Nieuws voor ondernemers en instellingen

We bevinden ons in een onwerkelijke periode. Een crisis, met een omvang die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Corona treft de hele wereld, en daarmee ook Helmond, vol in het hart. De maatschappelijke en economische impact is daarmee groot. Ondernemers maken zich door de maatregelen zorgen over hun toekomst.

Bent u als ondernemer, bedrijf of instelling getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw vragen? Klik dan voor meer informatie op de onderwerpen in het onderstaande uitklapmenu.

Vanwege de ingang van de ''Tijdelijke wet maatregelen COVID-19'', wordt de regionale noodverordening (van 18 november 2020) ingetrokken vanaf 1 december 2020. Klik hier om de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 te lezen.

Financiële maatregelen

Klik in het onderstaande uitklapmenu op 'Financiële maatregelen' om meer informatie te krijgen over onderwerpen zoals:

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
 • Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)
 • Corona-OverbruggingsLening

Vanwege corona mogen er op dit moment geen evenementen georganiseerd worden. Hoelang de maatregelen blijven bestaan, is onbekend. Om ervoor te zorgen dat u in 2021 wel een evenement kunt organiseren dat voldoet aan de coronaregels, is de huidige subsidieregeling uitgebreid met de ‘Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond’. Deze tijdelijke regeling geldt zolang de coronamaatregelen voor evenementen gelden.  Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling

Ondernemers hebben het moeilijk. De toekomst is onvoorspelbaar en de effecten van de coronacrisis zijn direct zichtbaar. De coronacrisis duurt dusdanig lang dat de reserves opraken. In sommige gevallen dreigt zelfs een faillissement.

Ondernemen kan eenzaam zijn en beslissingen die u neemt kunnen zwaar wegen. Het is daarom belangrijk dat u een klankbord hebt, iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt. Wij bieden hierin een helpende hand.

Ondernemers in de horeca en winkeliers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het Ondernemersklankbord. Met het Ondernemersklankbord willen ervaren en succesvolle ondernemers kosteloos hun kennis en kunde delen. Het betreffen experts met jarenlange ervaring en verstand van het vak, die andere ondernemers kunnen ondersteunen en adviseren. Via de onderstaande links leest u hier meer over. 

Wij geven de horecaondernemers vanaf nu de mogelijkheid om een tijdelijke terrasoverkapping aan te vragen. Het gaat om terrassen langer dan 31 dagen en tot 15 maart 2021. Zo helpen wij ondernemers ook komend najaar en komende winter hun terras aantrekkelijk te houden. En daarmee de beperkingen voor de horeca door de coronamaatregelen deels te compenseren.

Deze overkappingen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn en hoe u een overkapping aanvraagt leest u hier: ga hier naar de pagina 'Richtlijnen tijdelijke overkappingen terrassen Helmond tot 15 maart 2021.

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden. Lees hier meer informatie over het opschorten van huur.

Heeft u ondernemersvragen over de coronacrisis? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook rechtstreeks bellen met één van de accountmanagers economie. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Manuel Martinez - industrie, kantoren en bedrijventerreinen
Telefoonnummer 06 51 66 57 85
E-mail m.martinez@helmond.nl

Adil Marra – Centrum, wijkwinkelcentra, horeca & detailhandel
Telefoonnummer 06 37 11 52 46
E-mail a.marra@helmond.nl

Ellen van Schijndel – starters, kleine ondernemers, zzp’ers
Telefoonnummer 06 42 19 56 56
E-mail E.van.Schijndel@helmond.nl

Trudy van Horne – culturele ondernemers, organisaties en instellingen
Telefoonnummer 06 14 97 98 71
E-mail: T.van.Horne@helmond.nl

Het ondernemersloket is ook bereikbaar via het e-mailadres: accountmanagement@helmond.nl.

Ondernemers, instellingen en organisaties uit de culturele sector kunnen mailen naar: kc@helmond.nl.

Is uw bedrijf hard geraakt door de coronacrisis en heeft u een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op voor criminele investeerders!

 • Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook.
 • Lees de kleine lettertjes.
 • Kijk goed met wie je in zee gaat, óók bij een bedrijfsovername. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
 • Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Meer informatie? Klik hier voor de informatiefolder van RIEC-LIEC (PDF).

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie, het aanvragen of hulp:

 • NOWaanvragen:

www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-now-derde-aanvraagperiode.aspx

 • Tijdelijk Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO) aanvragen en/of Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz):

https://www.senzer.nl/coronavirus/ondernemers-in-zwaar-weer

 • Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

 • De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Meer informatie kunt u vinden via:

https://www.bom.nl/over-bom/actueel/corona-overbruggingslening-verlengd-aanvragen-vanaf-vandaag-mogelijk

 • Meer informatie over financiële maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Kan ik als startup, scale-up of innovatief mkb-bedrijf ook aanspraak maken op een regeling?

Deze regeling is per 30 september 2020 vervallen.

Regionaal noodfonds voor startups van start in de Brainport-regio Aanvullend op de Corona-OverbruggingsLening is er ook regionaal door Brainport een regeling voor startups. Klik hier om de regeling aan te vragen via Bright Move.

Kan ik als gesubsidieerde instelling uitstel krijgen voor het indienen van de jaarstukken over 2019?

Instellingen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen en die hierover verantwoording moeten afleggen via een jaarverslag en jaarrekening kunnen uitstel krijgen voor het indienen van de verantwoording over 2019 tot 1 juli a.s. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Ik huur een gemeentelijk pand of ruimte, wat nu?

De gemeente Helmond wil huurders van de gemeentelijke panden en ruimtes tegemoet komen door tijdelijke opschorting van de huur. Steeds meer huurders van panden en/of ruimtes dreigen in de problemen te raken door de economische gevolgen van de Coronacrisis. Uitstel van betaling van de huur is één van de maatregelen die de gemeente treft om organisaties en verenigingen tegemoet te komen in deze onzekere tijden.

De huur van panden en ruimtes opgeschort

De gemeente Helmond heeft besloten om de huur van gemeentelijke panden en ruimtes (niet-woningen) tijdelijk op te schorten. Hiermee wil de gemeente huurders meer lucht geven. Opschorten van de huur betekent niet dat de huur wordt kwijtgescholden. De huur zal op een later moment alsnog moeten worden betaald. De gemeente werkt momenteel uit wanneer dat precies is en op welke manier. Zodra dit duidelijk is, worden de huurders hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Klik hier om meer informatie te lezen over de noodfonds voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties.

Kan ik uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen?

Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen die de ondernemer direct in zijn liquiditeitspositie kunnen ontlasten.

 • Voor de gemeentelijke heffingen is uitstel van betaling mogelijk gemaakt.
 • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Als u op korte termijn niet aan de betalingstermijn kan voldoen, heeft dat dus geen consequenties.
 • Dit geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, marktgelden, toeristen-, precario- en reclamebelasting.
 • Nieuwe aanslagen van precario- en reclamebelasting die gepland waren voor juni worden in ieder geval uitgesteld tot na de zomer.

Kan ik een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of andere bijeenkomst?

Ja, vanaf 1 juli jl. kunt u weer een subsidieaanvraag indienen voor een (wijk)evenement of een andere bijeenkomst.

Voor (wijk)evenementen kan subsidie worden verleend op basis van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2019. Voor uitvoeringen (andere bijeenkomsten) zijn dit de Nadere regels subsidie amateurkunst. U heeft echter nog wel te maken met de maatregelen uit de vigerende noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, bereikbaar via de mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch op 06 24 650 860.

Worden voorbereidingskosten vergoed die ik heb gemaakt voor mijn evenement of bijeenkomst bij een tweede uitbraak van COVID-19?

Ja, de voorbereidingskosten worden vergoed op basis van redelijkheid en billijkheid. Dit geldt voor de situatie dat u na 1 juli jl. bent gestart met de voorbereidingen van het evenement en rekening heeft gehouden met de restricties uit de noodverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Kleywegt, via mail e.kleywegt@helmond.nl of telefonisch 06 24 650 860.

Door de coronacrisis liggen activiteiten (deels) stil. Moet ik hierdoor straks een deel van de ontvangen subsidie terugbetalen?

Als bij de subsidievaststelling over 2020 blijkt dat de activiteiten als gevolg van de coronacrisis niet of niet geheel zijn uitgevoerd, zullen wij hier coulant mee omgaan. We kunnen niet vooruitlopen op wat dit precies betekent, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet bekend zijn. Daarnaast betreft het maatwerk. We vertrouwen erop dat instellingen op een verantwoorde manier met de situatie omgaan en geen onnodige uitgaven doen. Hierop zullen we bij de verantwoording wel controleren.

Kan ik als gesubsidieerde instelling voorschotten vragen op subsidies?

Instellingen die bijvoorbeeld eenmaal per maand/kwartaal subsidievoorschotten ontvangen van de gemeente, kunnen desgewenst voorschotten aanvragen op betalingen die voor de rest van dit boekjaar gepland staan. Hiermee kunnen we instellingen die dit nú nodig hebben tijdelijk meer financiële armslag bieden. Het naar voren halen van de voorschotten betekent wel dat de subsidietermijnen die voor latere momenten dit jaar op de betaalband staan, komen te vervallen. Instellingen die hieraan behoefte hebben, kunnen dit melden bij hun gemeentelijke contactpersoon.

Voor jouw toekomst is het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijf je wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. In je huidige baan, of bij een andere werkgever. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom gestart met “NL leert door”.

NL leert door

Met de “NL leert door” subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling NL leert door. Een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten. Zo leer je vaardigheden om binnen jouw organisatie ander werk te kunnen verrichten, of om beter inzetbaar te zijn bij een ander bedrijf of andere organisatie.

Gratis cursussen en trainingen

Via www.vindjeupdate.hoewerktnederland.nl kan je al terecht voor specifieke gratis trainingen en cursussen.

Uw Reactie
Uw Reactie