Nieuws voor ondernemers en instellingen

We bevinden ons in een onwerkelijke periode. Een crisis, met een omvang die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond, vol in het hart. De maatschappelijke en economische impact is daarmee groot. Ondernemers maken zich door de maatregelen zorgen over hun toekomst. Bent u als ondernemer, bedrijf of instelling getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Op deze pagina leest u meer informatie.

Via de onderstaande links gaat u direct naar meer informatie over de onderwerpen op deze pagina:

Klik hier voor de meeste recente Noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Aanvragen tijdelijke overkappingen terrassen horeca Helmond

Wij geven de horecaondernemers vanaf nu de mogelijkheid om een tijdelijke terrasoverkapping aan te vragen. Het gaat om terrassen langer dan 31 dagen en tot 15 maart 2021. Zo helpen wij ondernemers ook komend najaar en komende winter hun terras aantrekkelijk te houden. En daarmee de beperkingen voor de horeca door de coronamaatregelen deels te compenseren.

Deze overkappingen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn en hoe u een overkapping aanvraagt leest u hier: ga hier naar de pagina 'Richtlijnen tijdelijke overkappingen terrassen Helmond tot 15 maart 2021.

Aanvragen corona-noodfonds voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties

Heeft uw club of maatschappelijke organisatie door de coronacrisis te maken met fors minder inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen? Verkeert uw club of maatschappelijke organisatie hierdoor in acute financiële nood? Dan biedt de gemeente Helmond een helpende hand. Er is een noodfonds opgericht voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Als aan de juiste voorwaarden is voldaan, kan de club of organisatie vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan.

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

 • De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen winstoogmerk;
 • De club of organisatie is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
 • De club of organisatie heeft minstens 20% minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis;
 • De club of organisatie verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Klik hier voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing zijn.

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor noodhulp vult u dit aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Stuur het formulier met de bijbehorende stukken uiterlijk 31 oktober 2020 naar noodfondscorona@helmond.nl.

We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke club, culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met een besluit. Wordt er in totaal meer noodhulp gevraagd dan de gemeente beschikbaar heeft, dan kan het zijn dat u minder ontvangt dan u heeft aangevraagd voor uw club of organisatie. We willen graag alle aanvragers die voldoen aan de criteria steunen, om samen uit deze crisis te komen.

Al hulp ontvangen uit een andere (landelijke) steunmaatregel?

U kunt alleen een aanvraag voor de Helmondse noodhulp doen wanneer u géén of onvoldoende financiële hulp hebt ontvangen vanuit een andere steunmaatregel (zoals NOW /TOZO / TOGS). Dit moet de club of organisatie bij de aanvraag kunnen aantonen.

Gemeentelijke panden en ruimtes

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden. Lees hier meer informatie over het opschorten van huur. 

Helmond opent het Ondernemersklankbord

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. Wij bieden hierin een helpende hand.

Ondernemers in de horeca en winkeliers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over. 

Hoe kan ik het Ondernemersloket gebruiken?

Heeft u ondernemersvragen n.a.v. de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail E.van.Schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail: T.van.Horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Pas op voor criminele investeerders

Is uw bedrijf hard geraakt door de coronacrisis en heeft u een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op voor criminele investeerders!

 • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook.
 • Lees de kleine lettertjes.
 • Kijk goed met wie je in zee gaat, óók bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
 • Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer informatie? Klik hier voor de informatiefolder van RIEC-LIEC (PDF).Eerdere updates

Nieuwe regels per 1 juli 2020

Het kabinet maakte bekend dat per 1 juli 2020 veel maatregelen (binnen en buiten) worden versoepeld. Zo mogen sportscholen, sauna’s en casino’s weer open en geldt er geen limiet meer voor het aantal bezoekers van bijeenkomsten, mits er 1,5 meter afstand bewaard kan worden en men vooraf reserveert. Kan dit niet, dan geldt er een maximum van 100 bezoekers binnen en 250 bezoekers buiten. Diverse evenementen zijn vanaf 1 juli dus weer mogelijk. Bij de tijdelijke uitbreiding van terrassen mogen horecaondernemers kuchschermen plaatsen. Bij alle versoepelingen gelden de voorwaarden dat de ondernemer kan voldoen aan de voorzorgsmaatregelen (zoals 1,5 meter afstand). Ga naar de website van de Rijksoverheid voor de nieuwe regels per 1 juli 2020.

De bestaande noodverordeningen bijbehorende toelichting is nog steeds van kracht. Klik hier voor de Noodverordening COVID-19 (15 juli 2020) van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Noodpakket Economie & Banen

De verlenging van het Noodpakket Economie & Banen loopt tot 1 oktober 2020. Wel kunnen er binnen de diverse regelingen aangepaste voorwaarden gelden. Wij begrijpen dat u als ondernemer vragen heeft over deze besluiten. Momenteel wordt bekeken wat de versoepelingen lokaal betekenen. Er is tijd nodig om de nieuwe procedures rondom de maatregelen goed in te regelen. Onze medewerkers zijn hard voor u aan het werk. Helaas hebben wij nog niet op alles een antwoord, maar we hopen snel meer duidelijkheid te geven. Ga naar de website van de Rijksoverheid voor het noodpakket Economie & Banen en/of lees dit nieuwsbericht over de tegemoetkoming vaste lasten na 1 oktober.

Vraag & antwoord

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Deze regeling is verlengd tot 30 juni 2021.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via de website rvo.nl/tvl. Op de website wordt per kwartaal aangegeven wanneer de TVL aangevraagd kan worden.

Deze regeling is per 30 september 2020 vervallen.

Regionaal noodfonds voor startups van start in de Brainport-regio

Aanvullend op de Corona-OverbruggingsLening is er ook regionaal door Brainport een regeling voor startups. Klik hier om de regeling aan te vragen via Bright Move.

Instellingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen en die hierover verantwoording moeten afleggen via een jaarverslag en jaarrekening kunnen uitstel krijgen voor het indienen van de verantwoording over 2019 tot 1 juli a.s. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Geldende regels per 28 september

Mogen evenementen georganiseerd worden?

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel). Voor evenementen (binnen en buiten) met een doorstroom van bezoekers geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.

Voor eet- en drinkgelegenheden op evenementen gelden dezelfde regels als voor horeca.

Wie besluit of ik een evenement kan organiseren?

Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

Kan ik een evenement organiseren zonder verplichte zitplaatsen?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen:

Binnen:

 • In ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In binnenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Buiten:

 • Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen geldt dat in overleg met de veiligheidsregio een maximaal aantal personen wordt bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de oppervlakte en de overige bestaande regels.
 • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er een maximum van 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).  

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden.

De huur van panden en ruimtes opgeschort

De gemeente Helmond heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente huurders meer lucht geven. Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Klik hier om meer informatie te lezen over de noodfonds voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties.

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

Mogelijk komt u in aanmerking voor de Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen). Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, zoals zzp’ers. Om zelfstandige ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten, wordt deze bestaande regeling tijdelijk versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het Rijk ondersteunt zelfstandige ondernemers in deze lastige coronatijd via onder meer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van Senzer.

Contact met Senzer

Deze regelingen worden uitgevoerd door Senzer. Neem voor aanvragen en aanvullende informatie contact op met Senzer, via 0492 58 24 44, of kijk op de speciaal ingerichte pagina met veelgestelde vragen

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemer direct in zijn liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

 • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als u op korte termijn niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties.
 • Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
 • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Bij een verplaatsing van een reeds vergund evenement brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening. Reeds betaalde leges voor evenementen die geen doorgang hebben kunnen vinden, worden terugbetaald aan de organisatie.

Ja, vanaf 1 juli jl. kunt u weer een subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of een andere bijeenkomst.

Voor (wijk)evenementen kan subsidie worden verleend op basis van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019. Voor uitvoeringen (andere bijeenkomsten) zijn dit de Nadere regels subsidie amateurkunst. U heeft echter nog wel te maken met de maatregelen uit de vigerende noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, bereikbaar via de mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch op 06 24 650 860.

Uw Reactie
Uw Reactie