Nieuws voor ondernemers en instellingen

De coronacrisis heeft ook grote impact op bedrijven, organisaties en instellingen. Veel medewerkers zitten ziek thuis, evenementen gaan niet door en het maatschappelijk leven ligt voor een groot deel stil. Bent u als ondernemer, bedrijf of instelling getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Op deze pagina leest u meer informatie.

Update 6 mei

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen wordt vanaf 11 mei weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.). Daarbij geldt:

 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat vanaf 1 juni het volgende wordt toegestaan:

 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden: 
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Verwachting per 1 september

Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Helmond opent het Ondernemersklankbord

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. Wij bieden hierin een helpende hand.

Ondernemers in de horeca en winkeliers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over. 

Ik begrijp dat er een ondernemersloket is geopend. Hoe kan ik het loket bereiken? 

Heeft u ondernemersvragen n.a.v. de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46 
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail e.van.schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail t.van.horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Vraag & antwoord

Vanaf 29 april 2020 kan een aanvraag gedaan worden voor de CoronaOverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven zonder kredietrelatie met een bank. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) voert deze regeling in samenwerking met andere ontwikkelingsmaatschappijen uit. Klik hier om een aanvraag te doen.

Meer informatie (o.a. criteria en aanleverspecificaties) is te vinden op de website van de samenwerkende regionale ontwikkelmaatschappijen. Ga hier naar de website van de samenwerkende regionale ontwikkelmaatschappijen

Regionaal noodfonds voor startups van start in de Brainport-regio

Aanvullend op de Corona-OverbruggingsLening is er ook regionaal door Brainport een regeling voor startups. Klik hier om de regeling aan te vragen via Bright Move.

Instellingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen en die hierover verantwoording moeten afleggen via een jaarverslag en jaarrekening kunnen uitstel krijgen voor het indienen van de verantwoording over 2019 tot 1 juli a.s. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden.

De huur van panden en ruimtes opgeschort

De gemeente Helmond heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente huurders meer lucht geven. Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Maatregelen voor Helmondse organisaties en verenigingen

Alle eetgelegenheden, horeca, wijkhuizen, sportclubs, scoutings en culturele instellingen zijn verplicht dicht, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Daaronder bevindt zich ook een groep ondernemers in de getroffen sectoren die huurder of erfpachter zijn van een gemeentelijk pand of perceel. De inkomsten van de gebruikers van deze accommodaties nemen af, maar de kosten lopen grotendeels door. De gemeente Helmond neemt verschillende maatregelen om getroffen organisaties en verenigingen tegemoet te komen, onder andere door het openen van een ondernemersloket, het betalen van de gemeentelijke belastingen in termijnen en een aantal lokale maatregelen die ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Het opschorten van de huur voor gemeentelijk vastgoed is hier nu aan toegevoegd.

De werktijdverkorting wordt vervangen door een nieuwe regeling, om de aanvragen sneller af te kunnen handelen. Voor een periode van drie maanden kan een ondernemer een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Deze noodmaatregel zal uitgevoerd worden door UWV. Klik hier om naar de website van UWV te gaan.

Heeft u vragen over de NOW-regeling? Dan kunt u contact opnemen met Michael Kraaipoel (UWV) via 06-1134 7378. 

Getroffen sectoren, zoals de horeca, winkels en reisbranche, kunnen via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers in één van de vastgestelde SBI-codes. Deze regeling wordt uitgevoerd door de RvO. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie en het aanvraagproces. Er komen signalen bij RvO binnen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen ondernemers ontbrekende SBI-codes aangeven. De site van RVO krijgt momenteel veel aanvragen, daarom kan het aanvraagproces langer duren.

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Mogelijk komt u in aanmerking voor de Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen). Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, zoals zzp’ers. Om zelfstandige ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten, wordt deze bestaande regeling tijdelijk versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u mogelijk een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels:

 • U krijgt de uitkering voor maximaal 3 maanden.
 • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.
 • Uw vermogen of de inkomsten van uw partner tellen niet mee in de beoordeling van uw aanvraag.
 • De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Contact met Senzer

Deze regelingen worden uitgevoerd door Senzer. Neem voor aanvragen en aanvullende informatie contact op met Senzer, via 0492 58 24 44, of kijk op de speciaal ingerichte pagina met veelgestelde vragen

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemer direct in zijn liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

 • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als u op korte termijn niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties.
 • Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
 • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Bij een verplaatsing van een reeds vergund evenement brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening. Reeds betaalde leges voor evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden, worden terugbetaald aan de organisatie.

Nee, u kunt voorlopig geen nieuwe aanvraag indienen. Alle nieuwe aanvragen worden afgewezen. Het is namelijk niet duidelijk wanneer er weer bijeenkomsten plaats kunnen vinden. 

Het is pas weer mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen als de maatregelen vanuit de rijksoverheid ingetrokken worden en wanneer er weer evenementen plaats mogen vinden. Op de gemeentelijke website komt te staan wanneer er weer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Wilt u hier persoonlijk over worden geïnformeerd? Stuur dan een mail naar Ellen Kleywegt, e.kleywegt@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie