bouwen (Helmond)' in.
 • U levert de formulieren volledig ingevuld en ondertekend in, samen met de documenten en bewijsstukken die worden gevraagd.
 • De gemeente doet onderzoek bestaande uit controle en analyse van aangeleverde stukken, opgevraagde justitiële documentatie en politiegegevens, alle beschikbare informatie binnen de gemeentelijke organisatie en overige relevante openbare en gesloten bronnen.
 • Er kan advies gevraagd worden aan het Landelijk Bureau Bibob. U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob om advies vraagt. Het landelijk Bureau Bibob probeert zo min mogelijk inbreuk te maken op uw privacy en die van uw zakelijke relaties. Het advies wordt gebaseerd op zowel openbare als gesloten bronnen.
 • Het Landelijk Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente.
 • De gemeente neemt een beslissing.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Let op: U kunt uw aanvraag of offerte alleen intrekken als de gemeente nog geen definitieve beslissing heeft genomen.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie