Nieuws voor ondernemers en instellingen

Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond, vol in het hart. De maatschappelijke en economische impact is daarmee groot. Ondernemers maken zich door de maatregelen zorgen over hun toekomst.

Bent u als ondernemer, bedrijf of instelling getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Bekijk dan de infographic 'Coronacrisis: ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers' en/of klik voor meer informatie op de onderwerpen in het onderstaande uitklapmenu.

Vanwege de ingang van de ''Tijdelijke wet maatregelen COVID-19'', wordt de regionale noodverordening (van 18 november 2020) ingetrokken vanaf 1 december 2020. Klik hier om de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 te lezen.

Financiële maatregelen

Klik in het onderstaande uitklapmenu op 'Financiële maatregelen' om meer informatie te krijgen over onderwerpen zoals:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
 • Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)
 • Corona-OverbruggingsLening

Wat is het compensatiefonds?

Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming gedurende de coronacrisis. Het voorziet in het compenseren van noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken ondanks de crisis, zoals verzekeringen, of juist vanwege de crisis, zoals kuchschermen. Terwijl er tegelijkertijd sprake was van minder inkomsten. Het fonds heeft een omvang van € 250.000 en er geldt een maximum van € 4.500 per aanvrager. De regeling staat open tot en met 15 december aanstaande. Daarna kan er niet meer worden aangevraagd. Toekennen gebeurt op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen totdat het beschikbare budget uitgeput is.

Hoe kom ik als lokale culturele ondernemer in aanmerking?

 • U bent actief binnen de culturele sector;
 • U bent actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
 • U heeft in 2020 en in de eerste helft van 2021 een inkomstenderving van minimaal 30%;
 • U vult de aanvraag voor 15 december 2021 in.
 • Het budgetplafond wordt bij toekenning niet overschreden.

Klik hier voor de volledige beleidsregels Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele ondernemingen die voor het compensatiefonds van toepassing zijn.

Hoe maak ik aanspraak op het compensatiefonds?

Om in aanmerking te komen voor het compensatiefonds vult u als lokale culturele ondernemer, het aanvraagformulier volledig in. Dit is mogelijk tot 15 december 2021. Voor vragen neemt u contact op met compensatiefondscorona@helmond.nl. We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke culturele ondernemer krijgt zo snel mogelijk en binnen 4 weken een reactie met besluit.

Vul hier het aanvraagformulier in.

De Makersregeling is een bestaande regeling die zich richt op Helmondse professionele makers. Zij kunnen een subsidie van maximaal € 10.000 aanvragen voor culturele projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen beroepspraktijk en die een meerwaarde hebben voor Helmond.

Het budget bedroeg aanvankelijk in 2021 € 50.000 en wordt dit jaar verhoogd met € 40.000. Op deze manier kunnen meer makers een aanvraag indienen om nieuwe culturele activiteiten te ontplooien voor onze stad. Aanvragen die worden ingediend voor 15 december 2021 worden dit jaar nog in behandeling genomen.

Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van de subsidie op pagina subsidie-makersregeling.

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. Wij bieden hierin een helpende hand.

Ondernemers in de horeca en winkeliers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over. 

Heeft u ondernemersvragen over de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail E.van.Schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail: T.van.Horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Cultuurimpuls

De subsidieregeling Cultuurimpuls ondersteunt Helmondse organisaties bij het organiseren van culturele activiteiten in of rondom het centrum van Helmond. De subsidieregeling heeft als doel de levendigheid in het centrum te vergroten door het houden van culturele activiteiten. Het gaat om nieuwe activiteiten die laagdrempelig en toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier Cultuurimpuls.

Cultuurfonds

De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van de coronacrisis. Veel instellingen liepen inkomsten mis, terwijl veel betalingsverplichtingen aanhielden. Instellingen die hierdoor in acute betalingsproblemen raakten, konden al een beroep doen op het noodfonds corona. Om lokale culturele instellingen te compenseren voor de ontstane exploitatietekorten, heeft de gemeente voor hen een steunfonds ingesteld. Zo kunnen culturele instellingen voorbereidingen treffen om hun activiteiten weer aan te bieden zodra dit weer van de Rijksoverheid mag.

Lokale culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van maximaal 50% over het in 2020 ontstane en het in de eerste helft van 2021 geprognosticeerde exploitatietekort.

Wanneer kan uw instelling aanspraak maken op het steunfonds?

 • Uw instelling is gevestigd in Helmond en stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk één of meer culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van inwoners van de gemeente Helmond; 
 • In de periode tussen 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 heeft uw instelling of verwacht zij te hebben tenminste 30% inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis;
 • De instellingen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur kunnen géén aanvraag indienen: Het Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel, Museum Helmond, Het Speelhuis en De Cacaofabriek (met deze instellingen worden maatwerkafspraken gemaakt).

Klik hier voor de volledige beleidsregels die voor het steunfonds van toepassing zijn.

Hoe kan een culturele instelling een bijdrage aanvragen?

Wat gebeurt er nadat u uw aanvraag hebt ingediend?

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de door u verstrekte informatie in het aanvraagformulier en de meegestuurde bijlagen.
 • Het totaal beschikbare bedrag voor het steunfonds bedraagt € 250.000. Als de optelsom van alle aanvragen het beschikbare bedrag overschrijdt, dan wordt dit bedrag naar evenredigheid van de aanvragen verdeeld over alle aanvragers. Het kan dus zijn dat u minder krijgt dan u heeft aangevraagd.
 • Binnen 4 weken neemt het college een besluit over uw aanvraag. 

Vanwege corona mogen er op dit moment geen evenementen georganiseerd worden. Hoelang de maatregelen blijven bestaan, is onbekend. Lees hier wat er mogelijk is voor het organiseren van een evenement in 2021 dat voldoet aan de coronaregels en wat de tijdelijke subsidieregeling voor evenementen inhoudt.

Is uw bedrijf hard geraakt door de coronacrisis en heeft u een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op voor criminele investeerders!

 • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook.
 • Lees de kleine lettertjes.
 • Kijk goed met wie je in zee gaat, óók bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
 • Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer informatie? Klik hier voor de informatiefolder van RIEC-LIEC (PDF).

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie, het aanvragen of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een Coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Kan ik als gesubsidieerde instelling uitstel krijgen voor het indienen van de jaarstukken over 2019?

Instellingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen en die hierover verantwoording moeten afleggen via een jaarverslag en jaarrekening kunnen uitstel krijgen voor het indienen van de verantwoording over 2019 tot 1 juli a.s. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen?

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemer direct in zijn liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

 • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als u op korte termijn niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties.
 • Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
 • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Kan ik een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of andere bijeenkomst?

Ja, vanaf 1 juli jl. kunt u weer een subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of een andere bijeenkomst.

Voor (wijk)evenementen kan subsidie worden verleend op basis van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019. Voor uitvoeringen (andere bijeenkomsten) zijn dit de Nadere regels subsidie amateurkunst. U heeft echter nog wel te maken met de maatregelen uit de vigerende noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, bereikbaar via de mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch op 06 24 650 860.

Worden voorbereidingskosten vergoed die ik heb gemaakt voor mijn evenement of bijeenkomst bij een tweede uitbraak van COVID-19?

Ja, de voorbereidingskosten worden vergoed op basis van redelijkheid en billijkheid. Dit geldt voor de situatie dat u na 1 juli jl. bent gestart met de voorbereidingen van het evenement en rekening heeft gehouden met de restricties uit de noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, via mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch 06 24 650 860.

Door de coronacrisis liggen activiteiten (deels) stil. Moet ik hierdoor straks een deel van de ontvangen subsidie terugbetalen?

Als bij de subsidievaststelling over 2020 blijkt dat de activiteiten als gevolg van de coronacrisis niet of niet geheel zijn uitgevoerd, zullen wij hier coulant mee omgaan. We kunnen niet vooruitlopen op wat dit precies betekent, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet bekend zijn. Daarnaast betreft het maatwerk. We vertrouwen erop dat instellingen op een verantwoorde manier met de situatie omgaan en geen onnodige uitgaven doen. Hierop zullen we bij de verantwoording wel controleren.

Kan ik als gesubsidieerde instelling voorschotten vragen op subsidies?

Instellingen die bijvoorbeeld eenmaal per maand/kwartaal subsidievoorschotten ontvangen van de gemeente, kunnen desgewenst voorschotten aanvragen op betalingen die voor de rest van dit boekjaar gepland staan. Hiermee kunnen we instellingen die dit nú nodig hebben tijdelijk meer financiële armslag bieden. Het naar voren halen van de voorschotten betekent wel dat de subsidietermijnen die voor latere momenten dit jaar op de betaalband staan, komen te vervallen. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of bij een andere werkgever. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom gestart met “NL leert door”.

NL leert door

Met de “NL leert door” subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling NL leert door. Een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Zo leer je vaardigheden om binnen jouw organisatie ander werk te kunnen verrichten, of om beter inzetbaar te zijn bij een ander bedrijf of andere organisatie.

Gratis cursussen en trainingen

Via www.vindjeupdate.hoewerktnederland.nl kan je al terecht voor specifieke gratis trainingen en cursussen.

Uw Reactie
Uw Reactie